PSD2

Op 14 september 2019 ging in België het laatste deel van de nieuwe Europese betaalwet PSD2 (Payment Services Directive) in. Deze wet geldt voor het betalingsverkeer van consumenten, bedrijven, banken en betaalinstellingen en houdt in dat u vergunde bedrijven toegang kunt geven tot uw zichtrekening, bijvoorbeeld om rekeninginformatie op te halen, een betaling te starten of om te controleren of een bedrag beschikbaar is. Een klant bepaalt altijd zelf óf hij bedrijven toestemming geeft en welke bedrijven hij toegang geeft.

Met PSD2 wil de Europese Unie:

 • de concurrentie in de Europese betaalmarkt bevorderen;
 • innovaties in het betalingsverkeer faciliteren;
 • de consumenten beter beschermen;
 • de veiligheid van betalingen vergroten;
 • bijdragen aan één Europese betaalmarkt.

Er zijn drie diensten beschikbaar waarvoor u een vergund bedrijf toegang kunt geven tot uw zichtrekening:

 1. Rekeninginformatiedienst: een bedrijf kan het saldo en/of de transacties van uw rekening opvragen.
 2. Betaalinitiatiedienst: een bedrijf kan rechtstreeks een betaling van uw zichtrekening starten.
 3. Bevestiging beschikbaarheid bedrag: een bedrijf kan checken of u voldoende saldo hebt.

U kunt beslissen om vergunde bedrijven toegang te geven tot uw zichtrekening om bijvoorbeeld rekeninginformatie op te halen, een betaling te initiëren of om te controleren of een bedrag beschikbaar is.  Als u geen toegang verleent, blijft alles zoals het is. Indien u wel toegang geeft, kunt u deze toegang te allen tijde weer intrekken.

Uiteraard bepaalt u zelf óf en welke bedrijven u toegang geeft én waarvoor.

Alleen ontwikkelaars hebben momenteel toegang tot de API-omgeving. Het portaal biedt hen de nodige documentatie om de ontwikkeling van open API’s (een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel) te starten om rekeninginformatie op te halen, betalingen uit te voeren of om te checken of een bedrag beschikbaar is in overeenkomst met de PSD2 wetgeving.

Informatie voor ontwikkelaars:

U sluit zich eerst aan bij het bedrijf of de bank die betalingsdiensten aanbiedt. Het bedrijf of de andere bank is verplicht om u duidelijk te informeren over:

 • welke diensten zij aanbieden;
 • welke informatie zij bij Rabobank.be zullen opvragen;
 • wat zij juist doen met de verkregen informatie.

Nadat u aan hen uw akkoord gegeven hebt, zult u terechtkomen op een beveiligde Rabobank.be-webpagina. Daar kunt u nog eens nalezen welke informatie het bedrijf of de andere bank precies opvraagt.  Vervolgens tekent u met uw Rabobank.be-digipass.

Als u besluit om uw betaalgegevens met een bedrijf te delen, dan controleren wij eerst of het bedrijf een vergunning heeft.  Klopt dit? Dan zorgen wij ervoor dat uw betaalgegevens beschikbaar komen voor het bedrijf of dat uw betaling wordt uitgevoerd.

Hiervoor dient u zich te wenden tot de tegenpartij. Het geven van toegang tot uw zichtrekening is iets waar u zorgvuldig mee om moet gaan. Kijk voordat u toestemming aan een bedrijf geeft goed of u het bedrijf ook daadwerkelijk kent. En of u de vraag om toestemming ook verwacht, bijvoorbeeld omdat u hierover een afspraak hebt gemaakt. Controleer bij de vraag om een betaling te mogen doen of het bedrag en de omschrijving kloppen. 
Pas op voor phishingmails waarin criminelen dit onderwerp misbruiken voor fraudepogingen.

Het bedrijf waarmee u betaalgegevens deelt is verantwoordelijk voor de eigen dienstverlening en dient ervoor te zorgen dat deze aansluit op wet- en regelgeving. Controleer wat het bedrijf zegt over wat zij met uw transactiegegevens of saldo doet. 

Als u toestemming geeft, blijven de gedeelde gegevens in het bezit van het bedrijf. Vertrouwt u het niet? Geef het bedrijf dan geen toestemming. U bent dit nooit verplicht. Als u een bedrijf al toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment weer intrekken.

Ja, dat kan. Stel, u maakt geld over aan iemand anders. En degene aan wie u geld overmaakt heeft een bedrijf wél toegang gegeven tot zijn bij- en afschrijvingen. Dan is uw overboeking zichtbaar bij dat bedrijf als binnenkomende betaling. Daarbij kunnen uw naam, rekeningnummer, de omschrijving en het door u overgemaakte bedrag worden getoond. Uiteraard geldt in België de wetgeving met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming, waaraan iedereen die persoonsgegevens verwerkt moet voldoen.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. U dient dit te doen bij diegene aan wie u de toestemming hebt gegeven.

De Europese Commissie heeft een brochure uitgebracht over de rechten van de consument.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.