Tips en Tools

Om de spaarrekening te kiezen die het best u past, baseert u zich op een aantal criteria.

 • Basisrente. Gaat u uw geld vaak aanspreken? Kies dan voor een spaarrekening met een hoge basisrente. U krijgt deze rente namelijk altijd, ongeacht hoe lang het geld op de rekening staat.
 • Getrouwheidspremie. Een getrouwheidspremie krijgt u pas als u uw geld een volledig jaar onaangeroerd laat. Zo niet ontvangt u wellicht niet de volledige premie. Hebt u geld dat u langer dan een jaar kunt missen? Dan is een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie iets voor u.
 • Roerende voorheffing. Bij een gereglementeerde rekening is uw jaarlijkse rente vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met een bedrag van 960 euro per persoon. Voor het deel boven 960 euro betaalt u slechts 15% roerende voorheffing. Een niet-gereglementeerde spaarrekening biedt hogere rentes, maar op alle interesten betaalt u 30% roerende voorheffing.
 • Kosten. Vaak bent u verplicht om samen met uw spaarrekening een zichtrekening te openen. Controleer ook de kosten die hieraan verbonden zijn.
 • Kredietwaardigheid. Kies voor een veilige en kredietwaardige bank. Door de wettelijke garantieregeling is uw geld er tot 100.000 per persoon beschermd in geval van faillissement. Uw geld blijft wel geblokkeerd tot de ontmanteling van het faillissement. In die periode bouwt u ook geen rente meer op.
 • Spreiding. Verdeel uw geld over verschillende spaarrekeningen. Een goede spreiding levert mogelijk het hoogste rendement op.

Vergelijk de spaarrekeningen van Rabobank.be met uw huidige spaarrekening.

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

Op de ‘Kalender getrouwheidspremies’ van de Rabo Rentecalculator krijgt u een detailoverzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. U ziet dus wanneer u de getrouwheidspremies zult verwerven (d.i. wanneer u er recht op hebt) en wanneer ze effectief worden uitbetaald. Zo kunt u inschatten welke impact het afhalen van uw spaargeld op uw lopende getrouwheidspremies heeft en wanneer u het geld het best afhaalt.

Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u welk effect een afhaling van uw kapitaal (geheel of gedeeltelijk) op de getrouwheidspremies van uw Rabo Spaarrekening heeft. U voert hiervoor het bedrag in dat u wilt afhalen en de geplande datum van afhaling. In een pdf-document leest u het resultaat van de simulatie en kent u dus het verschil in getrouwheidspremie als u het geld niet afhaalt.

Wij kunnen hiervoor jammer genoeg nog geen exacte datum geven. Redenen daarvoor zijn:

 • Nieuwe wetgeving verplicht ons om momenteel te focussen op de aanpassing van onze website (in lijn met die nieuwe regelgeving).
 • De ontwikkeling van een nieuwe app hangt nauw samen met de ontwikkeling van een geheel nieuwe mobiele strategie.
 • Deze mobiele strategie komt er in samenwerking met de andere landen waarin Rabobank als online spaarbank actief is.

BIC, kort voor Bank Identifier Code, identificeert de bank. Het BIC-nummer van Rabobank.be is RABOBE22.

IBAN staat voor 'International Bank Account Number' en geeft uw rekeningnummer weer. Het IBAN-nummer vervangt het vroegere nationale rekeningnummer van 12 cijfers. Belgische IBAN-nummers tellen 16 tekens en zien er zo uit:

 • 2 letters voor de landcode,
 • 2 controlecijfers,
 • uw nationaal rekeningnummer (12 cijfers).

Bereken uw IBAN-nummer

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug