Wijzigingen en administratie

Bent u verhuisd, getrouwd, of heeft er zich een overlijden voorgedaan? Geef ons de wijzigingen zo snel mogelijk door. Een adres of e-mailadres aanpassen doet u zelf op onze beveiligde site.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Verander uw gegevens bij 'Instellingen'.

De aanpassing van uw burgerlijke staat of andere wijzigingen laat u ons per e-mail of brief weten. We passen de gegevens zo snel mogelijk aan.

Bekijk onze contactgegevens

Laat ons de aanpassing van uw burgerlijke staat per e-mail of brief weten. We passen de gegevens meteen aan.

Bekijk onze contactgegevens

Bij Rabobank.be helpen we u graag verder met objectieve informatie. Welke info u ontvangt en op welke manier, bepaalt u helemaal zelf.

Op de beveiligde site checkt en wijzigt u uw communicatievoorkeuren:

 • Log met uw digipass in via ‘Mijn rekeningen’,
 • Kies ‘Instellingen’,
 • Ga naar ‘Uw communicatievoorkeuren’,
 • Kies de gewenste communicatiekanalen.

Rabobank.be is voor 100% een internetbank. U regelt zelf al uw bankzaken, zonder onze tussenkomst. Een volmacht verlenen op uw rekening is dus niet mogelijk.

Lees meer over veilig internetbankieren

Bij het overlijden van een (mede)rekeninghouder verwittigt u het best zo snel mogelijk Rabobank.be. Wij zorgen voor de overdracht van de tegoeden. De procedure verloopt in 3 stappen.

 1. Blokkering van de rekeningen. Nadat u Rabobank.be hebt verwittigd, blokkeren we meteen de rekeningen waarvan de overledene (mede)rekeninghouder was. Ook rekeningen waarvan alleen de langstlevende echtgeno(ot)t(e) of wettelijk samenwonende partner rekeninghouder is, worden geblokkeerd. Tenzij bij scheiding van goederen.
 2. Deblokkering van de rekeningen. Rabobank.be deblokkeert de rekeningen aan de hand van een van onderstaande documenten:
  • een onderhands attest of een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of,
  • een (gratis) attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor. De ontvanger bezorgt u dit op voorwaarde dat:
   • de erflater geen testament of om het even welke andere akte met een laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt of laten opmaken,
   • de erflater geen huwelijkscontract of een akte wijziging huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken,
   • er geen onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …).
 3. Overdracht van tegoeden. We voeren een overschrijving uit naar een derdenrekening of een nieuw te openen rekening.
  Laat ons hiervoor weten hoe we de tegoeden op de te erven rekeningen moeten overdragen. Bezorg ons dit formulier, ondertekend door alle erfgenamen en rechthebbenden en met een kopie van alle identiteitskaarten.

  Hoe regel ik dringende betalingen in de periode dat de rekening geblokkeerd is?

  Leg ons de facturen voor en wij voeren zelf de betaling uit vanaf uw geblokkeerde rekening. Als langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner kunt u bovendien over de helft van de tegoeden op alle gezamenlijke rekeningen bij al uw banken samen beschikken. Dit tot een maximumbedrag van 5.000 euro.

  Kan een notaris de banktegoeden overdragen?

  Een notaris kan de banktegoeden opvragen en op zijn rekening laten storten om ze daarna tussen de erfgenamen te verdelen. Als de notaris schriftelijk bevestigt dat hij de nalatenschap vereffent, ontslaat hij de bank van verdere verantwoordelijkheid.

  Voor bedragen hoger dan 50.000 euro geldt een uitzondering. Om de tegoeden te ontvangen, moet de notaris eerst een schriftelijke volmacht van de erfgenamen overmaken aan de bank.

U hebt nog toegang tot uw rekeningen?

 
 • Ga naar de beveiligde website.
 • Schrijf het volledige saldo van alle betreffende rekeningen via uw Rabo Zichtrekening over naar een of meerdere banken van uw keuze.
 • Klik op ‘Instellingen’. Daar vindt u de optie ‘Rekeningen afsluiten’.
 • Selecteer voor welke rekeninghouder u de rekeningen wenst af te sluiten (individuele rekeningen/gezamenlijke rekeningen/rekeningen op naam van een minderjarig kind).
 • Bevestig met uw digipass.
 • Herhaal deze stappen voor elke rekeninghouder.

Uw rekeninguittreksels blijven nog 30 dagen online beschikbaar.

We verwerken de afsluiting van uw rekeningen zo snel mogelijk en berekenen uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening van de begunstigde die u opgaf.

U hebt geen toegang meer tot uw rekeningen?

 

Vraag een nieuwe digipass aan:

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Hoe sluit u nadien uw rekeningen af?

 • Ga naar de beveiligde website
 • Schrijf het volledige saldo van alle betreffende rekeningen via uw Rabo Zichtrekening over naar een of meerdere banken van uw keuze.
 • Klik op ‘Instellingen’. Daar vindt u de optie ‘Rekeningen afsluiten’.
 • Selecteer voor welke rekeninghouder u de rekeningen wenst af te sluiten (individuele rekeningen/gezamenlijke rekeningen/rekeningen op naam van een minderjarig kind).
 • Bevestig met uw digipass.
 • Herhaal deze stappen voor elke rekeninghouder.

Uw rekeninguittreksels blijven nog 30 dagen online beschikbaar. We verwerken de afsluiting van uw rekeningen zo snel mogelijk en berekenen uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening van de begunstigde die u opgaf.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.