Wettelijk kader

Door het bezoek aan deze website van Rabobank.be verder te zetten, bevestigt u kennis te hebben genomen van navolgende bepalingen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Gebruiksvoorwaarden

De internetdiensten van Rabobank.be zijn onderworpen aan de Europese richtlijnen inzake de elektronische handel en de Belgische wet. Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website Rabobank.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden die erop voorkomen, behoren toe aan één of meer vennootschappen van de Rabobank Groep en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan voornoemde vennootschappen. De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie die erop te vinden is geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken op welke wijze dan ook.

Hoe u klant kan worden

De toegang tot de website van Rabobank.be en tot de informatie erop vormt geen aanbod tot het aangaan van een contract, noch een aanbod tot aan- of verkoop van de producten van de bank.

Een contractuele relatie tussen u en Rabobank.be komt slechts tot stand nadat aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

  • u stuurt een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier voor de opening van een rekening naar de bank.
  • na ontvangst van het aanvraagformulier, controle en acceptatie stuurt de bank u per omgaande de Digipass.
  • uzelf, als cliënt, aanvaardt de Algemene Voorwaarden van Rabobank.be, alsook de Bijzondere Voorwaarden van de producten of diensten waarvan u gebruik wenst te maken.       

De wet legt de banken op, de identiteit van nieuwe klanten te verifiëren. Daarvoor hebben wij een kopie nodig van de voorzijde en de achterzijde van uw identiteitskaart. De klant is verplicht aan de bank alle bijkomende inlichtingen te geven, eventueel gestaafd met documenten, die zij voor haar goede werking nuttig acht.  Zo kan de bank o.m. documenten opvragen die de burgerlijke staat, de handelingsbekwaamheid en het huwelijksvermogensstelsel bewijzen.

Wie kan klant worden?

Elke natuurlijke persoon die zijn officiële én fiscale woonplaats in België heeft, kan een rekening openen bij Rabobank.be. Zelfs minderjarigen. Eén van de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) beheert dan de rekening tot de rekeninghouder meerderjarig is. Een gezamenlijke rekening van 2 volwassenen is ook mogelijk.

Indien de rekeninghouder een "VS-burger" is, is het helaas onmogelijk om een rekening te openen bij Rabobank.be. De door de Amerikaanse belastingadministratie (IRS) ingesteld eisen kunnen helaas, als gevolg van een aantal technische en administratieve redenen, niet door Rabobank.be worden voldaan.

Ook bedrijven met een maatschappelijke zetel in België kunnen een spaarrekening bij Rabobank.be openen. Daarvoor moet het bedrijf wel één van de volgende juridische vormen hebben:  NV, BVBA, EBVBA, CV, CVOHA, COMV. 
De mandataris, bestuurders en de economische rechthebbende(n) moeten een officiële woonplaats hebben in België.

Tarieven

De tarieven voor de verschillende producten en diensten zijn op deze website gepubliceerd bij de specifieke informatie over deze producten en diensten, alsook in de tarievenlijst. Tariefwijzigingen zullen tijdig worden meegedeeld, tenzij de wijziging betrekking heeft op een tarief waarover met u, als cliënt, reeds voor een bepaalde periode een overeenkomst is gesloten.

Gebruikersadvies

Lees zorgvuldig de instructies en de aanwijzingen over de pincode en leef deze na. Bewaar uw code zorgvuldig en hou ze geheim. Bezoek ook regelmatig onze site om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 
Gelieve ons via e-mail te verwittigen van eventuele relevante veranderingen in uw persoonsgegevens. Een adreswijziging kunt u zelf wijzigen via onze beveiligde site.

Uw vragen/klachten

U hebt een vraag, een opmerking, een suggestie of een klacht? Onze klantendienst is er voor u, elke werkdag op 03-289.28.88. U kunt uw vraag ook naar ons mailen: info@rabobank.be.

Uw mening is van groot belang voor ons. Indien u een klacht heeft dan zijn wij daar graag van op de hoogte, zodat we de juiste acties kunnen ondernemen om deze op een correcte manier op te lossen of te voorkomen.

Belangrijke wettelijke documenten

Algemene voorwaarden van toepassing op particuliere klanten Bijzondere voorwaarden van toepassing op particuliere klanten Algemene voorwaarden van toepassing op rechtspersonen Bijzondere voorwaarden van toepassing op rechtspersonen Belangenconflictenbeleid
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug

Shopping Basket Not Empty

Are you sure you want to logoff your session?