Wijzigingen en administratie

Bent u verhuisd, getrouwd, of heeft er zich een overlijden voorgedaan? Geef ons de wijzigingen zo snel mogelijk door. Een adres of e-mailadres aanpassen doet u zelf op onze beveiligde site.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Verander uw gegevens bij 'Instellingen'.

De aanpassing van uw burgerlijke staat of andere wijzigingen laat u ons per e-mail of brief weten. We passen de gegevens zo snel mogelijk aan.

Bekijk onze contactgegevens

Laat ons de aanpassing van uw burgerlijke staat per e-mail of brief weten. We passen de gegevens meteen aan.

Bekijk onze contactgegevens

Bij Rabobank.be helpen we u graag verder met objectieve informatie. Welke info u ontvangt en op welke manier, bepaalt u helemaal zelf.

Op de beveiligde site checkt en wijzigt u uw communicatievoorkeuren:

 • Log met uw digipass in via ‘Mijn rekeningen’,
 • Kies ‘Instellingen’,
 • Ga naar ‘Uw communicatievoorkeuren’,
 • Kies de gewenste communicatiekanalen.

De omzetting van een persoonlijke naar een gezamenlijke rekening is enkel mogelijk door uw persoonlijke rekening af te sluiten en een gezamenlijke rekening te openen.

Om een gezamenlijke rekening te openen, surf naar 'Klant worden' en kies de optie om een rekening te openen ‘voor uzelf en uw partner’.

Voer de gevraagde gegevens in.

Uw rekeningnummers zullen zichtbaar worden in de beveiligde omgeving na onze goedkeuring.

Indien een van de rekeninghouders nog geen klant is ontvangt hij van zodra zijn rekening werd geopend zijn rekeningnummers, zijn gebruikersnummer en zijn digipass per post. 

Indien u ook een Rabo Plus Account onder uw individuele rekeningen heeft staan, dient u eerst zelf nog een Rabo Plus Account te openen onder de nieuwe gezamenlijke rekening. 

Om de huidige spaartegoeden van uw individuele rekening door Rabobank.be te laten overzetten naar de nieuwe rekening zonder verlies van opgebouwde getrouwheidspremie, stuurt u ons een bericht vanuit de beveiligde site. 

Nadien zorgen we ervoor dat de bestaande individuele rekeningen afgesloten worden.

De omzetting van een gezamenlijke naar een persoonlijke rekening is enkel mogelijk door uw gezamenlijke rekening af te sluiten en een persoonlijke rekening te openen.

Om een persoonlijke rekening te openen, surf naar 'Klant worden' en kies de optie om een rekening te openen ‘voor uzelf’.

Voer de gevraagde gegevens in.

Uw rekeningnummers zullen zichtbaar worden in de beveiligde omgeving na onze goedkeuring.

Indien u ook een Rabo Plus Account onder uw gezamenlijke rekening heeft staan, dient u eerst zelf nog een Rabo Plus Account zelf te openen onder de nieuwe persoonlijke rekening.

Om de huidige spaartegoeden van uw gezamenlijke rekening door Rabobank.be te laten overzetten naar de nieuwe rekening zonder verlies van opgebouwde getrouwheidspremie, stuurt u ons een bericht vanuit de beveiligde site.

Nadien zorgen we ervoor dat de bestaande gezamenlijke rekening afgesloten wordt.

Tot 4 weken voor de opgegeven eindvervaldag kunt u de begunstigde, de eindvervaldatum of het bedrag van uw Rabo Gift Account nog aanpassen. Dit doet u zo:

Hoe past u het bedrag van uw Rabo Gift Account aan? U schrijft gewoon een bedrag van de Gift Account over naar uw Rabo Zicht- of Spaarrekening.

Let wel: registreerde u de Gift Account als een schenking, dan is het niet meer mogelijk om begunstigde, eindvervaldatum of bedrag te wijzigen.

Rabobank.be is voor 100% een internetbank. U regelt zelf al uw bankzaken, zonder onze tussenkomst. Een volmacht verlenen op uw rekening is dus niet mogelijk.

Lees meer over veilig internetbankieren

Bij het overlijden van een (mede)rekeninghouder verwittigt u het best zo snel mogelijk Rabobank.be. Wij zorgen voor de overdracht van de tegoeden. De procedure verloopt in 3 stappen.

