Rabo Plus Account

De Rabo Plus Account is een gratis online gereglementeerde spaarrekening die een sterke getrouwheidspremie biedt gecombineerd met een basisrente.

Doelstelling: Rekening voor geld dat u een jaar of langer kunt missen.
Type rekening:
Online gereglementeerde spaarrekening.
Basisrente op jaarbasis:
0,05%
Getrouwheidspremie jaarbasis:
0,30%
Maximaal toegelaten saldo:
500.000 euro
Looptijd:
De rekening heeft geen vaste looptijd.
Kosten:
Het openen, beheren en afsluiten van de rekening is volledig gratis.
Roerende voorheffing:

Uw jaarlijkse rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 980 euro per persoon. Op het deel boven 980 euro betaalt u 15% roerende voorheffing.

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend en hebt u een gemeenschappelijke rekening? Dan bent u vrijgesteld tot en met 1.960 euro per gemeenschappelijke rekening.

Wettelijke documenten:
De risico’s:
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.

Lees meer over de Rabo Plus Account

Bent u al klant bij Rabobank.be? Dan kunt u zelf online een Rabo Plus Account aanmaken via uw persoonlijke rekeningen. Zo gaat u te werk:

 • Log in met uw digipass via 'Mijn rekeningen'
 • Klik op 'Sparen',
 • Kies voor 'Bijkomende rekening openen',
 • Selecteer bij 'Type rekening' de Rabo Plus Account,
 • Bevestig met uw digipass.

Uw rekening wordt onmiddellijk aangemaakt en u kunt ze dadelijk gebruiken.

Bent u nog geen klant bij Rabobank.be? Open dan eerst een Rabo Spaarrekening op uw naam of op die van u en partner. Dit is eenvoudig en gratis.

Zodra uw rekening actief is, maakt u gratis een Rabo Plus Account aan zoals hierboven beschreven staat.

 • Geld overschrijven
  Met uw Rabo Zichtrekening schrijft u online geld over naar uw Rabo Spaarrekening of een rekening bij om het even welke bank binnen Europa. Met uw Rabo Spaarrekening kunt u enkel overschrijven naar uw Rabo Zichtrekening, Rabo Gift Account en Plus Account. Wel kunt u van een zichtrekening bij een andere bank overschrijven naar uw Rabo Spaarrekening, Rabo Gift Account en Plus Account.
 • Geld afhalen
  Het geld op uw Rabo-rekeningen is op elk moment beschikbaar. Wilt u een bedrag afhalen van uw Rabo Zichtrekening, dan schrijft u het eerst over naar een rekening bij een andere bank, waar u het geld vervolgens kunt afhalen. Geld van uw Rabo Spaarrekening schrijft u eerst over naar de Rabo Zichtrekening.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Betalen’,
 • Voer de gewenste selectiecriteria in.

Vraagt u uw uittreksels voor het eerst op? Kies dan voor ‘Nieuwe uittreksels’. Om een specifiek uittreksel terug te vinden dat u al eerder hebt bekeken, kiest u ‘Uittreksels opzoeken’.

Door schommelingen op de financiële markten kunnen wij u geen beloftes maken over de duur van de huidige rentevoet. Maar onze strategie blijft ongewijzigd: of u nu een nieuwe of bestaande klant bent, jaar na jaar bieden we u een stabiele basisrente aan. U vindt bij Rabobank.be geen tijdelijke stuntrentes, verborgen kosten of extra voorwaarden.

Elke rentewijziging communiceren we met u via een beveiligde e-mail of via ons e-zine Geldtips. U vindt de tarieven ook in deze pdf.

Om uw getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld minstens 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijven staan. Als u uw spaargeld overdraagt van een Rabo Spaarrekening naar een Rabo Plus Account (op naam van dezelfde titularis), behoudt u de opgebouwde getrouwheidspremie onder bepaalde voorwaarden. De totale getrouwheidspremie wordt dan pro rata temporis berekend aan de rentevoet van de oude en de nieuwe spaarrekening.

