Rabo Business & Rabo Business Plus Account

Een Rabo Business Account is een gratis online gereglementeerde spaarrekening met een sterke basisrente en biedt een grote flexibiliteit voor bedrijven. Als zelfstandige opent u een Rabo Spaarrekening met dezelfde condities als een privé-persoon.

Doelstelling: Rekening voor geld dat u regelmatig aanspreekt.
Type rekening
Online gereglementeerde spaarrekening.
Basisrente op jaarbasis:
0,05%
Getrouwheidspremie jaarbasis:
0,10%
Maximale inlage:
500.000 euro
Looptijd:
De rekening heeft geen vaste looptijd.
Kosten:
Het openen, beheren en afsluiten van de rekening is volledig gratis.
Roerende voorheffing:
U betaalt 15% roerende voorheffing op uw intresten.
Wettelijke documenten:
De risico’s:

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.

Lees meer over de Rabo Business Account

U kunt een Rabo Business Account openen als:

 • uw maatschappelijke zetel in België gesitueerd is,
 • uw bedrijf een van deze juridische vormen heeft: nv, bvba, ebvba, cv, cvoha of comv,
 • uw mandataris een officiële woonplaats in België heeft.

Klant worden bij Rabobank.be is gratis en heel eenvoudig. Een rekening voor uw vennootschap opent u in 3 stappen:

 1. Download het aanvraagformulier voor het openen van een rekening voor uw vennootschap.
 2. Druk het formulier af, vul het in en laat het ondertekenen door de opgegeven mandataris en vertegenwoordiger(s), en voeg de gevraagde documenten toe die op het formulier vermeld staan.
 3. Stuur ons het ondertekende aanvraagformulier op per post, samen met de bijgevoegde documenten. U hoeft de omslag niet te frankeren. Ons postadres is:

  Antwoordcode
  Rabobank.be
  DA 852-969-4
  2600 Berchem

  Eenmaal de Rabo Business Account is geopend, ontvangt de mandataris per post het rekeningnummer, een gebruikersnummer en een digipass.

Voor u aan de slag kunt, moet u nog het volgende doen:

 • Activeer de digipass. Surf hiervoor naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’. Daar klikt u op ‘Activeer nu uw digipass’. Met het gebruikersnummer en de geboortedatum van de mandataris vraagt u een opstartpincode aan om de digipass te activeren.
 • De mandataris ontvangt de code onmiddellijk via e-mail of SMS.
 • Stel met de opstartpincode een persoonlijke pincode in.
 • Eens u toegang hebt tot de beveiligde site, kunt u makkelijk bijkomende rekeningen openen of starten met beleggen.

Ontdek de Rabo Business Account

Een Rabo Business Plus Account is een gratis online gereglementeerde spaarrekening met een sterke getrouwheidspremie gecombineerd met een basisrente. 

Doelstelling: Rekening voor geld dat u een jaar of langer opzijzet.
Type rekening
Online gereglementeerde spaarrekening.
Basisrente op jaarbasis:
0,05%
Getrouwheidspremie jaarbasis:
0,15%
Maximale inlage:
500.000 euro
Looptijd:
De rekening heeft geen vaste looptijd.
Kosten:
Het openen, beheren en afsluiten van de rekening is volledig gratis.
Roerende voorheffing:
U betaalt 15% roerende voorheffing op uw intresten.
Wettelijke documenten:
De risico’s:

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site.

Lees meer over de Rabo Business Plus Account

Hebt u al een Rabo Business Account? Dan kunt u zelf online een Rabo Business Plus Account toevoegen aan uw bestaande rekeningen. Zo gaat u te werk:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Sparen’,
 • Kies voor ‘Bijkomende rekening openen’,
 • Selecteer de Rabo Business Plus Account,
 • Bevestig met uw digipass.

Uw rekening wordt onmiddellijk aangemaakt, dus u kunt er meteen mee aan de slag.

Bent u nog geen klant bij Rabobank.be? Open dan eerst een Rabo Business Account. Dit is eenvoudig en gratis. Wanneer die geactiveerd is, maakt u gratis de Rabo Business Plus Account aan zoals hierboven beschreven staat.

Ontdek de Rabo Business Plus Account

Om een getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staan.

U kunt uiteraard meerdere stortingen per jaar doen waardoor er gelijktijdig meerdere getrouwheidspremies lopen. Deze premies hebben elk een verschillende begin- en einddatum en verschillen afhankelijk van uw stortingen en afhalingen gedurende de periode.

De uitbetaling van de getrouwheidspremies groeperen we per trimester. Alle verworven premies van het voorbije trimester worden op de eerste dag van het daaropvolgende trimester uitbetaald. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Jaar storting Datum storting Datum verwerving Datum uitbetaling
2017 01-01-2017 t.e.m. 31-03-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-04-2018
01-04-2017 t.e.m. 30-06-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2018
01-07-2017 t.e.m. 30-09-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-10-2018
01-10-2017 t.e.m. 31-12-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-01-2019

Een overzicht van uw getrouwheidspremies

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw spaarrekeningen, beschikt u op onze beveiligde site over de Rabo Rentecalculator. U vindt hem via uw persoonlijke rekeningen:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik in het menu bovenaan op ‘Sparen’ > ‘Rabo Rentecalculator’,
 • Selecteer de rekening waarvoor u de renteberekening wil opvragen en klik op ‘Selecteer’. Standaard is hier de Rabo Spaarrekening geselecteerd.

De Rabo Rentecalculator

Met de Rabo Rentecalculator hebt u op elk ogenblik zicht op de rentesituatie van uw Rabo Spaarrekening:

 • Renteoverzicht. U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening u tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
 • Getrouwheidspremies. De ‘Kalender getrouwheidspremies’ geeft u een overzicht van alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening. Met de ‘Afhalingssimulator’ berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
 • Intrestafrekeningen. In ‘Detail intrestafrekening’ ziet u een detailberekening van uw eerdere intrestafrekeningen. Zo ziet u hoe de rente die Rabobank.be u in het verleden uitbetaalde, exact werd berekend.

Lees meer over de Rabo Rentecalculator

De rentevergoeding hangt niet samen met het moment waarop u geld naar Rabobank.be overschrijft. Daarvoor zijn drie redenen:

 1. de basisrente wordt altijd op dagbasis berekend,
 2. de rente is nooit gekoppeld aan voorwaarden,
 3. de verworven getrouwheidspremies worden sinds 1 oktober 2013 altijd op de eerste dag van het daaropvolgend kwartaal uitbetaald.

Of u nu in januari, juni, oktober of december stort, het levert geen grote verschillen op in de rentevergoeding.

Tip: De getrouwheidspremie wordt iets sneller uitbetaald als de storting vlak voor – in plaats van vlak na – het begin van een nieuw trimester (januari, april, juli, oktober) op uw rekening aankomt. Op grote bedragen kan dat soms een verschil opleveren van enkele euro’s per jaar.

Voordat u geld van een andere bankrekening naar Rabobank.be overmaakt, controleert u best of u de lopende getrouwheidspremie bij de bank hebt ontvangen.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Betalen’,
 • Voer de gewenste selectiecriteria in.

Vraagt u uw uittreksels voor het eerst op? Kies dan voor ‘Nieuwe uittreksels’. Om een specifiek uittreksel terug te vinden dat u al eerder hebt bekeken, kiest u ‘Uittreksels opzoeken’.

 • Geld overschrijven
  Met uw Rabo Business Account schrijft u online geld over naar uw Rabo Business Plus Account (of vice versa) of naar een tegenrekening op naam van uw vennootschap.
 • Geld afhalen
  Het geld op uw Rabo Business (Plus) Account is op elk moment beschikbaar. Wilt u een bedrag afhalen van uw Rabo Business (Plus) Account, dan schrijft u het eerst over naar uw tegenrekening op naam van uw vennootschap.

U kunt op uw Rabo Business Account geld van alle mogelijke bankrekeningen ontvangen. Door het geld onmiddellijk op een spaarrekening te plaatsen, verliest uw bedrijf geen enkele dag intrest.

De mandataris is de persoon die de rekening van uw vennootschap beheert. Rabobank.be aanvaardt slechts 1 mandataris en die moet:

 • meerderjarig zijn,
 • in de statuten en benoemingsakte vermeld staan,
 • een Belgische ingezetene zijn.

Omwille van de veiligheid kan Rabobank.be deze mogelijkheid niet aanbieden. Er is slechts 1 mandataris toegestaan.

De mandataris van uw Rabo Business Account aanpassen, doet u als volgt:

 • Vul het formulier Melding wijziging mandataris van de vennootschap volledig in,
 • Laat de aanvraag ondertekenen door de nieuwe gevolmachtigde mandataris,
 • Voeg een kopie toe van de benoemingsakte of aangepaste statuten (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad),
 • Stuur het formulier naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem.

Voor de veiligheid van uw spaargeld vraagt Rabobank.be om de economische rechthebbenden van uw rekening te identificeren. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als bedrijven zijn. In dat laatste geval zijn de aandeelhouders van het bedrijf economische rechthebbenden.

Beursgenoteerde bedrijven vormen een uitzondering op de regel: ze moeten enkel bekendmaken op welke beurs ze noteren.

U kunt pas een spaarrekening voor uw vennootschap openen vanaf het moment dat de statuten in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Vroeger is helaas niet mogelijk.

Zodra uw nieuwe maatschappelijke zetel in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, brengt u Rabobank.be hiervan op de hoogte. Dit doet u in enkele stappen:

 • Download het formulier Melding wijziging gegevens vennootschap,
 • Vul het formulier in, laat het ondertekenen door de gevolmachtigde mandataris en voeg de vereiste documenten toe die op het formulier vermeld staan.
 • Stuur de aanvraag per mail naar administation@rabobank.be of per post naar:

  Rabobank.be
  Uitbreidingstraat 86, bus 3
  B-2600 Berchem (Antwerpen)

We passen het adres van uw onderneming aan zodra we de nodige documenten hebben ontvangen.

Om de tegenrekening van uw Rabo Business Account aan te passen, doet u een schriftelijke aanvraag. U gaat als volgt te werk:

 • Vul het formulier ‘Melding wijziging gegevens vennootschap’ volledig in,
 • Laat de aanvraag ondertekenen door de gevolmachtigde mandataris of de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap,
 • Voeg bij uw verzoek een rekeninguittreksel van de nieuwe tegenrekening toe dat niet ouder is dan 6 maanden,
 • Kies een nieuwe tegenrekening op naam van het bedrijf of de vereniging,
 • Stuur het formulier naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem.

Op alle roerende inkomsten geldt een tarief van roerende voorheffing. Voor de meeste inkomsten is dit 30%, maar voor wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen zoals de Rabo Business Account en Rabo Business Plus Account, is dit slechts 15%.

Is uw onderneming niet onderhevig aan vennootschapsbelasting, zoals het geval is bij een vzw of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, dan geldt de roerende voorheffing als definitieve belasting.

Voor de overige bedrijven worden de intresten bij de inkomsten van de onderneming gerekend en zijn deze aan gewone vennootschapsbelasting onderworpen. Daardoor kan de betaalde roerende voorheffing als een voorafbetaling op de gewone vennootschapsbelasting gezien worden.

Door schommelingen op de financiële markten kunnen wij u geen beloftes maken over de duur van de huidige rentevoet. Maar onze strategie blijft ongewijzigd: of u nu een nieuwe of bestaande klant bent, jaar na jaar bieden we u een stabiele basisrente aan. U vindt bij Rabobank.be geen tijdelijke stuntrentes, verborgen kosten of extra voorwaarden.

Elke rentewijziging communiceren we met u via een beveiligde e-mail of via ons e-zine Geldtips. U vindt de tarieven ook in deze pdf.

Een geblokkeerde rekening kan verschillende oorzaken hebben. Contacteer onze klantendienst om te weten te komen wat er precies aan de hand is.

Wij staan voor u klaar.

Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30

Stephane Ginestet Cathérine Hamelink
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug