Digipass en pincode

Een digipass is een compact beveiligingstoestel. Bij elk gebruik maakt het een unieke, elektronische handtekening aan. Op om het even welke computer, waar ook ter wereld, logt u er veilig mee in op 'Mijn rekeningen'. Ook om opdrachten zoals overschrijvingen te ondertekenen, hebt u de digipass nodig.

U hebt net uw digipass ontvangen? Om het toestel te activeren, hebt u een opstartpincode nodig. Surf naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’ en vervolgens op ‘Activeer uw digipass’ om die code aan te vragen. Met behulp van uw geboortedatum en uw gebruikersnummer, dat u samen met de digipass ontving, vraagt u vervolgens de opstartpincode aan.

Wanneer u de digipass voor het eerst gebruikt, moet u de opstartpincode vervangen door een zelfgekozen pincode. Kies een code die voor u makkelijk is om te onthouden, maar die door anderen moeilijk te raden is. Bewaar uw persoonlijke pincode of gebruikersnummer nooit samen met uw digipass!

De digipass geeft een cijfercode weer, die ook door de computer van de bank wordt berekend. Om als gebruiker toegang te krijgen tot uw rekeningen, moeten beide cijfers overeenkomen.

De bankcomputer en de digipass hebben allebei een gelijklopende interne klok. Ook hun serienummer en algoritme zijn gelijk. Beide berekenen dus op basis van de tijd, het serienummer en het algoritme voortdurend een nieuwe code.

De beperkte geldigheid in de tijd van de cijfercode maakt de digipass veel veiliger dan een klassieke toegangscode. Uw digipass is bovendien onbruikbaar zonder uw pincode. Bewaar ze daarom altijd afzonderlijk.

Enkele dagen nadat we uw rekeningen geopend hebben, krijgt u de digipass en uw gebruikersnummer gratis in de bus. Per gebruikersnummer krijgt u één digipass. Dus ook voor een gemeenschappelijke rekening, bijvoorbeeld op naam van twee gehuwde personen. Opent u een bijkomende rekening, op naam van uw kind bijvoorbeeld, dan ontvangt u daarvoor opnieuw een digipass.

Om de digipass te activeren, hebt u een opstartpincode nodig. Surf naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’ en vervolgens op ‘Activeer nu uw digipass’ om die code aan te vragen. Met behulp van uw geboortedatum en uw gebruikersnummer, dat u samen met de digipass ontving, vraagt u vervolgens de opstartpincode aan.

Wanneer u de digipass voor het eerst gebruikt, moet u de opstartpincode vervangen door een zelfgekozen pincode. Kies een code die voor u makkelijk is om te onthouden, maar die door anderen moeilijk te raden is. Bewaar uw persoonlijke pincode of gebruikersnummer nooit samen met uw digipass!

Met de digipass kunt u inloggen op onze beveiligde transactiesite. Die technologie wordt al jaren toegepast. De digipass genereert een code die uw eigen elektronische handtekening is. Op die manier kunnen wij u identificeren. Deze unieke handtekening beveiligt al uw verrichtingen en zorgt ervoor dat niemand uw online transacties kan vervalsen.

De toegangscode die u moet ingeven om te kunnen inloggen op de beveiligde transactiesite, zorgt voor extra beveiliging. Die toegangscode wordt trouwens nooit bewaard op een computer.

Uw persoonlijke code kunt u op elk moment wijzigen.

Wat u doet Wat uw digipass toont

1. Voer uw code in

APPLI -

2. Houd de toets (<) twee seconden ingedrukt.

NEW PIN

3. Kies een nieuwe pincode en volg de procedure zoals beschreven onder 'Eerste gebruik'

NEW PIN

Bij gebruik zult u merken dat de toets (<) verschillende functies heeft. U schakelt er de digipass mee in of gebruikt de toets om te wissen bij de invoer van getallen. Houd de toets twee seconden ingedrukt (na het verschijnen van 'APPLI') als u uw zelfgekozen pincode wilt veranderen.

Uw digipass wordt automatisch geblokkeerd wanneer u vijf keer op rij de verkeerde pincode intoetst. Naast 'LOCK' verschijnt er ook een LOCK PIN-cijfercombinatie van 7 cijfers op het scherm waarmee u makkelijk zelf uw digipass deblokkeert.

