Tips en Tools

Om de spaarrekening te kiezen die het best u past, baseert u zich op een aantal criteria.

 • Basisrente. Gaat u uw geld vaak aanspreken? Kies dan voor een spaarrekening met een hoge basisrente. U krijgt deze rente namelijk altijd, ongeacht hoelang het geld op de rekening staat.
 • Getrouwheidspremie. Een getrouwheidspremie krijgt u pas als u uw geld een volledig jaar onaangeroerd laat. Zo niet ontvangt u wellicht niet de volledige premie. Hebt u geld dat u langer dan een jaar kunt missen? Dan is een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie iets voor u.
 • Roerende voorheffing. Bij een gereglementeerde rekening is uw jaarlijkse rente vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met een bedrag van 990 euro per persoon. Voor het deel boven 990 euro betaalt u slechts 15% roerende voorheffing. Een niet-gereglementeerde spaarrekening biedt hogere rentes, maar op alle interesten betaalt u 30% roerende voorheffing.
 • Kosten. Vaak bent u verplicht om samen met uw spaarrekening een zichtrekening te openen. Controleer ook de kosten die hieraan verbonden zijn.
 • Kredietwaardigheid. Kies voor een veilige en kredietwaardige bank. Door de wettelijke garantieregeling is uw geld er tot 100.000 per persoon beschermd in geval van faillissement. Uw geld blijft wel geblokkeerd tot de ontmanteling van het faillissement. In die periode bouwt u ook geen rente meer op.
 • Spreiding. Verdeel uw geld over verschillende spaarrekeningen. Een goede spreiding levert mogelijk het hoogste rendement op.

Vergelijk de spaarrekeningen van Rabobank.be met uw huidige spaarrekening.

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo spaarrekeningen:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening(en) u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening(en). Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

Op de ‘Kalender getrouwheidspremies’ van de Rabo Rentecalculator krijgt u een detailoverzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. U ziet dus wanneer u de getrouwheidspremies zult verwerven (d.i. wanneer u er recht op hebt) en wanneer ze effectief worden uitbetaald. Zo kunt u inschatten welke impact het afhalen van uw spaargeld op uw lopende getrouwheidspremies heeft en wanneer u het geld het best afhaalt.

Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u welk effect een afhaling van uw kapitaal (geheel of gedeeltelijk) op de getrouwheidspremies van uw Rabo Spaarrekening heeft. U voert hiervoor het bedrag in dat u wilt afhalen en de geplande datum van afhaling. In een pdf-document leest u het resultaat van de simulatie en kent u dus het verschil in getrouwheidspremie als u het geld niet afhaalt.

We beseffen dat een mobiele oplossing voor een deel van onze klanten een belangrijke vereiste is. Een mobiele applicatie staat daarom hoog in onze prioriteitenlijst. We kunnen ons helaas nog niet vastpinnen op een exacte datum voor de lancering van een nieuwe mobiele applicatie.

BIC, kort voor Bank Identifier Code, identificeert de bank. Het BIC-nummer van Rabobank.be is RABOBE22.

IBAN staat voor 'International Bank Account Number' en geeft uw rekeningnummer weer. Het IBAN-nummer vervangt het vroegere nationale rekeningnummer van 12 cijfers. Belgische IBAN-nummers tellen 16 tekens en zien er zo uit:

 • 2 letters voor de landcode,
 • 2 controlecijfers,
 • uw nationaal rekeningnummer (12 cijfers).

Bereken uw IBAN-nummer

 • Geld overschrijven
  Met uw Rabo Zichtrekening schrijft u online geld over naar uw Rabo Spaarrekening of naar alle externe bankrekeningen (in België of in Europa) die zijn aangesloten op het SEPA-betaalplatform. Tot de Single European Payments Area (SEPA) behoren in totaal 34 landen, namelijk alle 28 landen van de EU (Europese Unie), aangevuld met nog 6 landen (IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland).
  Met uw Rabo Spaarrekening kunt u enkel overschrijven naar uw eigen rekeningen. Wel kunt u van een zichtrekening bij een andere bank overschrijven naar uw Rabo Spaarrekening, Rabo Gift Account en Plus Account.
 • Bestendige opdracht geven
  U kunt Rabobank.be een bestendige of doorlopende opdracht geven om bijvoorbeeld maandelijks van uw zichtrekening een bedrag naar een bepaalde rekening over te schrijven. Een domiciliëring is niet mogelijk.
 • Geld afhalen
  Het geld op uw Rabo-rekeningen is op elk moment beschikbaar. Wilt u een bedrag afhalen van uw Rabo Zichtrekening, dan schrijft u het eerst over naar een rekening bij een andere bank, waar u het geld vervolgens kunt afhalen. Geld van uw Rabo Spaarrekening schrijft u eerst over naar de Rabo Zichtrekening.

