Digipass en pincode

U kunt een nieuw exemplaar aanvragen tot 12 augustus 2022.

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be 
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Een digipass is een compact beveiligingstoestel. Bij elk gebruik maakt het een unieke, elektronische handtekening aan. Op om het even welke computer, waar ook ter wereld, logt u er veilig mee in op 'Mijn rekeningen'. Ook om opdrachten zoals overschrijvingen te ondertekenen, hebt u de digipass nodig.

U hebt net uw digipass ontvangen? Om het toestel te activeren, hebt u een opstartpincode nodig. Surf naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’ en klik vervolgens op ‘Activeer uw digipass’ om die code aan te vragen. Met behulp van uw geboortedatum en uw gebruikersnummer, dat u samen met de digipass ontving, vraagt u vervolgens de opstartpincode aan.

Wanneer u de digipass voor het eerst gebruikt, moet u de opstartpincode vervangen door een zelfgekozen pincode. Kies een code die voor u makkelijk is om te onthouden, maar die door anderen moeilijk te raden is. Bewaar uw persoonlijke pincode of gebruikersnummer nooit samen met uw digipass!

De digipass geeft een cijfercode weer, die ook door de computer van de bank wordt berekend. Om als gebruiker toegang te krijgen tot uw rekeningen, moeten beide cijfers overeenkomen.

De bankcomputer en de digipass hebben allebei een gelijklopende interne klok. Ook hun serienummer en algoritme zijn gelijk. Beide berekenen dus op basis van de tijd, het serienummer en het algoritme voortdurend een nieuwe code.

De beperkte geldigheid in de tijd van de cijfercode maakt de digipass veel veiliger dan een klassieke toegangscode. Uw digipass is bovendien onbruikbaar zonder uw pincode. Bewaar ze daarom altijd afzonderlijk.

Enkele dagen nadat we uw rekeningen geopend hebben, krijgt u de digipass en uw gebruikersnummer gratis in de bus. Met uw digipass kunt u al uw rekeningen waarvan u mandataris bent, beheren:

 • Uw persoonlijke rekeningen
 • Uw gezamenlijke rekeningen
 • Uw junior account op naam van uw kind

Om de digipass te activeren, hebt u een opstartpincode nodig. Surf naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’ en vervolgens ‘Activeer uw digipass’ om die code aan te vragen. Met behulp van uw geboortedatum en uw gebruikersnummer, dat u samen met de digipass ontving, vraagt u vervolgens de opstartpincode aan.

Wanneer u de digipass voor het eerst gebruikt, moet u de opstartpincode vervangen door een zelfgekozen pincode. Kies een code die voor u makkelijk is om te onthouden, maar die door anderen moeilijk te raden is. Bewaar uw persoonlijke pincode of gebruikersnummer nooit samen met uw digipass!

 

Met de digipass kunt u inloggen op onze beveiligde transactiesite. Die technologie wordt al jaren toegepast. De digipass genereert een code die uw eigen elektronische handtekening is. Op die manier kunnen wij u identificeren. Deze unieke handtekening beveiligt al uw verrichtingen en zorgt ervoor dat niemand uw online transacties kan vervalsen.

De toegangscode die u moet ingeven om te kunnen inloggen op de beveiligde transactiesite, zorgt voor extra beveiliging. Die toegangscode wordt trouwens nooit bewaard op een computer.

Wilt u uw zelf gekozen pincode achteraf wijzigen? Dat kan in 5 eenvoudige stappen:

Dit toont uw digipass Wat u doet
 
1. Start uw digipass op door de oranje knop (<) in te drukken.
PIN
- - - -
2. Geef uw code in.
APPLI-
3. Houd de toets (<) twee seconden ingedrukt.
NEW PIN
- - - -
4. Kies zelf een persoonlijke pincode van 5 cijfers en geef ze in.
PIN CONF
- - - -
5. Geef ter bevestiging uw persoonlijke pincode opnieuw in.
NEW PIN CONF
APPLI-
 

Uw digipass wordt automatisch geblokkeerd wanneer u vijf keer op rij de verkeerde pincode intoetst. Naast 'LOCK' verschijnt er ook een LOCK PIN-cijfercombinatie van 7 cijfers op het scherm waarmee u makkelijk zelf uw digipass deblokkeert.

