Rabo Plus Account

De Rabo Plus Account is een gratis online gereglementeerde spaarrekening die een getrouwheidspremie biedt gecombineerd met een basisrente. 

Doelstelling: Rekening voor geld dat u een jaar of langer kunt missen.
Type rekening:
Online gereglementeerde spaarrekening.
Basisrente op jaarbasis:
0,01%
Getrouwheidspremie jaarbasis:
0,10%
Maximaal toegelaten saldo:
2.500.000 euro
Looptijd:
De rekening heeft geen vaste looptijd.
Kosten:
Het openen, beheren en afsluiten van de rekening is volledig gratis.
Roerende voorheffing:

Uw jaarlijkse rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 980 euro per persoon. Op het deel boven 980 euro betaalt u 15% roerende voorheffing.

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend en hebt u een gezamenlijke rekening? Dan bent u vrijgesteld tot en met 1.960 euro per gezamenlijke rekening.

Wettelijke documenten:
De risico’s:
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.

Lees meer over de Rabo Plus Account

Bent u al klant bij Rabobank.be? Dan kunt u zelf online een Rabo Plus Account aanmaken via uw persoonlijke rekeningen. Zo gaat u te werk:

 • Log in met uw digipass via 'Mijn rekeningen'
 • Klik op 'Sparen',
 • Kies voor 'Bijkomende rekening openen',
 • Selecteer bij 'Type rekening' de Rabo Plus Account,
 • Bevestig met uw digipass.

Uw rekening wordt onmiddellijk aangemaakt en u kunt ze dadelijk gebruiken.

 • Geld overschrijven
  Met uw Rabo Zichtrekening schrijft u online geld over naar uw Rabo Spaarrekening of naar alle externe bankrekeningen (in België of in Europa) die zijn aangesloten op het SEPA-betaalplatform. Tot de Single European Payments Area (SEPA) behoren in totaal 36 landen, namelijk alle 27 landen van de EU (Europese Unie), aangevuld met nog 9 landen (Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).
  Met uw Rabo Spaarrekening kunt u enkel overschrijven naar uw eigen rekeningen. Wel kunt u van een zichtrekening bij een andere bank overschrijven naar uw Rabo Spaarrekening en Rabo Plus Account.
 • Bestendige opdracht geven
  U kunt Rabobank.be een bestendige of doorlopende opdracht geven om bijvoorbeeld maandelijks van uw zichtrekening een bedrag naar een bepaalde rekening over te schrijven. Een domiciliëring is niet mogelijk.
 • Geld afhalen
  Het geld op uw Rabo-rekeningen is op elk moment beschikbaar. Wilt u een bedrag afhalen van uw Rabo Zichtrekening, dan schrijft u het eerst over naar een rekening bij een andere bank, waar u het geld vervolgens kunt afhalen. Geld van uw Rabo Spaarrekening schrijft u eerst over naar de Rabo Zichtrekening.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw uittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’.
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening.
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Uw rekeninguittreksels blijven na afsluiting van uw rekeningen nog 30 dagen online beschikbaar. Hou er rekening mee dat onze beveiligde website niet meer beschikbaar zal zijn vanaf 23 september 2022.

U kunt teruggaan in de tijd tot april 2015. Uittreksels voorafgaand aan april 2015 kunnen bij ons bekomen worden.

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.
U vindt de tarieven ook in deze pdf.

Om uw getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld minstens 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijven staan. Als u uw spaargeld overdraagt van een Rabo Spaarrekening naar een Rabo Plus Account (op naam van dezelfde titularis), behoudt u de opgebouwde getrouwheidspremie onder bepaalde voorwaarden. De totale getrouwheidspremie wordt dan pro rata temporis berekend aan de rentevoet van de oude en de nieuwe spaarrekening.

Wanneer wordt de opgebouwde getrouwheidspremie automatisch overgedragen?

 • bij de eerste 3 transacties van minimum 500 euro per jaar,
 • tussen Rabo-spaarrekeningen op naam van eenzelfde titularis (bv. van een Rabo Spaarrekening naar een Rabo Plus of Gift  Account).

Wanneer wordt de opgebouwde getrouwheidspremie niet overgedragen?

 • bij een overschrijving van minder dan 500 euro,
 • wanneer er vanaf dezelfde spaarrekening in hetzelfde kalenderjaar al 3 soortgelijke overdrachten werden uitgevoerd,
 • wanneer het bedrag niet rechtstreeks tussen de spaarrekeningen werd overgeschreven, maar bijvoorbeeld via een zichtrekening,
 • bij overschrijvingen tussen rekeningen die niet op naam van dezelfde titularis staan of bij overschrijvingen tussen verschillende banken.

Belangrijk om te weten

 • Bij een geldopname worden altijd eerst de bedragen met de minst gevorderde premieperiode opgenomen. Dit is bij wet bepaald. Bij meerdere getrouwheidspremies met dezelfde begin- en einddatum wordt altijd eerst de premie met de laagste rentevoet aangesproken.
 • Een overdracht van getrouwheidspremie tussen rekeningen leidt tot een complexere samenstelling van de rentesituatie op uw rekeningen en maakt het minder transparant om uw lopende getrouwheidspremies zelf nog te kunnen opvolgen.
 • Een overdracht van getrouwheidspremie geldt enkel voor de eerste 3 transacties van minimum 500 euro per jaar. Let dus goed op welke overschrijvingen u uitvoert, zodat uw getrouwheidspremie zeker wordt overgedragen.

Uw spaargeld is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 980 euro intrest voor een individuele rekening en tot 1.960 euro intrest voor een gezamenlijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden.

Als u meer rente ontvangt dan wat wordt vrijgesteld, zal Rabobank.be op het deel boven de vrijstelling automatisch 15% roerende voorheffing afhouden. Via de Rabo Rentecalculator kunt u nagaan hoeveel rente u al verworven hebt en hoeveel u op het einde van het jaar zult ontvangen.

Als u over meerdere spaarrekeningen beschikt waarop u intresten ontvangt, dan moet u alle ontvangen intresten samentellen. Als dit totaal groter is dan het intrestbedrag dat automatisch werd vrijgesteld, moet u dit vermelden in uw jaarlijkse aangifte personenbelasting.

Een geblokkeerde rekening kan verschillende oorzaken hebben. Contacteer onze klantendienst om te weten te komen wat er precies aan de hand is.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.