Rabo Gift Account
voor particulieren

Geld opzijzetten voor een derde, dat kan met de Rabo Gift Account, een flexibele spaarrekening.
Rabo Gift Account

De Rabo Gift Account in een notendop

U spaart voor uw begunstigde aan sterke voorwaarden. U kiest zelf hoeveel u wilt sparen en het moment van de uitkering. Op de eindvervaldag moet de begunstigde wel minstens 18 jaar oud zijn.

De rekening staat op uw naam. Tot 4 weken voor de geplande einddatum kunt u begunstigde, bedrag en einddatum nog aanpassen.

De Rabo Gift Account is een online gereglementeerde spaarrekening.

Waarom kiezen voor Rabobank.be?

Sterke rente
we streven ernaar u een zo hoog mogelijke rente te geven.
Gratis
openen, beheren en afsluiten.
Veilig
één van de veiligste commerciële banken ter wereld volgens Global Financial Magazine.
Transparant
geen kleine lettertjes, wij geven u de nodige garanties.
Altijd tot uw dienst
onze klantendienst behandelt uw vragen snel en vakkundig. Elke werkdag, tijdens ruime openingsuren.

Wettelijke informatie

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur conform Belgisch recht van de Nederlandse Coöperatieve Rabobank U.A.

De Rabo Gift Account in een notendop

Met deze rekening laat u het kapitaal van uw begunstigde (uw kind, kleinkind, petekind of iemand anders) mooi aangroeien. De Rabo Gift Account biedt namelijk een sterke getrouwheidspremie, ideaal voor geld dat u een jaar of langer opzijzet.

Daarenboven blijft u zelf de touwtjes in handen houden. Tot de vervaldag staat de rekening op uw naam. Op elk moment, tot 4 weken voor de einddatum, kunt u de voorwaarden herzien: voor wie u spaart, hoeveel u spaart, de datum van uitkering … Flexibiliteit troef dus. Op de eindvervaldag moet de begunstigde wel minstens 18 jaar oud zijn.

De Rabo Gift Account is een online gereglementeerde spaarrekening. De basisrente bedraagt 0,05% en de getrouwheidspremie 0,30% op jaarbasis voor een maximum inlage van 500.000 euro.

Basisrente op jaarbasis tot en met 500.000 euro
0,05%
Getrouwheidspremie op jaarbasis
0,30%
Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo hoger dan 500.000 euro tot en met maximum 2.500.000 euro. Een saldo boven 2.500.000 euro wordt niet toegelaten.
0,01%
Openen, beheren of afsluiten
Gratis
Digipass en vervanging
Gratis

Goed om te weten

Wie kan een Rabo Gift Account openen?

Meerderjarige particulieren met een officiële en fiscale woonplaats in België.

Fiscaliteit?

Als rekeninghouder dient u de intresten van deze rekening samen te tellen bij alle intresten uit andere rekeningen op uw naam. Overschrijdt de totale intrest het bedrag dat wettelijk vrijgesteld is van roerende voorheffing, dan moet u dit zelf aangeven in uw belastingaangifte.

Roerende voorheffing?

Uw jaarlijkse rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 960 euro per persoon. Op het deel boven 960 euro betaalt u 15% roerende voorheffing.

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend en hebt u een gemeenschappelijke rekening?

Dan bent u vrijgesteld tot en met 1.920 euro per gemeenschappelijke rekening.

Hebt u een gemeenschappelijke rekening met een persoon met wie u niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont?

Ook dan is de dubbele vrijstelling van toepassing. Bezorg ons in dat geval het aanvullend attest.

Kan Rabobank.be de rente wijzigen?

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site. Zet u geld op de rekening, dan krijgt u wel een jaar lang dezelfde getrouwheidspremie op dat bedrag.

Overdracht van tegoeden?

Bij overdracht van de tegoeden naar de begunstigde wordt de Rabo Gift Account afgesloten en de intresten berekend. De intresten en de eventueel verschuldigde roerende voorheffing zijn voor rekening van de begunstigde.