Wanneer wordt de opgebouwde getrouwheidspremie automatisch overgedragen?

 • bij de eerste 3 transacties van minimum 500 euro per jaar,
 • tussen Rabo-spaarrekeningen op naam van eenzelfde titularis (bv. van een Rabo Spaarrekening naar een Rabo Plus Account).

Wanneer wordt de opgebouwde getrouwheidspremie niet overgedragen?

 • bij een overschrijving van minder dan 500 euro,
 • wanneer er vanaf dezelfde spaarrekening in hetzelfde kalenderjaar al 3 soortgelijke overdrachten werden uitgevoerd,
 • wanneer het bedrag niet rechtstreeks tussen de spaarrekeningen werd overgeschreven, maar bijvoorbeeld via een zichtrekening,
 • bij overschrijvingen tussen rekeningen die niet op naam van dezelfde titularis staan of bij overschrijvingen tussen verschillende banken.

Belangrijk om te weten

 • Bij een geldopname worden altijd eerst de bedragen met de minst gevorderde premieperiode opgenomen. Dit is bij wet bepaald. Bij meerdere getrouwheidspremies met dezelfde begin- en einddatum wordt altijd eerst de premie met de laagste rentevoet aangesproken.
 • Een overdracht van getrouwheidspremie tussen rekeningen leidt tot een complexere samenstelling van de rentesituatie op uw rekeningen en maakt het minder transparant om uw lopende getrouwheidspremies zelf nog te kunnen opvolgen.
 • Een overdracht van getrouwheidspremie geldt enkel voor de eerste 3 transacties van minimum 500 euro per jaar. Let dus goed op welke overschrijvingen u uitvoert, zodat uw getrouwheidspremie zeker wordt overgedragen.

Dit is niet nodig. U kunt een Rabo Plus Account openen en zelf bepalen of u uw spaarrekening blijft gebruiken. De rekening blijft altijd gratis en beschikbaar, ook al gebruikt u ze tijdelijk niet.

U kunt per naam slechts 1 spaarrekening openen. Wel kunt u onder uw bestaande zicht- en spaarrekening een Rabo Plus Account, meerdere termijnrekeningen of Gift Accounts openen.

Ook samen met andere personen kunt u rekeningen openen. U en uw partner kunnen bijvoorbeeld samen 3 rekeningen openen: elk een rekening onder eigen naam, en samen 1 gezamenlijke rekening. Voor elke rekening ontvangt u een afzonderlijke digipass en persoonlijke pincode.

Open een rekening

Uw spaargeld is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 980 euro intrest voor een individuele rekening en tot 1.960 euro intrest voor een gemeenschappelijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden.

Als u meer rente ontvangt dan wat wordt vrijgesteld, zal Rabobank.be op het deel boven de vrijstelling automatisch 15% roerende voorheffing afhouden. Via de Rabo Rentecalculator kunt u nagaan hoeveel rente u al verworven hebt en hoeveel u op het einde van het jaar zult ontvangen.

Als u over meerdere spaarrekeningen beschikt waarop u intresten ontvangt, dan moet u alle ontvangen intresten samentellen. Als dit totaal groter is dan het intrestbedrag dat automatisch werd vrijgesteld, moet u dit vermelden in uw jaarlijkse aangifte personenbelasting.

Overstijgt de intrest op uw spaargeld het fiscaal gunstige tarief, dan wordt een termijnrekening interessant. Op deze rekening betaalt u ook roerende voorheffing, maar de rentevoet ligt soms (afhankelijk van de periode) hoger dan bij een spaarrekening. Zo brengt uw geld netto meer op. Hoe hoger uw spaarsom en hoe langer de termijn die u kiest, hoe hoger uw rentevoet is. Deze rentevoet ligt vast voor de hele looptijd en wordt jaarlijks uitgekeerd.

Rabo Termijnrekening

Een geblokkeerde rekening kan verschillende oorzaken hebben. Contacteer onze klantendienst om te weten te komen wat er precies aan de hand is.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug

Shopping Basket Not Empty

Are you sure you want to logoff your session?