×   Sinds 14 november 2019 bieden we geen nieuwe Rabo Gift Accounts meer aan. Meer informatie vindt u hier.

Rabo Gift Account

Met deze rekening laat u het kapitaal van uw begunstigde (uw kind, kleinkind, petekind of iemand anders) mooi aangroeien. De Rabo Gift Account biedt namelijk een goede getrouwheidspremie, ideaal voor geld dat u een jaar of langer opzijzet.

Tot de vervaldag staat de rekening op uw naam. Op elk moment, tot 4 weken voor de einddatum, kunt u de voorwaarden herzien: voor wie u spaart, hoeveel u spaart, de datum van uitkering … Flexibiliteit troef dus. Op de eindvervaldag moet de begunstigde wel minstens 18 jaar oud zijn.

De Rabo Gift Account is een online gereglementeerde spaarrekening. De basisrente bedraagt 0,01% en de getrouwheidspremie 0,10% op jaarbasis voor een maximum inlage van 2.500.000 euro.

Gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur conform Belgisch recht van de Nederlandse Coöperatieve Rabobank U.A.

Welke rentes krijgt u?

 
Basisrente op jaarbasis tot en met 2.500.000 euro. Dit is het hoogste bedrag dat u kunt sparen op één rekening bij Rabobank.be
0,01%
Getrouwheidspremie op jaarbasis
0,10%
Openen, beheren of afsluiten
Gratis
Digipass en vervanging
Gratis
 

Goed om te weten

Fiscaliteit?

Als rekeninghouder dient u de intresten van deze rekening samen te tellen bij alle intresten uit andere rekeningen op uw naam. Overschrijdt de totale intrest het bedrag dat wettelijk vrijgesteld is van roerende voorheffing, dan moet u dit zelf aangeven in uw belastingaangifte.

Roerende voorheffing?

Uw jaarlijkse rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 980 euro per persoon. Op het deel boven 980 euro betaalt u 15% roerende voorheffing.

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend en hebt u een gezamenlijke rekening?

Dan bent u vrijgesteld tot en met 1.960 euro per gezamenlijke rekening.

Hebt u een gezamenlijke rekening met een persoon met wie u niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont?

Ook dan is de dubbele vrijstelling van toepassing. Bezorg ons in dat geval het aanvullend attest.

Kan Rabobank.be de rente wijzigen?

Rabobank.be kan op elk ogenblik de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen. Als we dit doen, brengen we u op de hoogte via een beveiligd bericht en delen we dit op voorhand mee op onze site. Zet u geld op de rekening, dan krijgt u wel een jaar lang dezelfde getrouwheidspremie op dat bedrag.

Overdracht van tegoeden?

Bij overdracht van de tegoeden naar de begunstigde wordt de Rabo Gift Account afgesloten en de intresten berekend. De intresten en de eventueel verschuldigde roerende voorheffing zijn voor rekening van de begunstigde.

Overlijden van de rekeninghouder?

Bij het overlijden van de rekeninghouder wordt het gespaarde kapitaal op een rekening op naam van de begunstigde overgedragen die de schenking eerst nog dient te aanvaarden:

  • Is de begunstigde echter nog minderjarig op het ogenblik van de overdracht van het kapitaal, dan wordt het kapitaal op een geblokkeerde rekening geplaatst tot aan zijn/haar meerderjarigheid.

  • U kunt er echter op specifiek verzoek voor opteren om, indien u zou overlijden vóór de eindvervaldag, het kapitaal alsnog te laten blokkeren tot de gekozen eindvervaldag, zelfs wanneer de begunstigde al meerderjarig is.

  • Op het overgedragen kapitaal dienen, bij uw overlijden vóór de eindvervaldag, successierechten te worden betaald. Indien het geschonken kapitaal geblokkeerd is, dan staat de bank uitzonderlijk toe het geblokkeerde saldo aan te wenden om de te betalen successierechten hierop te vereffenen.

Wat zijn de risico's van een spaarrekening?

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie. Rabobank.be maakt deel uit van de Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie naar Nederlands recht. Bekijk de kredietwaardigheid van Rabobank.

Lees de essentiële spaardersinformatie voor u een rekening opent.

Waarom u een uitstekende keuze maakt met Rabobank.be

Uw geld brengt echt op
Bij Rabobank.be geniet u steeds een gezonde rente. Wij stemmen deze altijd optimaal af op de marktomstandigheden.
Uw rekening is gratis
Onze spaar- en zichtrekeningen zijn volledig gratis, net als uw digipass. Nieuwe digipass nodig? Ook die krijgt u gratis.
Uw geld is veilig
Alle belangrijkste ratingbureaus geven Rabobank.be een topscore voor kredietwaardigheid. Volgens Global Finance Magazine zijn we één van de veiligste commerciële banken ter wereld.
Onze klantendienst staat voor u klaar
Onze telefoonnummers staan niet in kleine lettertjes. Wij behandelen uw vragen zo snel mogelijk, elke werkdag tijdens de ruime openingsuren.

100% transparant

De transparantiegarantie geeft u de zekerheid dat wij al onze producten en diensten 100% duidelijk en eerlijk voorstellen.

Meer informatie nodig?

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.