 1. Blokkering van de rekeningen. Nadat u Rabobank.be hebt verwittigd, blokkeren we meteen de rekeningen waarvan de overledene (mede)rekeninghouder was. Ook rekeningen waarvan alleen de langstlevende echtgeno(ot)t(e) of wettelijk samenwonende partner rekeninghouder is, worden geblokkeerd. Tenzij bij scheiding van goederen.
 2. Deblokkering van de rekeningen. Rabobank.be deblokkeert de rekeningen aan de hand van een van onderstaande documenten:
  • een onderhands attest of een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of,
  • een (gratis) attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor. De ontvanger bezorgt u dit op voorwaarde dat:
   • de erflater geen testament of om het even welke andere akte met een laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt of laten opmaken,
   • de erflater geen huwelijkscontract of een akte wijziging huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken,
   • er geen onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …).
 3. Overdracht van tegoeden. We voeren een overschrijving uit naar een derdenrekening of een nieuw te openen rekening.
  Laat ons hiervoor weten hoe we de tegoeden op de te erven rekeningen moeten overdragen. Bezorg ons dit formulier, ondertekend door alle erfgenamen en rechthebbenden en met een kopie van alle identiteitskaarten.

  Hoe regel ik dringende betalingen in de periode dat de rekening geblokkeerd is?

  Leg ons de facturen voor en wij voeren zelf de betaling uit vanaf uw geblokkeerde rekening. Als langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner kunt u bovendien over de helft van de tegoeden op alle gezamenlijke rekeningen bij al uw banken samen beschikken. Dit tot een maximumbedrag van 5.000 euro.

  Kan een notaris de banktegoeden overdragen?

  Een notaris kan de banktegoeden opvragen en op zijn rekening laten storten om ze daarna tussen de erfgenamen te verdelen. Als de notaris schriftelijk bevestigt dat hij de nalatenschap vereffent, ontslaat hij de bank van verdere verantwoordelijkheid.

  Voor bedragen hoger dan 50.000 euro geldt een uitzondering. Om de tegoeden te ontvangen, moet de notaris eerst een schriftelijke volmacht van de erfgenamen overmaken aan de bank.

Wij zouden het heel jammer vinden, mocht u uw klantrelatie bij Rabobank.be willen beëindigen. U weet wellicht dat alle rekeningen bij Rabobank.be volledig gratis zijn, ook wanneer u misschien niet meteen van plan bent om ze te gebruiken. U kunt uw rekeningen behouden, zonder kosten en zonder voorwaarden.

Sluit u toch liever uw rekeningen af? Dat kan, zonder extra kosten en zonder ‘hard feelings’.

U hebt nog toegang tot uw rekeningen?

 
 • Ga naar de beveiligde website.
 • Onder ‘Instellingen’ vindt u de optie ‘Rekeningen afsluiten’.
 • Geef aan welke klantenrelatie u wenst op te zeggen (individuele rekeningen/gezamenlijke rekeningen/rekeningen op naam van een minderjarig kind).
 • Schrijf het volledige saldo van alle betreffende rekeningen via uw Rabo Zichtrekening over naar een bank van uw keuze.
 • Bevestig met uw digipass.

We verwerken de afsluiting van uw rekeningen zo snel mogelijk en berekenen uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening van de begunstigde die u opgaf.

U hebt geen toegang meer tot uw rekeningen?

 
 • Print het formulier Aanvraag afsluiten rekeningen.
 • Vul het in en onderteken het.
 • Voeg een kopie toe van een afschrift van een rekening op uw naam waarop we het eventuele saldo en intresten kunnen overschrijven.
 • Bezorg ons een kopie van uw identiteitskaart (beide kanten).
 • Stuur de documenten per post naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem. Ook mailen kan naar info@rabobank.be.

Zodra we de documenten ontvangen hebben, verwerken we de afsluiting van uw rekeningen zo snel mogelijk en berekenen uw intresten. Vervolgens schrijven we het eventuele saldo en intresten over naar de rekening van de begunstigde die u opgaf.

We wensen u te bedanken voor het vertrouwen in Rabobank.be en hopen u ooit opnieuw als klant te mogen verwelkomen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.