FATCA

Met FATCA, kort voor Foreign Account Tax Compliance Act, wil de VS internationale belastingontduiking tegengaan. Deze Amerikaanse wetgeving identificeert personen met een belastingverplichting tegenover de VS. Het doel? Hen een correcte belastingaangifte laten doen aan de International Revenu Service (IRS), de Amerikaanse belastingdienst.

De overeenkomst met onder meer België houdt in dat financiële instellingen moeten nagaan of een klant belastingverplichtingen heeft in de VS. Is dat het geval, dan zijn ze verplicht om dat aan de Belgische fiscale overheid te melden. Die rapporteert vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst.

Ingevolge omzetting van FATCA in Belgisch recht einde 2015, zijn Belgische banken wettelijk verplicht om na te gaan of een klant een belastingverplichting in de VS heeft. Het uiteindelijke doel is de ‘US persons’ een correcte belastingaangifte aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te laten doen.

Elke bank is uit hoofde van die wetgeving verplicht om bij haar klanten na te gaan of ze bepaalde ‘US indicia’ (of kenmerken) hebben die op belastingverplichtingen in de VS zouden kunnen wijzen.

De gegevens van zogeheten ‘US Persons’ (o.m. rekeninggegevens) moeten doorgegeven worden aan de Belgische belastingadministratie. Die rapporteert vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Of u een ‘US Person’ bent, hangt af van een aantal criteria.

U bent een ‘US Person’ vanaf het moment dat u aan één van de volgende criteria voldoet:

 • U woont in de Verenigde Staten (inclusief de Amerikaanse territoria Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
 • U bent een Amerikaans staatsburger.
 • U hebt of had een US Green Card. Meer informatie hierover vindt u op www.irs.gov.
 • U bracht dit jaar en de twee voorbije jaren minstens 183 dagen – waarvan minstens 31 in het huidige jaar – in de Verenigde Staten door. De telling gebeurt als volgt:
  • Alle dagen van het lopende jaar,
  • 1/3 van de dagen van het vorige jaar,
  • 1/6 van de dagen van het jaar daarvoor.

Een Amerikaans Staatsburger bent als u één van de volgende criteria op u van toepassing is:

 • U bent geboren in de Verenigde Staten (inclusief Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
 • U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.
 • Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger, u bent geboren in de VS (inclusief Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).

Daarnaast zijn er ook een aantal andere criteria die erop kunnen wijzen dat u ‘US person’ bent, zoals een telefoonnummer in de US.

U vindt meer informatie over deze voorwaarden op www.irs.gov.

Zijn er aanwijzingen dat u als natuurlijk persoon een ‘US person’ bent, dan brengen we u hiervan meteen op de hoogte en vragen we u om het W-9 formulier in te vullen. Met dit formulier bezorgt u ons uw ‘TIN-nummer’ (Amerikaans ‘Tax Identification Number’).

Deze informatie spelen we door aan de Belgische belastingadministratie, die de gegevens vervolgens rapporteert aan de Amerikaanse belastingdienst (de IRS). Weigert u om uw gegevens aan ons door te geven, dan kunnen we eisen dat uw rekeningen afgesloten worden.

Vindt u dat de aanwijzingen niet kloppen?

Dan kunt u ze weerleggen door een verklaring (met ondersteunende documenten) in te dienen. Bent u bijvoorbeeld geboren in de Verenigde Staten (incl. Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden), dan kunt u ons een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ bezorgen om te bewijzen dat u niet langer Amerikaans staatsburger bent.

Of u als rechtspersoon te beschouwen bent als een ‘US person’ hangt af van één van de volgende criteria:

 • Het land van oprichting of vestiging van de rechtspersoon is de US.
 • Het huidig adres van de rechtspersoon bevindt zich in de US.
 • De rechtspersoon is een ‘passieve niet-financiële entiteit’ met één of meer uiteindelijke gerechtigden die US person zijn.

Een ‘passieve niet financiële entiteit’ is een rechtspersoon (geen financiële instelling) die meer dan 50 % van de bruto-inkomsten in het voorgaande kalenderjaar of een andere relevante boekhoudkundige rapporteringsperiode uit passieve inkomsten heeft behaald en waarvan meer dan 50% van de activa gedurende het voorgaande kalenderjaar of een andere relevante boekhoudkundige rapporteringsperiode, bestaan uit activa die passieve inkomsten voort brengen of die worden aangehouden om passieve inkomsten te verkrijgen. Zo niet, bent u een ‘actieve niet financiële entiteit’.

De volgende opbrengsten kunnen als passieve opbrengsten worden beschouwd:

 • dividenden- interesten;
 • huurgelden en royalties;
 • ontvangen bedragen van verzekeringscontracten.

Is bijvoorbeeld niet te beschouwen als een ‘passieve niet financiële entiteit’ en te beschouwen als een ‘actieve niet financiële entiteit’: een kledingzaak verkoopt kledingstukken en heeft geen andere inkomsten behalve de inkomsten uit die activiteit.

Is wel te beschouwen als een ‘passieve niet financiële entiteit’: een vastgoedvennootschap met een uitgebreide beleggingsportefeuille die meer inkomsten haalt uit financiële beleggingen dan uit haar bedrijfsactiviteit.

Zijn er aanwijzingen dat u als rechtspersoon een ‘US person’ bent, dan brengen we u hiervan meteen op de hoogte en vragen we u om een zelfcertificeringsformulier in te vullen. Met dit formulier bevestigt u de FATCA status van de rechtspersoon en bevestigt u – in geval de rechtspersoon gekwalificeerd worden als een ‘passieve niet financiële entiteit’ - of er onder de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon zich natuurlijke personen bevinden die als ‘US person’ te beschouwen zijn.

Deze informatie spelen we door aan de Belgische belastingadministratie, die de gegevens vervolgens rapporteert aan de Amerikaanse belastingdienst (de IRS). Weigert u om uw gegevens aan ons door te geven, dan kunnen we eisen dat uw rekeningen afgesloten worden.

Vindt u dat de aanwijzingen niet kloppen?

Dan kunt u ze weerleggen door het formulier W8 Ben-E (met ondersteunende documenten) aan de bank te bezorgen.

Over klanten die ‘US Persons’ zijn, moeten banken – dus ook Rabobank.be – informatie doorgeven aan de Belgische belastingadministratie. Die rapporteert de gegevens vervolgens aan de IRS.

De informatieverstrekking is niet alleen vereist voor rechtstreekse rekeninghouders, maar ook voor Amerikaans eigenaars van rekeninghouders, zoals ‘US persons’ die ten minste 25% van het vermogen in een ‘passieve niet-financiële entiteit’ bezitten.

Concreet gaat het over:

 • Naam, adres en TIN (Tax Identification Number),
 • Rekeningnummer bij Rabobank.be,
 • Totaalbedrag op de rekening op 31 december van elk kalenderjaar, te starten vanaf 31 december 2014,
 • Betalingen van:
  • Bruto-intrest, dividend of ander inkomen betaald op de tegoeden (sinds 2015),
  • Totaal van de opbrengsten van de verkoop of uitbetaling van de tegoeden op de rekening (vanaf 2016).
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug