Rabo Spaarrekening & Rabo Junior Account

De Rabo Spaarrekening is een gratis online gereglementeerde spaarrekening die een goede basisrente biedt, gecombineerd met een getrouwheidspremie.

Doelstelling Basisrekening voor geld dat u vaak aanspreekt.
Type rekening:
Online gereglementeerde spaarrekening.
Basisrente op jaarbasis:
0,10%
Getrouwheidspremie jaarbasis:
0,10%
Maximaal toegelaten saldo:
2.500.000 euro
Looptijd:
De rekening heeft geen vaste looptijd.
Kosten:
Het openen, beheren en afsluiten van de rekening is volledig gratis.
Roerende voorheffing:

Uw jaarlijkse rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 980 euro per persoon. Op het deel boven 980 euro betaalt u 15% roerende voorheffing.

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend en hebt u een gezamenlijke rekening? Dan bent u vrijgesteld tot en met 1.960 euro per gezamenlijke rekening.

Wettelijke documenten:
De risico’s:
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.

De manier om een Rabo Spaarrekening te openen, verschilt of u al dan niet klant bent bij Rabobank.be.

U bent nog geen klant bij Rabobank.be

Op de pagina 'Klant worden' vindt u alle mogelijkheden om een Rabo Spaarrekening te openen voor uzelf, uzelf en uw partner of uw kind.
Lees meer over de Rabo Spaarrekening

Kies voor wie u een rekening wenst te openen, voer de gevraagde gegevens in en identificeer uzelf.
U ontvangt automatisch een gratis zichtrekening wanneer u een spaarrekening opent.

Eenmaal uw rekeningen zijn geopend ontvangt u per post uw rekeningnummers, uw gebruikersnummer en uw digipass.

Voor u aan de slag kunt met uw rekeningen, moet u nog het volgende doen:

 • Activeer uw digipass. Surf hiervoor naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’. Daar klikt u op ‘Uw digipass activeren’. Met uw gebruikersnummer en uw geboortedatum vraagt u een opstartpincode aan om de digipass te activeren.
 • U ontvangt de code onmiddellijk via e-mail of SMS.
 • Stel met de opstartpincode uw persoonlijke pincode in.
 • Eens u toegang hebt tot de beveiligde site, kunt u makkelijk andere rekeningen openen.

Of u kunt een bijkomende rekening openen zoals een Rabo Plus Account, of een Rabo Termijnrekening. Deze rekeningen openen en beheren is eveneens gratis.

U bent al klant bij Rabobank.be

U kunt op 1 naam maar 1 Rabo Spaarrekening openen. Wilt u een Rabo Spaarrekening samen met uw partner of voor uw kind openen, dan kan dit als volgt:
Ga naar 'Klant worden' voor het openen van een gezamenlijke rekening en voer de gevraagde gegevens in.

 • Geld overschrijven
  Met uw Rabo Zichtrekening schrijft u online geld over naar uw Rabo Spaarrekening of naar alle externe bankrekeningen (in België of in Europa) die zijn aangesloten op het SEPA-betaalplatform. Tot de Single European Payments Area (SEPA) behoren in totaal 36 landen, namelijk alle 27 landen van de EU (Europese Unie), aangevuld met nog 9 landen (Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).
  Met uw Rabo Spaarrekening kunt u enkel overschrijven naar uw eigen rekeningen. Wel kunt u van een zichtrekening bij een andere bank overschrijven naar uw Rabo Spaarrekening, Rabo Gift Account en Plus Account.
 • Bestendige opdracht geven
  U kunt Rabobank.be een bestendige of doorlopende opdracht geven om bijvoorbeeld maandelijks van uw zichtrekening een bedrag naar een bepaalde rekening over te schrijven. Een domiciliëring is niet mogelijk.
 • Geld afhalen
  Het geld op uw Rabo-rekeningen is op elk moment beschikbaar. Wilt u een bedrag afhalen van uw Rabo Zichtrekening, dan schrijft u het eerst over naar een rekening bij een andere bank, waar u het geld vervolgens kunt afhalen. Geld van uw Rabo Spaarrekening schrijft u eerst over naar de Rabo Zichtrekening.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Wenst u te beschikken over uw uittreksels die ouder zijn dan 2 jaar? Gelieve contact met ons op te nemen.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw verrichtingen op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op 'Bekijk' naast de gewenste rekening,
 • Klik op '+' voor meer details.

Zowel basisrente als getrouwheidspremie berekenen we op dagbasis. Toch zijn er verschillen tussen de berekening en uitbetaling van beide.

De basisrente

 • U verwerft de basisrente per dag.
 • De rentevoet kan dagelijks veranderen.
 • We betalen de basisrente die het afgelopen kalenderjaar verworven is jaarlijks uit op 1 januari.

De getrouwheidspremie

 • U verwerft de getrouwheidspremie nadat uw geld 12 maanden onafgebroken op een rekening staat.
 • Het percentage van de premie op het gestorte bedrag blijft 12 maanden onveranderd.
 • We betalen de getrouwheidspremie altijd uit op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum waarop de premie verworven werd. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Via de Rabo Rentecalculator kunt u nagaan hoeveel rente u al verworven hebt en hoeveel u mag verwachten op het einde van het jaar.

De rentevergoeding hangt niet samen met het moment waarop u geld naar Rabobank.be overschrijft. Daarvoor zijn drie redenen:

 1. de basisrente wordt altijd op dagbasis berekend,
 2. de rente is nooit gekoppeld aan voorwaarden,
 3. de verworven getrouwheidspremies worden sinds 1 oktober 2013 altijd op de eerste dag van het daaropvolgend kwartaal uitbetaald.

Of u nu in januari, juni, oktober of december stort, het levert geen grote verschillen op in de rentevergoeding.

Tip: De getrouwheidspremie wordt iets sneller uitbetaald als de storting vlak voor – in plaats van vlak na – het begin van een nieuw trimester (januari, april, juli, oktober) op uw rekening aankomt. Op grote bedragen kan dat soms een verschil opleveren van enkele euro’s per jaar.

Voordat u geld van een andere bankrekening naar Rabobank.be overmaakt, controleert u best of u de lopende getrouwheidspremie bij de bank hebt ontvangen.

Haalt u geld af van een van uw Rabo-rekeningen, dan ontvangt u steeds de basisrente tot de dag voor afhaling.

Om uw getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld minstens 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijven staan. Wanneer u geld afhaalt, gaat de opgebouwde getrouwheidspremie dus verloren voor bedragen die geen volledige 12 maanden op de rekening stonden.

Een uitzondering is de proportionele overdracht. Uw opgebouwde periode van getrouwheidspremie wordt overgedragen, als u uw spaargeld overdraagt tussen Rabo-spaarrekeningen (bv. van een Rabo Spaarrekening naar een Rabo Plus Account) op naam van dezelfde titularis. De getrouwheidspremie wordt dan pro rata temporis berekend aan de rentevoet van de oude en de nieuwe spaarrekening.

Opgelet: u kunt uw geld niet naar uw Rabo Zichtrekening overdragen.

Wanneer wordt de opgebouwde getrouwheidspremie automatisch overgedragen?

 • bij de eerste 3 transacties van minimum 500 euro per jaar,
 • tussen Rabo-spaarrekeningen op naam van eenzelfde titularis (bv. van een Rabo Spaarrekening naar een Rabo Plus Account).

Wanneer wordt de opgebouwde getrouwheidspremie niet overgedragen?

 • bij een overschrijving van minder dan 500 euro,
 • wanneer er vanaf dezelfde spaarrekening in hetzelfde kalenderjaar al drie soortgelijke overdrachten werden uitgevoerd,
 • wanneer het bedrag niet rechtstreeks tussen de spaarrekeningen werd overgeschreven, maar bijvoorbeeld via een zichtrekening,
 • bij overschrijvingen tussen rekeningen die niet op naam van dezelfde titularis staan of bij overschrijvingen tussen verschillende banken.

Belangrijk om te weten

 • Bij een geldopname worden altijd eerst de bedragen met de minst gevorderde premie opgenomen. Dit is bij wet bepaald. Bij meerdere getrouwheidspremies met dezelfde begin- en einddatum wordt altijd eerst de premie met de laagste rentevoet aangesproken.
 • Een overdracht van getrouwheidspremie tussen rekeningen leidt tot een complexere samenstelling van de rentesituatie op uw rekeningen en maakt het minder transparant om uw lopende getrouwheidspremies zelf nog te kunnen opvolgen.
 • Een overdracht van getrouwheidspremie geldt enkel voor de eerste 3 transacties van minimum 500 euro per jaar. Let dus goed op welke overschrijvingen u uitvoert zodat uw getrouwheidspremie zeker wordt overgedragen.

Uw spaargeld is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 980 euro intrest voor een individuele rekening en tot 1.960 euro intrest voor een gezamenlijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden.

U moet al stevig wat sparen om het huidige grensbedrag te bereiken. Dat maakt de spaarrekening erg fiscaalvriendelijk.
Praktisch betekent dit dat u – aan het huidige rentetarief en gedurende een volledig jaar – ongeveer 490.000 euro op de basisspaarrekening kunt plaatsen, of tot 377.000 euro op de getrouwheidsspaarrekening.

