De Rabobank Groep heeft besloten om de activiteiten van Rabobank.be te beëindigen. Als onderdeel hiervan worden de gereglementeerde spaarrekeningen volgend jaar afgesloten op 1 juli 2022.

Waarom heeft de Rabobank Groep deze beslissing genomen?

Op 9 maart 2021 maakte de Rabobank Groep haar intentie bekend om de activiteiten van Rabobank.be te beëindigen via verkoop of stopzetting.

De combinatie van lage debetintrestvoeten, een sterke instroom van spaargeld in Nederland en goedkope financiering via de Europese Centrale Bank heeft een impact op de leefbaarheid van Rabobank.be.

De afgelopen maanden hebben wij intensief maar tevergeefs gezocht naar een geschikte overnemer. Bijgevolg heeft de Rabobank Groep beslist om de activiteiten van Rabobank.be stop te zetten. Als onderdeel hiervan worden de spaarrekeningen afgesloten op 1 juli volgend jaar (2022).

Wij vinden het bijzonder jammer dat wij afscheid van u moeten nemen en verontschuldigen ons voor de eventuele hinder die u hierdoor ondervindt. Wij stellen alles in het werk zodat u uw rekeningen gemakkelijk en veilig kunt afsluiten.

Wat betekent dit voor u als klant?

 • Op 1 juli 2021 verlagen we de rente op al onze spaarrekeningen tot het wettelijke minimum met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% op jaarbasis.
 • Alle nieuw ontvangen bedragen en alle bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen met valutadatum 2 juli 2021 of later geven enkel recht op de basisrente. 
 • Op 1 juli volgend jaar (2022) worden de resterende saldi op uw spaarrekeningen overgeschreven naar uw Rabo Zichtrekening en vanaf die datum kunt u geen overschrijvingen van en naar uw spaarrekeningen meer uitvoeren. Op een later tijdstip zullen wij u informeren over de afsluiting van uw Rabo Zichtrekening.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij voorzien een transitieperiode van 1 jaar startend op 1 juli 2021. Op die manier kunnen alle getrouwheidspremies die tot nog toe in opbouw zijn, verworven worden.
 • Wij blijven u graag op regelmatige tijdstippen transparant informeren via onze verschillende kanalen. 
 • Uw geld is en blijft in veilige handen bij ons en is te allen tijde beschikbaar. Wees echter steeds op uw hoede voor phishing.
 • Ondertussen kunt u blijven rekenen op onze professionele dienstverlening. 

Wees alert voor phishingberichten over deze communicatie

Fraudeurs kunnen u telefonisch, per e-mail, per sms of op andere manieren benaderen.

 • Stuur nooit uw digipass op.
 • Deel nooit persoonlijke gegevens zoals uw pincode of gebruikersnummer.
 • Rabobank.be zal u nooit vragen om een overschrijving uit te voeren naar een voor u onbekende rekening noch via e-mail, noch via telefoon.
 • Klik nooit op links in e-mails, sms, of andere berichten van onbekende afzenders en open geen bijlagen.
 • Let op voor nepwebsites of valse e-mails in naam van Rabobank.be.

Een handig overzicht

 • 1 juli 2021

  Renteverlaging op alle spaarrekeningen naar 0,01% basisrente op jaarbasis en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis.

 • Vanaf 2 juli 2021

  Alle nieuw ontvangen bedragen en alle bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen geven enkel recht op de basisrente.

 • 1 september 2021

  Terugbetaling kapitaal en rente van de Rabo Termijnrekeningen die vervallen na 1 september 2021.

 • 1 juli 2022

  Afsluiting spaarrekeningen. Resterende saldi worden overgeschreven naar uw Rabo Zichtrekening. Geen overschrijvingen van en naar de spaarrekeningen meer mogelijk.

Rabobank.be beantwoordt
al uw vragen over deze beslissing

 

Wij staan graag persoonlijk tot uw dienst via info@rabobank.be of op 03 289 28 88, elke werkdag van 8.30u tot 19.00u en op vrijdag tot 18.30u. Voor veel vragen krijgt u hieronder al een pasklaar antwoord.

Algemeen

Wij willen benadrukken dat de beslissing om de spaaractiviteiten van Rabobank.be te beëindigen geen gevolgen heeft voor de werking of de veiligheid van Rabobank of voor uw spaargeld. Uw spaargeld is en blijft in goede handen en is te allen tijde beschikbaar. Rabobank heeft een uitstekende kredietwaardigheid en zal haar wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

Als de Rabobank Groep een gezonde en stabiele bank wil blijven en haar rentabiliteit ook in de toekomst veilig wil stellen, dienen de intrestkosten af te nemen.

Op die manier kunnen alle getrouwheidspremies die tot nog toe in opbouw zijn, verworven worden. De transitieperiode van 1 jaar start op 1 juli 2021.

De Rabobank Groep heeft de intentie meegedeeld om de activiteiten van haar online spaarbank Rabobank.be te beëindigen door het afbouwen van de activiteiten.

Omdat dit proces nog maar heel recent werd opgestart, is er op dit moment nog geen aanvullende informatie beschikbaar over de manier waarop deze afbouw zal uitgevoerd worden. Het zal nog enkele maanden duren voor we meer duidelijkheid hebben. Dit alles heeft geen enkele impact op de dienstverlening aan onze klanten. Uw spaarrekening blijft momenteel dus actief en alle contracten die u met de bank hebt blijven van kracht.

Digipass

Vraag een nieuw exemplaar aan:

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Rekeningen

U hebt nog toegang tot uw rekeningen?

