De digipass: internetbankieren in alle veiligheid

Uw digipass is een compact beveiligingstoestel. Bij elk gebruik maakt het een unieke, elektronische handtekening aan. Zo logt u er veilig mee in op 'Mijn rekeningen'. Ook om opdrachten zoals overschrijvingen te ondertekenen hebt u de digipass nodig.

Met uw digipass beheert u alle rekeningen waarvan u mandataris bent:

 • uw persoonlijke rekeningen
 • uw gezamenlijke rekeningen
 • de rekeningen op naam van uw minderjarig kind

Uw digipass is onbruikbaar zonder uw pincode. Bewaar beide daarom altijd afzonderlijk. Nog beter is om de pincode niet op te schrijven, maar ze uit het hoofd te leren.

Inloggen

Om in te loggen op 'Mijn rekeningen' hebt u 3 codes nodig.

 1. Uw gebruikersnummer: een vaste alfanumerieke code om u te identificeren op de loginpagina. Die ontvangt u samen met uw digipass.
 2. Uw pincode: om de digipass te gebruiken. Deze code kiest u zelf bij het activeren van uw digipass.
 3. De code die uw digipass toont: die geeft u toegang tot uw rekeningen. Deze code wijzigt om de paar seconden.
 1. Druk op
  Digipass toont _ _ _ _ _PIN
 2. Geef uw pincode van 5 cijfers in
  Digipass toont APPLI   -
 3. Druk op 1
  Digipass toont 12345678
 4. De digipass toont u een elektronische handtekening van 8 cijfers.
  Voer dit getal in op uw scherm en klik op "Log in"

Uw digipass voor het eerst gebruiken

Hebt u uw nieuwe digipass ontvangen? Vooraleer u kunt inloggen op het beveiligde deel van onze website, dient u het toestel gebruiksklaar te maken. Dat doet u online op een eenvoudige manier. Surf naar deze pagina en volg de stappen om uw digipass te activeren.

Elektronisch ondertekenen

Verrichtingen en opdrachten ondertekent u met een elektronische handtekening die uw digipass aanmaakt. Deze bestaat uit acht cijfers. Om die handtekening op te roepen, kiest u applicatie 2.

 • Druk op
  Digipass toont _ _ _ _ _PIN
 • Geef uw pincode van 5 cijfers in
  Digipass toont APPLI   -
 • Druk op 2
  Digipass toont 1  - - - - - -
 • Voer het eerste controlegetal in
  Digipass toont 2  - - - - - -
 • Voer het tweede controlegetal in
  Digipass toont 3  - - - - - -
 • Voer het derde controlegetal in
  Digipass toont 12345678
 • De digipass toont u een elektronische handtekening van 8 cijfers.
  Voer dit getal in op uw scherm en klik op "Onderteken later" of Onderteken nu".

Foutmeldingen

Ging er iets mis bij de uitvoering, dan krijgt u een foutmelding.

PIN FAIL
U hebt 5 kansen om uw geheime pincode in te geven.
LOCK PIN 5634872(het getal is slechts een voorbeeld)
Uw digipass is geblokkeerd. Bestaat de code uit 7 cijfers, dan kunt u uw digipass gemakkelijk zelf deblokkeren. Surf naar deze pagina en volg de stappen om het toestel te deblokkeren.
LOCK PIN 56348721(het getal is slechts een voorbeeld)
Bestaat de code uit 8 cijfers, dan is de batterij leeg en is uw digipass aan vervanging toe. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be U ontvangt dan gratis een nieuwe digipass.
PINCONF FAIL
Uw persoonlijke pincode is onjuist ingevoerd. Voer twee keer een identieke pincode in.
BATT1(het eindcijfer geeft de resterende looptijd van uw batterij aan en begint bij 5)
De batterij is bijna leeg. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be U ontvangt dan gratis een nieuwe digipass.
LOCK DISABLE 4
De batterij van uw digipass is leeg. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be Wij bezorgen u dan een nieuwe digipass.
-00000000-
Deze code verschijnt wanneer u de digipass laat vallen of wanneer u probeert om de batterij zelf te vervangen. De digipass is dan defect. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be U ontvangt dan gratis een nieuwe digipass.

Pincode vergeten? Blokkeer zelf uw digipass!

Bent u uw pincode vergeten, dan blokkeert u het best meteen ook uw digipass. Dat doet u zo:

 • Voer 5 keer op rij een foutieve code in.
 • Uw digipass blokkeert en er verschijnt 'LOCK PIN' op de display, samen met een lock-code van 7 cijfers. De digipass is nu tijdelijk onbruikbaar.

U wilt het toestel deblokkeren?

 • Om de digipass te deblokkeren, surft u naar deze pagina.
 • Volg de stappen om uw toestel te deblokkeren en een nieuwe persoonlijke pincode in te stellen.

Digipass defect, verloren of gestolen? Vraag een nieuw toestel aan

Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be

Belangrijk: Hou er rekening mee dat wij uw oude digipass onmiddellijk loskoppelen bij ontvangst van dit aanvraagformulier. Bijgevolg zult u uw rekeningen niet kunnen raadplegen tot op het ogenblik dat u de nieuwe digipass ontvangt en activeert.

Kort daarna ontvangt u gratis een nieuwe digipass. Zo kunt u snel opnieuw aan de slag.

Wat met uw oude digipass?

De speciale batterij waarmee digipassen zijn uitgerust, kunt u niet zelf vervangen. Breng het oude toestel naar een inzamelpunt voor batterijen. Gooi het zeker niet in uw restafvalzak.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.