FATCA

Met FATCA, kort voor Foreign Account Tax Compliance Act, wil de VS internationale belastingontduiking tegengaan. Deze Amerikaanse wetgeving identificeert personen met een belastingverplichting tegenover de VS. Het doel? Hen een correcte belastingaangifte laten doen aan de International Revenu Service (IRS), de Amerikaanse belastingdienst.

De overeenkomst met onder meer België houdt in dat financiële instellingen moeten nagaan of een klant belastingverplichtingen heeft in de VS. Is dat het geval, dan zijn ze verplicht om dat aan de Belgische fiscale overheid te melden. Die rapporteert vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst.

Ingevolge omzetting van FATCA in Belgisch recht einde 2015, zijn Belgische banken wettelijk verplicht om na te gaan of een klant een belastingverplichting in de VS heeft. Het uiteindelijke doel is de ‘US persons’ een correcte belastingaangifte aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te laten doen.

Elke bank is uit hoofde van die wetgeving verplicht om bij haar klanten na te gaan of ze bepaalde ‘US indicia’ (of kenmerken) hebben die op belastingverplichtingen in de VS zouden kunnen wijzen.

De gegevens van zogeheten ‘US Persons’ (o.m. rekeninggegevens) moeten doorgegeven worden aan de Belgische belastingadministratie. Die rapporteert vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Of u een ‘US Person’ bent, hangt af van een aantal criteria.

U bent een ‘US Person’ vanaf het moment dat u aan één van de volgende criteria voldoet:

 • U woont in de Verenigde Staten (inclusief de Amerikaanse territoria Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
 • U bent een Amerikaans staatsburger.
 • U hebt of had een US Green Card. Meer informatie hierover vindt u op www.irs.gov.
 • U bracht dit jaar en de twee voorbije jaren minstens 183 dagen – waarvan minstens 31 in het huidige jaar – in de Verenigde Staten door. De telling gebeurt als volgt:
  • Alle dagen van het lopende jaar,
  • 1/3 van de dagen van het vorige jaar,
  • 1/6 van de dagen van het jaar daarvoor.

Een Amerikaans Staatsburger bent als u één van de volgende criteria op u van toepassing is:

 • U bent geboren in de Verenigde Staten (inclusief Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
 • U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.
 • Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger, u bent geboren in de VS (inclusief Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).

Daarnaast zijn er ook een aantal andere criteria die erop kunnen wijzen dat u ‘US person’ bent, zoals een telefoonnummer in de US.

U vindt meer informatie over deze voorwaarden op www.irs.gov.

Zijn er aanwijzingen dat u als natuurlijk persoon een ‘US person’ bent, dan brengen we u hiervan meteen op de hoogte en vragen we u om het W-9 formulier in te vullen. Met dit formulier bezorgt u ons uw ‘TIN-nummer’ (Amerikaans ‘Tax Identification Number’).

Deze informatie spelen we door aan de Belgische belastingadministratie, die de gegevens vervolgens rapporteert aan de Amerikaanse belastingdienst (de IRS). Weigert u om uw gegevens aan ons door te geven, dan kunnen we eisen dat uw rekeningen afgesloten worden.

Vindt u dat de aanwijzingen niet kloppen?

Dan kunt u ze weerleggen door een verklaring (met ondersteunende documenten) in te dienen. Bent u bijvoorbeeld geboren in de Verenigde Staten (incl. Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden), dan kunt u ons een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ bezorgen om te bewijzen dat u niet langer Amerikaans staatsburger bent.

Over klanten die ‘US Persons’ zijn, moeten banken – dus ook Rabobank.be – jaarlijks informatie doorgeven aan de Belgische belastingadministratie. Die rapporteert de gegevens vervolgens door aan de IRS (Amerikaanse fiscus).

Concreet gaat het over:

 • Naam, adres, geboortedatum en -plaats en TIN (Tax Identification Number),
 • De rekeningnummers van zicht-, spaar- en termijnrekeningen waarvan u titularis of medetitularis bent of was, 
 • Saldi op de rekening(en) op 31 december van elk kalenderjaar,
 • Betalingen van de bruto-intrest op de spaarrekening(en) en termijnrekening(en).
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.