 
 • Ga naar de beveiligde website.
 • Schrijf het volledige saldo van alle betreffende rekeningen via uw Rabo Zichtrekening over naar een of meerdere banken van uw keuze.
 • Klik op ‘Instellingen’. Daar vindt u de optie ‘Rekeningen afsluiten’.
 • Selecteer voor welke rekeninghouder u de rekeningen wenst af te sluiten (individuele rekeningen/gezamenlijke rekeningen/rekeningen op naam van een minderjarig kind).
 • Bevestig met uw digipass.
 • Herhaal deze stappen voor elke rekeninghouder.

Uw rekeninguittreksels blijven nog 30 dagen online beschikbaar.

We verwerken de afsluiting van uw rekeningen zo snel mogelijk en berekenen uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening van de begunstigde die u opgaf.

U hebt geen toegang meer tot uw rekeningen?

 

Vraag een nieuwe digipass aan:

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be.
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Hoe sluit u nadien uw rekeningen af?

 • Ga naar de beveiligde website
 • Schrijf het volledige saldo van alle betreffende rekeningen via uw Rabo Zichtrekening over naar een of meerdere banken van uw keuze.
 • Klik op ‘Instellingen’. Daar vindt u de optie ‘Rekeningen afsluiten’.
 • Selecteer voor welke rekeninghouder u de rekeningen wenst af te sluiten (individuele rekeningen/gezamenlijke rekeningen/rekeningen op naam van een minderjarig kind).
 • Bevestig met uw digipass.
 • Herhaal deze stappen voor elke rekeninghouder.

Uw rekeninguittreksels blijven nog 30 dagen online beschikbaar. We verwerken de afsluiting van uw rekeningen zo snel mogelijk en berekenen uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening van de begunstigde die u opgaf.

Schrijf het saldo over in verschillende schijven van maximaal 100.000 euro verspreid over verschillende dagen.

U kunt de limieten verhogen (tot het toegelaten maximum) via de ‘Instellingen’ in de beveiligde omgeving.

  Transactielimiet Daglimiet Weeklimiet

Tussen eigen Rabo rekeningen

Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd

Externe overschrijvingen

50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro

50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro

100.000 euro
Kan verhoogd worden tot 500.000 euro

 

Uw doorlopende opdrachten blijven momenteel ongewijzigd. Verwittig uw tegenpartijen ruim op voorhand en bezorg hen uw nieuwe rekening bij uw andere bank. 

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw uittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening.
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

U kunt teruggaan in de tijd tot april 2015.
Uittreksels voorafgaand aan april 2015 kunnen bij ons bekomen worden.

Neen, uw Rabo Zichtrekening zal enige tijd na 2 juli 2022 afgesloten worden.

Rente

 • Om een getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staan.
 • U kunt uiteraard meerdere stortingen per jaar doen waardoor er gelijktijdig meerdere getrouwheidspremies lopen. Deze premies hebben elk een verschillende begin- en einddatum en verschillen afhankelijk van uw stortingen en afhalingen gedurende de periode.
 • De uitbetaling van de getrouwheidspremies groeperen we per trimester. Alle verworven premies van het voorbije trimester worden op de eerste dag van het daaropvolgende trimester uitbetaald. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Schematisch ziet dat er als volgt uit:
Jaar storting Datum storting Datum verwerving Datum uitbetaling
2020 01-04-2020 t.e.m. 30-06-2020 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2021
01-07-2020 t.e.m. 30-09-2020 Stortingsdatum + 1 jaar 01-10-2021
01-10-2020 t.e.m. 31-12-2020 Stortingsdatum + 1 jaar 01-01-2022
2021 01-01-2021 t.e.m. 31-03-2021 Stortingsdatum + 1 jaar 01-04-2022
01-04-2021 t.e.m. 30-06-2021 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2022

Een overzicht van uw getrouwheidspremies

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekeningen, beschikt u op onze beveiligde site over de Rabo Rentecalculator.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik in het menu bovenaan op ‘Rentecalculator’.
 • Selecteer de spaarrekening waarvoor u de renteberekening wil opvragen.

De Rabo Rentecalculator

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening en uw andere spaarrekeningen:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

U ontvangt sowieso de basisrente tot de dag van afsluiting. De getrouwheidspremies in opbouw worden niet uitbetaald, want dit kan enkel voor bedragen die gedurende een jaar onafgebroken op de spaarrekening staan. Wilt u voor uw spaarbedrag de getrouwheidspremie ontvangen, dan dient u dit bedrag te laten staan tot deze periode van een jaar is afgelopen. Met de Rabo Rentecalculator op de beveiligde site kunt u nagaan wanneer uw getrouwheidspremies verworven zijn.

Alle nieuw ontvangen bedragen en alle bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen met valutadatum 2 juli 2021 of later geven enkel recht op de basisrente.

Rabo Termijnrekeningen

Vervalt uw Rabo Termijnrekening voor of op 1 september 2021?

 • Deze volgt de normale procedure en wordt op de desbetreffende vervaldag uitbetaald op de door u opgegeven tegenrekening bij Rabobank.be.

Vervalt uw Rabo Termijnrekening na 1 september 2021?

 • Deze wordt afgesloten op 1 september 2021. U krijgt op 1 september 2021 uw inleg uitbetaald plus de volledige rente die u zou hebben ontvangen op de eindvervaldag. Deze bedragen worden gestort op de door u opgegeven tegenrekening bij Rabobank.be.

Rabobank.be kiest ervoor om de Rabo Termijnrekeningen te onderbreken op 1 september 2021 en de inleg plus de volledige rente die u zou hebben ontvangen op de eindvervaldag, uit te betalen. Zo kunt u als klant meteen een alternatief zoeken voor uw spaargeld.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.