Uw geblokkeerde digipass opnieuw activeren, doet u zo:

 1. Surf naar ‘Mijn rekeningen’,
 2. Kies 'Deblokkeer uw digipass',
 3. Vul uw gebruikersnummer en uw geboortedatum in,
 4. Kies of u de deblokkeringscode per e-mail of per sms wenst te ontvangen.

Enkele minuten later kunt u met de deblokkeringscode uw digipass heractiveren en een nieuwe persoonlijke pincode instellen.

Let op: geeft de digipass een LOCK PIN-cijfercombinatie van 8 cijfers, dan is uw digipass stuk. Om een nieuwe digipass aan te vragen, bezorgt u ons het formulier 'Aanvraag vernieuwing digipass’.

Vraag in 3 stappen een nieuw exemplaar aan:

 1. Download het formulier 'Aanvraag vernieuwing digipass’ en vul het in. Onderteken het document en stuur het meteen op naar: Rabobank.be – Uitbreidingstraat 86, bus 3 – 2600 Berchem. Om veiligheidsredenen aanvaarden we geen faxen.
 2. Korte tijd later ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Uw pincode vormt samen met uw digipass de sleutel tot uw rekeningen. Bent u uw pincode vergeten? Dan blokkeert u best meteen ook uw digipass. Dat doet u zo:

Voer vijf keer een foutieve code in. Uw digipass blokkeert en er verschijnt 'LOCK PIN', samen met een code van zeven cijfers. De digipass is nu even onbruikbaar.

Vervolgens heractiveert u het toestel:

 1. Surf naar ‘Mijn rekeningen’.
 2. Klik vervolgens op ‘Deblokkeer uw digipass’.
 3. Vul uw gebruikersnummer en uw geboortedatum in.
 4. Kies of u de deblokkeringscode per e-mail of sms wenst te ontvangen.

Enkele minuten later kunt u met de deblokkeringscode uw digipass heractiveren en een nieuwe persoonlijke pincode instellen.

Uw gebruikersnummer ontving u samen met uw digipass. Uw persoonlijk gebruikersnummer vindt u in de begeleidende brief. Indien u de brief met uw gebruikersnummer niet meer heeft, neem dan even contact op met onze Klantendienst. Wij sturen u dan uw gebruikersnummer toe via het bij ons geregistreerde e-mailadres.

Wat uw ziet op uw digipass Wat u moet doen
1. PIN FAIL 4
U krijgt nog één kans om de juiste pincode in te voeren.
2. LOCK PIN[--------]
(dit getal varieert)

Uw digipass is geblokkeerd.
Bestaat de code uit 7 cijfers, dan kunt u uw digipass makkelijk zelf deblokkeren. Surf naar ‘Mijn rekeningen’ en klik op ‘Deblokkeer uw digipass’ in de rechterkolom. Volg het stappenplan om het toestel te deblokkeren.

Bestaat de code uit 8 cijfers, dan is de batterij volledig leeg en is uw digipass aan vervanging toe. Stuur ons het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvraag vernieuwing digipass’ op, samen met een kopie van de identiteitskaarten van alle rekeninghouders. Wij bezorgen u een nieuwe digipass.

3. BATT1
(het eindcijfer begint bij 5 en loopt af naar 0)

De batterij is bijna leeg. Laat ons iets weten via een beveiligd bericht of stuur ons het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvraag vernieuwing digipass’ op, samen met een kopie van de identiteitskaarten van alle rekeninghouders. Wij bezorgen u een nieuwe digipass.

4. LOCK DISABLE 4

De batterij van uw digipass is volledig leeg. Stuur ons het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvraag vernieuwing digipass’ op, samen met een kopie van de identiteitskaarten van alle rekeninghouders. Wij bezorgen u een nieuwe digipass.

5. -00000000-

Verschijnt wanneer u de digipass laat vallen of wanneer u probeert om de batterij zelf te vervangen. Stuur ons het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvraag vernieuwing digipass’ op, samen met een kopie van de identiteitskaarten van alle rekeninghouders. Wij bezorgen u een nieuwe digipass.

Alle formulieren zijn te vinden in ons Document Center. Het aanvraagformulier voor een nieuwe digipass vindt u tevens via onderstaande rechtstreekse link.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
Geef uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.