Als u meer rente ontvangt dan wat wordt vrijgesteld, zal Rabobank.be op het deel boven de vrijstelling automatisch 15% roerende voorheffing afhouden. Via de Rabo Rentecalculator kunt u nagaan hoeveel rente u al verworven hebt en hoeveel u op het einde van het jaar zult ontvangen.

Als u over meerdere spaarrekeningen beschikt waarop u intresten ontvangt, dan moet u alle ontvangen intresten samentellen. Als dit totaal groter is dan het intrestbedrag dat automatisch werd vrijgesteld, moet u dit vermelden in uw jaarlijkse aangifte personenbelasting.

Door schommelingen op de financiële markten kunnen wij u geen beloftes maken over de duur van de huidige rentevoet. Maar onze strategie blijft ongewijzigd: of u nu een nieuwe of bestaande klant bent, jaar na jaar bieden we u een stabiele basisrente aan. U vindt bij Rabobank.be geen tijdelijke stuntrentes, verborgen kosten of extra voorwaarden.

Elke rentewijziging communiceren we met u via een beveiligde e-mail of via onze nieuwsbrief. U vindt de tarieven ook in deze pdf.

Het rentepercentage is afhankelijk van de marktomstandigheden en kan variëren. Eventuele wijzigingen vindt u op onze website en melden we u via een beveiligde mail. Bij een Rabo Termijnrekening ligt de rente uiteraard vast voor de hele looptijd.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw Rabo-rekeningen, beschikt u over de Rabo Rentecalculator op de beveiligde site.

 • Log hiervoor met uw digipass in op 'Mijn rekeningen',
 • Klik in het menu bovenaan op ‘Rentecalculator'.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

Op de ‘Kalender getrouwheidspremies’ van de Rabo Rentecalculator krijgt u een detailoverzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. U ziet dus wanneer u de getrouwheidspremies zult verwerven (d.i. wanneer u er recht op hebt) en wanneer ze effectief worden uitbetaald. Zo kunt u inschatten welke impact het afhalen van uw spaargeld op uw lopende getrouwheidspremies heeft en wanneer u het geld het best afhaalt.

Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u welk effect een afhaling van uw kapitaal (geheel of gedeeltelijk) op de getrouwheidspremies van uw Rabo Spaarrekening heeft. U voert hiervoor het bedrag in dat u wilt afhalen en de geplande datum van afhaling. In een pdf-document leest u het resultaat van de simulatie en kent u dus het verschil in getrouwheidspremie als u het geld niet afhaalt.

Wanneer u klant wordt krijgt u automatisch 1 zichtrekening en 1 spaarrekening toegewezen. U kan bijkomend meerdere Rabo Plus Accounts en Rabo Termijnrekeningen openen.

Ook samen met andere personen kunt u gezamenlijke rekeningen openen. 

Open een rekening

Een geblokkeerde rekening kan verschillende oorzaken hebben. Contacteer onze klantendienst om te weten te komen wat er precies aan de hand is.

Om een getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staan.

U kunt uiteraard meerdere stortingen per jaar doen waardoor er gelijktijdig meerdere getrouwheidspremies lopen. Deze premies hebben elk een verschillende begin- en einddatum en verschillen afhankelijk van uw stortingen en afhalingen gedurende de periode.

De uitbetaling van de getrouwheidspremies groeperen we per trimester. Alle verworven premies van het voorbije trimester worden op de eerste dag van het daaropvolgende trimester uitbetaald. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Jaar storting Datum storting Datum verwerving Datum uitbetaling
2018 01-01-2018 t.e.m. 31-03-2018 Stortingsdatum + 1 jaar 01-04-2019
01-04-2018 t.e.m. 30-06-2018 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2019
01-07-2018 t.e.m. 30-09-2018 Stortingsdatum + 1 jaar 01-10-2019
01-10-2018 t.e.m. 31-12-2018 Stortingsdatum + 1 jaar 01-01-2020

Een overzicht van uw getrouwheidspremies

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekeningen, beschikt u op onze beveiligde site over de Rabo Rentecalculator. U vindt hem via uw persoonlijke rekeningen:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik in het menu bovenaan op ‘Rentecalculator’,
 • Selecteer de rekening waarvoor u de renteberekening wil opvragen en klik op ‘Selecteer’. Standaard is hier de Rabo Spaarrekening geselecteerd.

De Rabo Rentecalculator

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening en uw andere spaarrekeningen:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.