Tips en Tools

Om de spaarrekening te kiezen die het best u past, baseert u zich op een aantal criteria.

 • Basisrente. Gaat u uw geld vaak aanspreken? Kies dan voor een spaarrekening met een hoge basisrente. U krijgt deze rente namelijk altijd, ongeacht hoe lang het geld op de rekening staat.
 • Getrouwheidspremie. Een getrouwheidspremie krijgt u pas als u uw geld een volledig jaar onaangeroerd laat. Zo niet ontvangt u wellicht niet de volledige premie. Hebt u geld dat u langer dan een jaar kunt missen? Dan is een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie iets voor u.
 • Roerende voorheffing. Bij een gereglementeerde rekening is uw jaarlijkse rente vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met een bedrag van 980 euro per persoon. Voor het deel boven 980 euro betaalt u slechts 15% roerende voorheffing. Een niet-gereglementeerde spaarrekening biedt hogere rentes, maar op alle interesten betaalt u 30% roerende voorheffing.
 • Kosten. Vaak bent u verplicht om samen met uw spaarrekening een zichtrekening te openen. Controleer ook de kosten die hieraan verbonden zijn.
 • Kredietwaardigheid. Kies voor een veilige en kredietwaardige bank. Door de wettelijke garantieregeling is uw geld er tot 100.000 per persoon beschermd in geval van faillissement. Uw geld blijft wel geblokkeerd tot de ontmanteling van het faillissement. In die periode bouwt u ook geen rente meer op.
 • Spreiding. Verdeel uw geld over verschillende spaarrekeningen. Een goede spreiding levert mogelijk het hoogste rendement op.

Vergelijk de spaarrekeningen van Rabobank.be met uw huidige spaarrekening.

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

Op de ‘Kalender getrouwheidspremies’ van de Rabo Rentecalculator krijgt u een detailoverzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. U ziet dus wanneer u de getrouwheidspremies zult verwerven (d.i. wanneer u er recht op hebt) en wanneer ze effectief worden uitbetaald. Zo kunt u inschatten welke impact het afhalen van uw spaargeld op uw lopende getrouwheidspremies heeft en wanneer u het geld het best afhaalt.

Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u welk effect een afhaling van uw kapitaal (geheel of gedeeltelijk) op de getrouwheidspremies van uw Rabo Spaarrekening heeft. U voert hiervoor het bedrag in dat u wilt afhalen en de geplande datum van afhaling. In een pdf-document leest u het resultaat van de simulatie en kent u dus het verschil in getrouwheidspremie als u het geld niet afhaalt.

Wij kunnen hiervoor jammer genoeg nog geen exacte datum geven. Redenen daarvoor zijn:

 • Nieuwe wetgeving verplicht ons om momenteel te focussen op de aanpassing van onze website (in lijn met die nieuwe regelgeving).
 • De ontwikkeling van een nieuwe app hangt nauw samen met de ontwikkeling van een geheel nieuwe mobiele strategie.
 • Deze mobiele strategie komt er in samenwerking met de andere landen waarin Rabobank als online spaarbank actief is.

BIC, kort voor Bank Identifier Code, identificeert de bank. Het BIC-nummer van Rabobank.be is RABOBE22.

IBAN staat voor 'International Bank Account Number' en geeft uw rekeningnummer weer. Het IBAN-nummer vervangt het vroegere nationale rekeningnummer van 12 cijfers. Belgische IBAN-nummers tellen 16 tekens en zien er zo uit:

 • 2 letters voor de landcode,
 • 2 controlecijfers,
 • uw nationaal rekeningnummer (12 cijfers).

Bereken uw IBAN-nummer

 • Geld overschrijven
  Met uw Rabo Zichtrekening schrijft u online geld over naar uw Rabo Spaarrekening of een rekening bij om het even welke bank binnen Europa. Met uw Rabo Spaarrekening kunt u enkel overschrijven naar uw Rabo Zichtrekening, Rabo Gift Account en Plus Account. Wel kunt u van een zichtrekening bij een andere bank overschrijven naar uw Rabo Spaarrekening, Rabo Gift Account en Plus Account.
 • Bestendige opdracht geven
  U kunt Rabobank.be een bestendige of doorlopende opdracht geven om bijvoorbeeld maandelijks van uw zichtrekening een bedrag naar een bepaalde rekening over te schrijven. Een domiciliëring is niet mogelijk.
 • Geld afhalen
  Het geld op uw Rabo-rekeningen is op elk moment beschikbaar. Wilt u een bedrag afhalen van uw Rabo Zichtrekening, dan schrijft u het eerst over naar een rekening bij een andere bank, waar u het geld vervolgens kunt afhalen. Geld van uw Rabo Spaarrekening schrijft u eerst over naar de Rabo Zichtrekening.

Op de beveiligde site voert u uw overschrijving als volgt uit:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op 'Betalen',
 • Ga naar 'Overschrijving aanmaken',
 • Selecteer uw zichtrekening als opdrachtgevende rekening,
 • Duid in het veld ‘Begunstigde’ de optie ‘Naar een andere rekening’ aan,
 • Vul het overschrijvingsformulier in:
  • de naam van de begunstigde,
  • het adres van de begunstigde (optioneel),
  • het IBAN-nummer van de begunstigde (dit nummer begint met een nationale code gevolgd door een controlegetal en het rekeningnummer),
  • het bedrag,
  • de memodatum (voor een uitvoering in de toekomst),
  • de mededeling (optioneel).
 • Hebt u alle verplichte velden correct ingevuld, klik dan op 'Volgende stap'. U krijgt een overzicht te zien van uw te ondertekenen transacties.
 • Voeg een andere overschrijving toe of ga naar 'Uw verzamelmap' om uw overschrijvingen te bevestigen.

Voor uw gemak bewaren we de begunstigden met IBAN-nummer. Zo kunt u ze zowel voor nationale als Europese overschrijvingen gebruiken.

Let op: wanneer u de optie aanklikt om de begunstigde te bewaren, dient u dit eerst met uw digipass te bevestigen. Pas daarna kunt u de uit te voeren overschrijving ondertekenen.

Online overschrijvingen van uw Rabo-rekeningen naar een andere bank gebeuren erg snel. Voert u uw overschrijving op een werkdag voor 13 uur ’s middags uit? Dan wordt het bedrag dezelfde dag nog aan de begunstigde bank overgemaakt en staat het meestal dezelfde dag nog op de andere rekening.

Probeer uw overschrijvingsopdrachten op weekdagen in te voeren, bij voorkeur in de voormiddag. Doet u een overschrijving tijdens een weekend, op een feestdag, bank holiday of er vlak voor, dan verwerken we uw opdracht de eerstvolgende werkdag.

De rentevergoeding hangt niet samen met het moment waarop u geld naar Rabobank.be overschrijft. Daarvoor zijn drie redenen:

 1. de basisrente wordt altijd op dagbasis berekend,
 2. de rente is nooit gekoppeld aan voorwaarden,
 3. de verworven getrouwheidspremies worden sinds 1 oktober 2013 altijd op de eerste dag van het daaropvolgend kwartaal uitbetaald.

Of u nu in januari, juni, oktober of december stort, het levert geen grote verschillen op in de rentevergoeding.

Tip: De getrouwheidspremie wordt iets sneller uitbetaald als de storting vlak voor – in plaats van vlak na – het begin van een nieuw trimester (januari, april, juli, oktober) op uw rekening aankomt. Op grote bedragen kan dat soms een verschil opleveren van enkele euro’s per jaar.

Voordat u geld van een andere bankrekening naar Rabobank.be overmaakt, controleert u best of u de lopende getrouwheidspremie bij de bank hebt ontvangen.

In de betaalagenda kunt u enkel nog de datum van een overschrijvingsopdracht aanpassen. Dit doet u volgens deze procedure op de beveiligde site:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Betalen’,
 • Klik op ‘Uw betaalagenda’,
 • Selecteer via de blauwe pijl de overschrijving die u wenst aan te passen,
 • Klik op ‘Wijzigen memodatum’ om de datum aan te passen.

Wilt u andere elementen aanpassen, zoals het bedrag en de begunstigde? Dan kan dit enkel door de overschrijving te verwijderen en een nieuwe overschrijving aan te maken. Houd uw digipass bij de hand om de wijziging of verwijdering van uw overschrijving te bevestigen.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Betalen’,
 • Voer de gewenste selectiecriteria in.

Vraagt u uw uittreksels voor het eerst op? Kies dan voor ‘Nieuwe uittreksels’. Om een specifiek uittreksel terug te vinden dat u al eerder hebt bekeken, kiest u ‘Uittreksels opzoeken’.

We bewaren uw rekeninguittreksels tot 5 jaar na datum. U vindt ze op deze manier op de beveiligde site:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Betalen’,
 • Kies ‘Uittreksels opzoeken’,
 • Vul het gewenste rekeningnummer en een periode in,
 • Print de uittreksels uit of bewaar ze in pdf-formaat.

Per dag kunt u maximaal 499.999 euro van uw Rabo-rekeningen naar een rekening bij een andere bank overschrijven.

Op de beveiligde site kunt u uw daglimieten makkelijk aanpassen:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Ga naar de rubriek ‘Instellingen’,
 • Klik op ‘Uw limieten’,
 • Pas de limiet aan via ‘Daglimiet externe overschrijvingen’.

Ook de transactielimiet voor externe overschrijvingen kunt u hier zelf bepalen. Zo houdt u de volledige controle over uw verrichtingen.

Op de beveiligde site kunt u controleren of uw overschrijving werd uitgevoerd:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Sparen’,
 • Kies ‘Uw verrichtingen’,
 • Selecteer het rekeningnummer waarop de verrichting is uitgevoerd,
 • Klik op ‘Zoek’.

Bovenaan staat uw recentste overschrijving. Zoekt u een verrichting die u een tijd geleden hebt ingevoerd? Selecteer de periode in het veld ‘Verrichtingsdatum’.

De verrichtingen op uw rekeningen vindt u op de beveiligde site:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’
 • Klik in het overzicht op de blauwe pijl naast de rekening waarvan u de verrichtingen wil raadplegen. Klik vervolgens op ‘Verrichtingen’.

Of

 • Klik bovenaan in een het overzicht van uw rekening op ‘Sparen’,
 • Kies ‘Uw verrichtingen’.

Op de beveiligde site beheert u uw begunstigen. Dat doet u als volgt:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Betalen’,
 • Kies voor ‘Uw begunstigden’.

Om een nieuwe begunstigde aan het adresboek toe te voegen:

 • Kies ‘Maak een nieuwe begunstigde aan’.

Om een bestaande begunstigde te wijzigen of te verwijderen:

 • Selecteer met de blauwe pijl de begunstigde,
 • Kies voor 'Raadplegen', 'Wijzigen' of 'Verwijderen'.

Al uw aanpassingen bevestigt u met uw digipass.

Een geblokkeerde rekening kan verschillende oorzaken hebben. Contacteer onze klantendienst om te weten te komen wat er precies aan de hand is.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug

Shopping Basket Not Empty

Are you sure you want to logoff your session?