Uw geblokkeerde digipass opnieuw activeren, doet u zo:

 1. Surf naar ‘Mijn rekeningen’,
 2. Kies 'Deblokkeer uw digipass',
 3. Vul uw gebruikersnummer en uw geboortedatum in,
 4. Kies of u de deblokkeringscode per e-mail of per sms wenst te ontvangen.

Enkele minuten later kunt u met de deblokkeringscode uw digipass heractiveren en een nieuwe persoonlijke pincode instellen.

Vraag een nieuw exemplaar aan:

 1. Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be 
 2. Vervolgens ontvangt u gratis een nieuwe digipass.
 3. Hoe u de nieuwe digipass activeert, leest u hier.

Wat te doen met uw oude digipass?

We koppelen uw oude digipass los van uw rekeningen. Vanaf dat moment kunt u het toestel niet meer gebruiken. Lever het oude toestel in bij een inzamelpunt voor lege batterijen of in het containerpark. U hoeft er de lege batterij niet eerst uit te halen.

Uw pincode vormt samen met uw digipass de sleutel tot uw rekeningen. Bent u uw pincode vergeten? Dan blokkeert u best meteen ook uw digipass. Dat doet u zo:

Voer vijf keer een foutieve code in. Uw digipass blokkeert en er verschijnt 'LOCK PIN', samen met een code van zeven cijfers. De digipass is nu even onbruikbaar.

Vervolgens heractiveert u het toestel:

 1. Surf naar ‘Mijn rekeningen’.
 2. Klik vervolgens op ‘Deblokkeer uw digipass’.
 3. Vul uw gebruikersnummer en uw geboortedatum in.
 4. Kies of u de deblokkeringscode per e-mail of sms wenst te ontvangen.

Enkele minuten later kunt u met de deblokkeringscode uw digipass heractiveren en een nieuwe persoonlijke pincode instellen.

Uw gebruikersnummer ontving u samen met uw digipass. Uw persoonlijk gebruikersnummer vindt u in de begeleidende brief. Indien u de brief met uw gebruikersnummer niet meer heeft, neem dan even contact op met onze Klantendienst. Wij sturen u dan uw gebruikersnummer toe via het bij ons geregistreerde e-mailadres.

Dit toont uw digipass Wat u doet
PIN FAIL
U krijgt 5 kansen om uw geheime pincode in te geven.
LOCK PIN 5634872
(dit getal is slechts een voorbeeld)

LOCK PIN 56348721
(dit getal is slechts een voorbeeld)
Uw digipass is geblokkeerd.
Bestaat de code uit 7 cijfers, dan kunt u uw digipass makkelijk zelf deblokkeren. Surf naar ‘Mijn rekeningen’ en klik op ‘Deblokkeer uw digipass’. Volg de stappen om het toestel te deblokkeren.
Bestaat de code uit 8 cijfers, dan is de batterij volledig leeg en is uw digipass aan vervanging toe.
Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be Wij bezorgen u dan een nieuwe digipass.
PINCONF FAIL
Uw persoonlijke pincode is onjuist ingevoerd. Voer twee keer een identieke pincode in.
BATT1
(het eindcijfer geeft de resterende looptijd van uw batterij aan en begint bij 5)
De batterij is bijna leeg.
Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be Wij bezorgen u dan een nieuwe digipass.
LOCK DISABLE 4
De batterij van uw digipass is volledig leeg.
Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be Wij bezorgen u dan een nieuwe digipass.
-00000000-
Deze code verschijnt wanneer u de digipass laat vallen of wanneer u probeert om de batterij zelf te vervangen.
Stuur een e-mail naar digipass@rabobank.be Wij bezorgen u dan een nieuwe digipass.
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.