Binnenkort stopt Rabobank.be
al haar activiteiten

1 juli 2022
afsluiting van alle spaarrekeningen
1 september 2022
afsluiting van alle zichtrekeningen

Indien u voor die tijd geen actie onderneemt worden uw tegoeden overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

U hebt twee opties om uw rekeningen af te sluiten

Optie 1: Geef een tegenrekening bij een andere bank op en wij sluiten voor u af

Kies deze optie indien u nog getrouwheidspremie ontvangt op 1 juli 2022. Raadpleeg hiervoor de online Rentecalculator.

 • 8 maart tem 28 juni

  U kunt een tegenrekening opgeven via de beveiligde website.

 • 30 juni tot 4 juli

  We sluiten uw spaar- en zichtrekeningen af en schrijven uw spaargeld en intresten over naar de door u opgegeven tegenrekening. U hoeft niets meer te doen. De beveiligde website is niet toegankelijk.

 • 4 juli tem 3 augustus

  De beveiligde website blijft toegankelijk om uw uittreksels te raadplegen.

Optie 2: U sluit uw rekeningen zelf online af

Kies deze optie zodra al uw getrouwheidspremies verworven zijn. Raadpleeg hiervoor de online Rentecalculator.

Hoe u uw rekeningen zelf afsluit via de beveiligde website, leest u hier.

 • 8 maart tem 28 juni

  U kunt een tegenrekening opgeven via de beveiligde website om alsnog optie 1 te kiezen.

 • 30 juni tot 4 juli

  Spaargeld en verworven intresten worden overgeboekt naar uw zichtrekening op 4 juli 2022. De beveiligde website is niet toegankelijk.

 • 12 augustus

  Laatste dag om een nieuwe digipass aan te vragen indien die niet meer werkt of verloren is.

 • 29 augustus

  Laatste dag om uw geld over te schrijven naar een andere bank. Zorg dat u uw rekeningen niet enkel leegmaakt maar volg ook de volledige afsluitprocedure. De resterende intresten storten we daarna op de door u opgegeven rekening bij een andere bank.

  Hoe u uw rekeningen zelf afsluit via de beveiligde website, leest u hier.

 • 1 september

  De Rabo Zichtrekeningen worden afgesloten. Hebt u nog actieve Rabo Zichtrekeningen dan worden resterende saldi overgeschreven naar de overheidsinstantie DCK.

 • 23 september

  De beveiligde website is niet meer beschikbaar.

Veelgestelde vragen

Rekeningen

Vanaf 1 september 2022 worden alle zichtrekeningen bij Rabobank.be afgesloten en komt onze klantenrelatie ten einde. Hebt u voor die datum niets ondernomen dan zijn we genoodzaakt om uw geld over te dragen naar de Deposito- en Consignatiekas.

Deze overheidsinstelling zal uw geld verder beheren, echter op dit moment zonder toekenning van intresten. Het terugvorderen van uw tegoed gebeurt via deze instelling en volgens hun modaliteiten.

U sluit gerust uw rekeningen af als u geen getrouwheidspremies meer verwerft. Wanneer dat voor u het geval is, leest u af op ‘Kalender getrouwheidspremies’ onder de ‘Rentecalculator’ op de beveiligde website.

Ja zeker. Verworven getrouwheidspremie worden op kwartaalbasis uitbetaald of bij de afsluiting van uw rekeningen, daarom is het belangrijk om de afsluiting volledig af te ronden zodat we u de laatste intresten kunnen doorstorten.

U kunt uw rekeningen zelf afsluiten in 5 minuten via de beveiligde website. Zie hiervoor vraag 5.

Een tegenrekening is een zelfgekozen zicht-of spaarrekening bij een andere bank, waarnaar wij uw tegoeden en eventuele intresten kunnen overschrijven na het weekend van 1 juli 2022. We raden u aan om de voorwaarden van de bank van uw tegenrekening goed na te lezen. Sommige banken hanteren namelijk
limieten voor inkomende betalingen. Zo vermijdt u dat uw tegoeden niet aanvaard worden door uw andere bank.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Schrijf het volledige saldo van alle betreffende rekeningen via uw Rabo Zichtrekening over naar een of meerdere banken van uw keuze.
 • Klik daarna in het menu op de optie ‘Rekeningen afsluiten’. Die vindt u onder 'Instellingen'.
 • Selecteer de rekeninghouder waarvan u de rekeningen wenst af te sluiten, klik op 'volgende' en doorloop de stappen. Herhaal dit voor elke rekeninghouder.

Schrijf het saldo over in verschillende schijven van maximaal 100.000 euro verspreid over verschillende dagen.

U kunt de limieten verhogen (tot het toegelaten maximum) via de ‘Instellingen’ in de beveiligde omgeving.

  Transactielimiet Daglimiet Weeklimiet

Tussen eigen Rabo rekeningen

Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd

Externe overschrijvingen

50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro

50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro

100.000 euro
Kan verhoogd worden tot 500.000 euro

 

Uw doorlopende opdrachten blijven momenteel ongewijzigd, maar vervallen zodra uw rekeningen worden afgesloten. Verwittig uw tegenpartijen ruim op voorhand en bezorg hen uw nieuwe rekening bij uw andere bank. 

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw uittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening.
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Uw rekeninguittreksels blijven na afsluiting van uw rekeningen nog 30 dagen online beschikbaar. Hou er rekening mee dat onze beveiligde website niet meer beschikbaar zal zijn vanaf 23 september 2022.

U kunt teruggaan in de tijd tot april 2015. Uittreksels voorafgaand aan april 2015 kunnen bij ons bekomen worden.

Nee, vanaf 1 september 2022 worden alle zichtrekeningen bij Rabobank.be afgesloten en komt onze klantenrelatie ten einde. Hebt u voor die datum niets ondernomen dan zijn we genoodzaakt om uw geld over te dragen naar de Deposito- en Consignatiekas.

Deze Belgische overheidsinstelling zal uw geld verder beheren, echter op dit moment zonder toekenning van intresten. Het terugvorderen van uw tegoed gebeurt via deze instelling en volgens hun modaliteiten.

Digipass

U kunt een nieuw exemplaar aanvragen tot 12 augustus 2022.

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be 
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Over de stopzetting

De combinatie van lage debetintrestvoeten, een sterke instroom van spaargeld in Nederland en goedkope financiering via de Europese Centrale Bank heeft een impact op de leefbaarheid van Rabobank.be. Bijgevolg heeft de Rabobank Groep beslist om de activiteiten van Rabobank.be stop te zetten.

Wij willen benadrukken dat de beslissing om de spaaractiviteiten van Rabobank.be te beëindigen geen gevolgen heeft voor de werking of de veiligheid van Rabobank of voor uw spaargeld. Uw spaargeld is en blijft in goede handen en is te allen tijde beschikbaar. Rabobank heeft een uitstekende kredietwaardigheid en zal haar wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen. Alle Rabo Spaarrekeningen worden afgesloten op 1 juli 2022.

De Deposito- en Consignatiekas (DCK) maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën en heeft het voorrecht om, met uitsluiting van elk ander organisme, wettelijke en gerechtelijk opgelegde deposito’s en consignaties in geld (en in effecten) in ontvangst te nemen en verder te beheren.

Als begunstigde hebt u de mogelijkheid om uw spaargeld op een snelle en veilige manier terug te vorderen van de DCK, en dit tot 30 jaar na de overdracht van het geld. Alle informatie over de Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de FOD Financiën vindt u nu al op haar website (depositokas.be).

Rente

 • Om een getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staan.
 • U kunt uiteraard meerdere stortingen per jaar doen waardoor er gelijktijdig meerdere getrouwheidspremies lopen. Deze premies hebben elk een verschillende begin- en einddatum en verschillen afhankelijk van uw stortingen en afhalingen gedurende de periode.
 • De uitbetaling van de getrouwheidspremies groeperen we per trimester. Alle verworven premies van het voorbije trimester worden op de eerste dag van het daaropvolgende trimester uitbetaald. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Schematisch ziet dat er als volgt uit:
 
Datum storting Datum uitbetaling
01-04-2020 t.e.m. 30-06-2020 01-07-2021
01-07-2020 t.e.m. 30-09-2020 01-10-2021
01-10-2020 t.e.m. 31-12-2020 01-01-2022
01-01-2021 t.e.m. 31-03-2021 01-04-2022
01-04-2021 t.e.m. 30-06-2021 01-07-2022

Een overzicht van uw getrouwheidspremies

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekeningen, beschikt u op onze beveiligde site over de Rabo Rentecalculator.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik in het menu bovenaan op ‘Rentecalculator’.
 • Selecteer de spaarrekening waarvoor u de renteberekening wil opvragen.

De Rabo Rentecalculator

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening en uw andere spaarrekeningen:

 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

U ontvangt sowieso de basisrente tot de dag van afsluiting. De getrouwheidspremies in opbouw worden niet uitbetaald, want dit kan enkel voor bedragen die gedurende een jaar onafgebroken op de spaarrekening staan. Wilt u voor uw spaarbedrag de getrouwheidspremie ontvangen, dan dient u dit bedrag te laten staan tot deze periode van een jaar is afgelopen. Met de Rabo Rentecalculator op de beveiligde site kunt u nagaan wanneer uw getrouwheidspremies verworven zijn.

Alle nieuw ontvangen bedragen en alle bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen met valutadatum 2 juli 2021 of later geven enkel recht op de basisrente.

 

Wij staan graag persoonlijk tot uw dienst via info@rabobank.be of op 03 289 28 88, elke werkdag van 8.30 u. tot 19 u. en vrijdag tot 18.30u.

Wees alert voor phishingberichten over deze communicatie

Fraudeurs kunnen u telefonisch, per e-mail, per sms of op andere manieren benaderen.

 • Stuur nooit uw digipass op.
 • Deel nooit persoonlijke gegevens zoals uw pincode of gebruikersnummer.
 • Rabobank.be zal u nooit vragen om een overschrijving uit te voeren naar een voor u onbekende rekening noch via e-mail, noch via telefoon.
 • Klik nooit op links in e-mails, sms, of andere berichten van onbekende afzenders en open geen bijlagen.
 • Let op voor nepwebsites of valse e-mails in naam van Rabobank.be.
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.