Overlijden van de rekeninghouder?

Bij het overlijden van de rekeninghouder wordt het gespaarde kapitaal op een rekening op naam van de begunstigde overgedragen die de schenking eerst nog dient te aanvaarden:

  • Is de begunstigde echter nog minderjarig op het ogenblik van de overdracht van het kapitaal, dan wordt het kapitaal op een geblokkeerde rekening geplaatst tot aan zijn/haar meerderjarigheid.

  • U kunt er echter op specifiek verzoek voor opteren om, indien u zou overlijden vóór de eindvervaldag, het kapitaal alsnog te laten blokkeren tot de gekozen eindvervaldag, zelfs wanneer de begunstigde al meerderjarig is.

  • Op het overgedragen kapitaal dienen, bij uw overlijden vóór de eindvervaldag, successierechten te worden betaald. Indien het geschonken kapitaal geblokkeerd is, dan staat de bank uitzonderlijk toe het geblokkeerde saldo aan te wenden om de te betalen successierechten hierop te vereffenen.

Wat zijn de risico's van een spaarrekening?

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie. Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht.

Essentiële spaardersinformatie

Lees de essentiële spaardersinformatie voor u een rekening opent.

Hoe opent u een Rabo Gift Account?

  • Log in met uw digipass op onze beveiligde site.
  • Kies 'Sparen' > 'Bijkomende rekening openen'.
  • Kies voor de 'Rabo Gift Account' in type rekening en bevestig met uw digipass.
Word eerst klant. Zodra uw rekeningen actief zijn, volgt u de procedure zoals hierboven omschreven.

Waarom kiezen voor Rabobank.be?

Waarom kiezen voor Rabobank.be?

Solide rente

Rabobank.be streeft ernaar u een zo hoog mogelijke rente te geven, volgens de marktomstandigheden.

Één van de veiligste banken

De belangrijkste ratingbureaus geven Rabobank.be een toprating voor kredietwaardigheid. En volgens Global Finance Magazine zijn we één van de veiligste commerciële banken ter wereld.

Altijd tot uw dienst

Bij Rabobank.be staan de telefoonnummers niet in de kleine lettertjes. Onze klantendienst behandelt uw vragen snel en vakkundig. U kunt er elke werkdag terecht, tijdens de ruime openingsuren. En uiteraard voert u de klok rond transacties uit via de beveiligde website, u koopt er nieuwe producten en u volgt er uw rekeningen op.

Volledig gratis

Spaar- en zichtrekeningen zijn volledig gratis, net zoals de digipass en de eventuele vervanging ervan.

Transparante dienstverlening

Deze vijf garanties geven u de zekerheid dat we al onze producten en diensten 100% duidelijk en eerlijk voorstellen.

Hoe vergelijkt u spaarrekeningen voor een derde?

Waar dient u op te letten? Deze tips helpen u om een bewuste keuze te maken:

  • Wie spaart voor iemand anders, bijvoorbeeld voor een kleinkind of petekind, doet dit meestal voor een langere periode. Naast de voorwaarden kijkt u dus ook best naar de kredietwaardigheid van de bank. Zo bent u zeker dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

  • Ga zeker na of u het spaarbedrag zelf mag kiezen, want soms zijn hier voorwaarden aan verbonden.

  • Hoeveel flexibiliteit hebt u tijdens de spaartermijn? Kunt u de begunstigde nog aanpassen? Mag u het gespaarde bedrag in geval van financiële nood zelf aanspreken? Kunt u de vervaldatum nog aanpassen wanneer uw petekind op zijn 18de verjaardag nog te onvolwassen blijkt om zijn spaarpot verstandig te beheren?

Transparantiegarantie

Geen verborgen voorwaarden en geen gepush: daar kunt u op rekenen.

Een klacht?

Bel ons eerst op +32 (0)3 289 28 88

Meer informatie nodig?

Bekijk de veelgestelde vragen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug