Rabobank.be stopt haar activiteiten

Als onderdeel hiervan worden de gereglementeerde spaarrekeningen afgesloten op 1 juli 2022. Wij vinden het bijzonder jammer dat wij afscheid van u moeten nemen en stellen alles in het werk opdat u uw rekeningen gemakkelijk en veilig kunt afsluiten.
Wij staan graag persoonlijk tot uw dienst via info@rabobank.be of op 03 289 28 88, elke werkdag van 8.30 u. tot 19.00 u. en op vrijdag tot 18.30u.
Voor veel vragen krijgt u hieronder al een pasklaar antwoord.

Rekeningen

U sluit gerust uw rekeningen af als u geen getrouwheidspremies meer verwerft. Wanneer dat voor u het geval is, leest u af op ‘Kalender getrouwheidspremies’ onder de ‘Rentecalculator’ op de beveiligde website.

Schrijf het saldo over in verschillende schijven van maximaal 100.000 euro verspreid over verschillende dagen.

U kunt de limieten verhogen (tot het toegelaten maximum) via de ‘Instellingen’ in de beveiligde omgeving.

  Transactielimiet Daglimiet Weeklimiet

Tussen eigen Rabo rekeningen

Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd

Externe overschrijvingen

50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro

50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro

100.000 euro
Kan verhoogd worden tot 500.000 euro

 

Uw doorlopende opdrachten blijven momenteel ongewijzigd. Verwittig uw tegenpartijen ruim op voorhand en bezorg hen uw nieuwe rekening bij uw andere bank. 

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw uittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening.
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

U kunt teruggaan in de tijd tot april 2015.
Uittreksels voorafgaand aan april 2015 kunnen bij ons bekomen worden.

Neen, uw Rabo Zichtrekening zal enige tijd na 2 juli 2022 afgesloten worden.

Digipass

Vraag een nieuw exemplaar aan:

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Over de stopzetting

Op 9 maart 2021 maakte de Rabobank Groep haar intentie bekend om de activiteiten van Rabobank.be te beëindigen via verkoop of stopzetting.

De combinatie van lage debetintrestvoeten, een sterke instroom van spaargeld in Nederland en goedkope financiering via de Europese Centrale Bank heeft een impact op de leefbaarheid van Rabobank.be.

We hebben intensief maar tevergeefs gezocht naar een geschikte overnemer. Bijgevolg heeft de Rabobank Groep beslist om de activiteiten van Rabobank.be stop te zetten. Als onderdeel hiervan worden de spaarrekeningen afgesloten op 1 juli 2022.

Wij willen benadrukken dat de beslissing om de spaaractiviteiten van Rabobank.be te beëindigen geen gevolgen heeft voor de werking of de veiligheid van Rabobank of voor uw spaargeld. Uw spaargeld is en blijft in goede handen en is te allen tijde beschikbaar. Rabobank heeft een uitstekende kredietwaardigheid en zal haar wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

Als de Rabobank Groep een gezonde en stabiele bank wil blijven en haar rentabiliteit ook in de toekomst veilig wil stellen, dienen de intrestkosten af te nemen.

Op die manier kunnen alle getrouwheidspremies die tot nog toe in opbouw zijn, verworven worden. De transitieperiode van 1 jaar start op 1 juli 2021.

Rente

 • Om een getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staan.
 • U kunt uiteraard meerdere stortingen per jaar doen waardoor er gelijktijdig meerdere getrouwheidspremies lopen. Deze premies hebben elk een verschillende begin- en einddatum en verschillen afhankelijk van uw stortingen en afhalingen gedurende de periode.
 • De uitbetaling van de getrouwheidspremies groeperen we per trimester. Alle verworven premies van het voorbije trimester worden op de eerste dag van het daaropvolgende trimester uitbetaald. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Schematisch ziet dat er als volgt uit:
Jaar storting Datum storting Datum verwerving Datum uitbetaling
2020 01-04-2020 t.e.m. 30-06-2020 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2021
01-07-2020 t.e.m. 30-09-2020 Stortingsdatum + 1 jaar 01-10-2021
01-10-2020 t.e.m. 31-12-2020 Stortingsdatum + 1 jaar 01-01-2022
2021 01-01-2021 t.e.m. 31-03-2021 Stortingsdatum + 1 jaar 01-04-2022
01-04-2021 t.e.m. 30-06-2021 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2022

Een overzicht van uw getrouwheidspremies

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekeningen, beschikt u op onze beveiligde site over de Rabo Rentecalculator.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik in het menu bovenaan op ‘Rentecalculator’.
 • Selecteer de spaarrekening waarvoor u de renteberekening wil opvragen.

De Rabo Rentecalculator

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening en uw andere spaarrekeningen:

 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

U ontvangt sowieso de basisrente tot de dag van afsluiting. De getrouwheidspremies in opbouw worden niet uitbetaald, want dit kan enkel voor bedragen die gedurende een jaar onafgebroken op de spaarrekening staan. Wilt u voor uw spaarbedrag de getrouwheidspremie ontvangen, dan dient u dit bedrag te laten staan tot deze periode van een jaar is afgelopen. Met de Rabo Rentecalculator op de beveiligde site kunt u nagaan wanneer uw getrouwheidspremies verworven zijn.

Alle nieuw ontvangen bedragen en alle bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen met valutadatum 2 juli 2021 of later geven enkel recht op de basisrente.

Rabo Termijnrekeningen

Rabobank.be koos ervoor om de Rabo Termijnrekeningen te onderbreken op 1 september 2021 en de inleg plus de volledige rente die u zou hebben ontvangen op de eindvervaldag, uit te betalen. Zo kunt u als klant meteen een alternatief zoeken voor uw spaargeld.

Wees alert voor phishingberichten over deze communicatie

Fraudeurs kunnen u telefonisch, per e-mail, per sms of op andere manieren benaderen.

 • Stuur nooit uw digipass op.
 • Deel nooit persoonlijke gegevens zoals uw pincode of gebruikersnummer.
 • Rabobank.be zal u nooit vragen om een overschrijving uit te voeren naar een voor u onbekende rekening noch via e-mail, noch via telefoon.
 • Klik nooit op links in e-mails, sms, of andere berichten van onbekende afzenders en open geen bijlagen.
 • Let op voor nepwebsites of valse e-mails in naam van Rabobank.be.

Enkele belangrijke datums

 • 1 juli 2021

  Renteverlaging op alle spaarrekeningen naar 0,01% basisrente op jaarbasis en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis.

 • Vanaf 2 juli 2021

  Alle nieuw ontvangen bedragen en alle bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen geven enkel recht op de basisrente.

 • 1 juli 2022

  Afsluiting spaarrekeningen. Resterende saldi worden overgeschreven naar uw Rabo Zichtrekening. Geen overschrijvingen van en naar de spaarrekeningen meer mogelijk.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.