Rabo Gift Account

×  Sinds 14 november 2019 bieden we geen nieuwe Rabo Gift Accounts meer aan. Meer informatie vindt u hier.

De Rabo Gift Account is een gratis online gereglementeerde rekening waarmee u spaart voor een andere persoon.
U kiest zelf hoeveel u aan de kant zet en wanneer u het geld uitkeert. Op de eindvervaldag moet de begunstigde wel minstens 18 jaar oud zijn.

Doelstelling: Rekening waarmee u spaart voor een begunstigde.
Type rekening
Online gereglementeerde spaarrekening.
Basisrente op jaarbasis:
0,01%
Getrouwheidspremie jaarbasis:
0,25%
Maximaal toegelaten saldo:
2.500.000 euro
Looptijd:
De rekening heeft geen vaste looptijd.
Kosten:
Het openen, beheren en afsluiten van de rekening is volledig gratis.
Roerende voorheffing:

Uw jaarlijkse rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 980 euro per persoon. Op het deel boven 980 euro betaalt u 15% roerende voorheffing.

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend en hebt u een gezamenlijke rekening? Dan bent u vrijgesteld tot en met 1.960 euro per gezamenlijke rekening.

Wettelijke documenten:
De risico’s:

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.

Lees meer over de Rabo Gift Account

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw verrichtingen op:

  • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
  • Klik op 'Bekijk' naast de gewenste rekening,
  • Klik op '+' voor meer details.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

  • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
  • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
  • Kies de periode en klik op 'Download'.

Wenst u te beschikken over uw uittreksels die ouder zijn dan 2 jaar? Gelieve contact met ons op te nemen.

Door schommelingen op de financiële markten kunnen wij u geen beloftes maken over de duur van de huidige rentevoet. Maar onze strategie blijft ongewijzigd: of u nu een nieuwe of bestaande klant bent, jaar na jaar bieden we u een stabiele basisrente aan. U vindt bij Rabobank.be geen tijdelijke stuntrentes, verborgen kosten of extra voorwaarden.

Elke rentewijziging communiceren we met u via een beveiligde e-mail of via onze nieuwsbrief. U vindt de tarieven ook in deze pdf.

Uw spaargeld is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 980 euro intrest voor een individuele rekening en tot 1.960 euro intrest voor een gezamenlijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden.

U moet al stevig wat sparen om het huidige grensbedrag te bereiken. Dat maakt de spaarrekening erg fiscaalvriendelijk.
Praktisch betekent dit dat u – aan het huidige rentetarief en gedurende een volledig jaar – ongeveer 490.000 euro op de basisspaarrekening kunt plaatsen, of tot 377.000 euro op de getrouwheidsspaarrekening.

Als u meer rente ontvangt dan wat wordt vrijgesteld, zal Rabobank.be op het deel boven de vrijstelling automatisch 15% roerende voorheffing afhouden. Via de Rabo Rentecalculator kunt u nagaan hoeveel rente u al verworven hebt en hoeveel u op het einde van het jaar zult ontvangen.

Als u over meerdere spaarrekeningen beschikt waarop u intresten ontvangt, dan moet u alle ontvangen intresten samentellen. Als dit totaal groter is dan het intrestbedrag dat automatisch werd vrijgesteld, moet u dit vermelden in uw jaarlijkse aangifte personenbelasting.

Tot 4 weken voor de opgegeven eindvervaldag kunt u de begunstigde, de eindvervaldatum of het bedrag van uw Rabo Gift Account nog aanpassen. Dit doet u zo:

Hoe past u het bedrag van uw Rabo Gift Account aan? U schrijft gewoon een bedrag van de Gift Account over naar uw Rabo Zicht- of Spaarrekening.

Let wel: registreerde u de Gift Account als een schenking, dan is het niet meer mogelijk om begunstigde, eindvervaldatum of bedrag te wijzigen.

Wanneer de eindvervaldag in zicht komt, vragen we u om per brief de begunstigde en de eindvervaldag te bevestigen. Tot 4 weken voor de vervaldag kunt u nog beslissen om de begunstigde, de eindvervaldag of het bedrag op de Rabo Gift Account te wijzigen.

Op de eindvervaldag brengen wij de begunstigde op de hoogte en storten we het gespaarde kapitaal, inclusief de intresten, op de door hem of haar opgegeven rekening. De eventuele roerende voorheffing op de laatst uitgekeerde intresten zijn ten laste van de begunstigde. Daarna sluiten wij uw Rabo Gift Account af.

Lees meer over de Rabo Gift Account

Bij het overlijden van de rekeninghouder draagt Rabobank.be het gespaarde kapitaal op de Rabo Gift Account (of de helft als het om een gezamenlijke rekening gaat) over op een rekening op naam van de begunstigde. Hij of zij moet de schenking dan eerst nog aanvaarden.

Goed om te weten

  • Als de begunstigde meerderjarig is, kan hij of zij na overdracht meteen vrij over het kapitaal beschikken.
  • Is de begunstigde nog minderjarig op het ogenblik van de overdracht, dan wordt het kapitaal op een geblokkeerde rekening geplaatst tot hij of zij 18 jaar is.
  • Overlijdt u voor de eindvervaldag, dan moet de begunstigde successierechten betalen. Als het geschonken kapitaal geblokkeerd is, bijvoorbeeld omdat de begunstigde nog minderjarig is of omdat het kapitaal op verzoek van de schenker geblokkeerd is tot de eindvervaldag, staat de bank uitzonderlijk toe dat het geblokkeerde saldo gebruikt wordt om deze successierechten te vereffenen.

Volgens de algemene voorwaarden van de Rabo Gift Account heeft de begunstigde geen vorderingsrecht als hij of zij overlijdt voor de eindvervaldatum. De tegoeden komen dus niet in zijn of haar nalatenschap. Overlijdt de begunstigde na de eindvervaldatum, dan is dat wel het geval.

Op het kapitaal dat u via een Rabo Gift Account aan een begunstigde schenkt, hoeft u geen taksen of registratierechten te betalen. Op voorwaarde dat u, als houder van de Rabo Gift Account, niet overlijdt voor de eindvervaldag, noch binnen een periode van 3 jaar erna. Is dat wel het geval, dan moet de begunstigde successierechten betalen.

Is het geschonken kapitaal geblokkeerd, bijvoorbeeld omdat de begunstigde nog minderjarig is of omdat het kapitaal op verzoek van de schenker geblokkeerd is tot de eindvervaldag, dan staat de bank uitzonderlijk toe dat het geblokkeerde saldo gebruikt wordt om de successierechten op het geschonken kapitaal te vereffenen.

Meer weten over erfenissen en schenkingen? Vraag raad aan uw notaris.

U kunt het spaargeld van uw kind niet overboeken naar een Rabo Gift Account. Als ouder bent u verantwoordelijk voor alle transacties op de rekeningen van uw kind. Deze transacties gebeuren altijd in het belang van het kind.

Bij een Rabo Gift Account staat de rekening op uw naam en kunnen het kapitaal, de eindvervaldag en de begunstigde tot 4 weken voor de eindvervaldag gewijzigd worden. Dit zou uw kind kunnen benadelen aangezien de rekening dan op uw naam staat en niet op zijn of haar naam.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.