Op de beveiligde site voert u uw overschrijving als volgt uit:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op 'Betalingen',
 • Ga naar 'Nieuwe overschrijving',
 • Selecteer uw gewenste rekening bij opdrachtgevende rekening,
 • Vul het overschrijvingsformulier in:
  • het bedrag,
  • de uitvoeringsdatum (voor een uitvoering in de toekomst),
  • de details van de begunstigde,
  • de mededeling (optioneel).
 • Hebt u alle verplichte velden correct ingevuld, klik dan op 'Onderteken later' of 'Onderteken nu'. Indien u kiest voor 'Onderteken later' dan kunt u een overzicht zien van uw te ondertekenen transacties bij 'Te tekenen'.
 • Voeg eventueel een andere overschrijving toe of ga naar 'Te tekenen' om uw overschrijving(en) te bevestigen.
 • Wanneer u een nieuwe begunstigde hebt ingevoerd en u wenst deze te bewaren, dan ziet u deze ook bij 'Te tekenen'.

Online overschrijvingen van uw Rabo-rekeningen naar een andere bank gebeuren erg snel. Voert u uw overschrijving op een werkdag voor 13 uur ’s middags uit? Dan wordt het bedrag dezelfde dag nog aan de begunstigde bank overgemaakt en staat het meestal dezelfde dag nog op de andere rekening. 

Probeer uw overschrijvingsopdrachten op weekdagen in te voeren, bij voorkeur in de voormiddag. Doet u een overschrijving tijdens een weekend, op een feestdag, bank holiday of er vlak voor, dan verwerken we uw opdracht de eerstvolgende werkdag.

De rentevergoeding hangt niet samen met het moment waarop u geld naar Rabobank.be overschrijft. Daarvoor zijn drie redenen:

 1. de basisrente wordt altijd op dagbasis berekend,
 2. de rente is nooit gekoppeld aan voorwaarden,
 3. de verworven getrouwheidspremies worden sinds 1 oktober 2013 altijd op de eerste dag van het daaropvolgend kwartaal uitbetaald.

Of u nu in januari, juni, oktober of december stort, het levert geen grote verschillen op in de rentevergoeding.

Tip: De getrouwheidspremie wordt iets sneller uitbetaald als de storting vlak voor – in plaats van vlak na – het begin van een nieuw trimester (januari, april, juli, oktober) op uw rekening aankomt. Op grote bedragen kan dat soms een verschil opleveren van enkele euro’s per jaar.

Voordat u geld van een andere bankrekening naar Rabobank.be overmaakt, controleert u best of u de lopende getrouwheidspremie bij de bank hebt ontvangen.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Te tekenen’,
 • Selecteer 'Wijzig' bij de overschrijving die u wenst aan te passen,
 • Wijzig de gewenste details en selecteer 'Onderteken later' of 'Onderteken nu'.
 • Om de overschrijving te verwijderen, selecteer het vuilnisbak icoontje.

Houd uw digipass bij de hand om de wijziging of verwijdering van uw overschrijving te bevestigen.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Klik op 'Rekeninguittreksels',
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Wenst u te beschikken over uw uittreksels die ouder zijn dan 2 jaar? Gelieve contact met ons op te nemen.

We bewaren uw rekeninguittreksels tot 2 jaar na datum. U vindt ze op deze manier op de beveiligde site:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Klik op 'Rekeninguittreksels',
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Wenst u te beschikken over uw uittreksels die ouder zijn dan 2 jaar? Gelieve contact met ons op te nemen.

  Transactielimiet Daglimiet Weeklimiet
Tussen eigen rekeningen Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd
Externe overschrijvingen 50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro
50.000 euro
Kan verhoogd worden tot 100.000 euro
100.000 euro
Kan verhoogd worden tot 500.000 euro
 • U kunt de limieten verlagen of verhogen (tot het toegelaten maximum) via de instellingen in de beveiligde omgeving.
 • Wenst u meer over te schrijven dan de maximaal toegestane limiet? Neem dan contact op met onze klantendienst.

Op de beveiligde site kunt u uw limieten makkelijk aanpassen:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Instellingen’,
 • Ga naar ‘Uw limieten’,
 • Pas de gewenste limiet aan.

Op de beveiligde site kunt u controleren of uw overschrijving werd uitgevoerd:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Ga naar ‘Uitgevoerde verrichtingen’
 • Klik op ‘+’ voor meer details.

Bovenaan staat uw recentste overschrijving. Zoekt u een verrichting die u een tijd geleden hebt ingevoerd? Klik op 'Zoek een verrichting' en geef de gewenste criteria in.

De verrichtingen op uw rekeningen vindt u op de beveiligde site:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Ga naar ‘Uitgevoerde verrichtingen’
 • Klik op ‘+’ voor meer details.

Bovenaan staat uw recentste overschrijving. Zoekt u een verrichting die u een tijd geleden hebt ingevoerd? Klik op 'Zoek een verrichting' en geef de gewenste criteria in.

Op de beveiligde site beheert u uw begunstigen. Dat doet u als volgt:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Begunstigden’.

Om een nieuwe begunstigde aan het adresboek toe te voegen:

 • Kies ‘Nieuwe begunstigde’.

Om een bestaande begunstigde te wijzigen of te verwijderen:

 • Klik op '+' naast de gewenste begunstigde of maak gebruik van de zoekfunctie,
 • Kies voor 'Verwijder' of 'Wijzig'.

Al uw aanpassingen bevestigt u met uw digipass.

Een geblokkeerde rekening kan verschillende oorzaken hebben. Contacteer onze klantendienst om te weten te komen wat er precies aan de hand is.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.