Wat u moet weten over slapende rekeningen

Meer dan 545 miljoen euro aan slapende tegoeden dreigen in de Belgische staatskas te verdwijnen. Misschien zit er ook wel geld van u bij?
Wat u moet weten over slapende rekeningen

Hoe maakt u slapende rekeningen wakker?

Weet u wat slapende rekeningen zijn? Wat gebeurt er met het spaargeld dat op deze rekeningen staat? Hoe kunt u achterhalen of u zelf dergelijke rekening(en) hebt? Wij geven u tips en uitleg over dit thema, zodat u eventueel snel in actie kunt schieten om uw spaargeld maximaal te laten renderen.

Een goed beheer van spaargeld vergt de nodige aandacht. Maar soms gebeurt het dat u een zicht- of spaarrekening uit het oog verliest. Misschien spaarden uw ouders vroeger voor u zonder dat u het wist en kwam deze spaarrekening nadien in een vergeethoekje terecht. Of misschien hebt u ooit voor ‘later’ spaargeld aan de kant gezet, maar hebt u de rekening al een aantal jaren niet geconsulteerd. Het is dus mogelijk dat u over een slapende spaarrekening beschikt zonder dat u het weet.

|nbsp;
Banken zijn verplicht om het geld van slapende rekeningen over te maken aan de FOD Financiën. Wist u dat dit de staatskas de afgelopen jaren al 5,4 miljoen euro opleverde aan slapende tegoeden die nooit werden opgeëist?

Wat is een slapende rekening?

Een slapende rekening is een zicht- of spaarrekening waarop u 5 jaar lang geen verrichtingen hebt gedaan en voor dezelfde periode geen contact hebt gehad met  uw bank. Belangrijk om te weten is dat een inkomende verrichting of een permanente opdracht uw rekening niet activeert.

Zodra de rekening slapend is, zijn banken verplicht om het geld ervan over te dragen aan de overheidsdienst Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de FOD Financiën. Zij ontfermen zich dus over de spaartegoeden wanneer een bank de eigenaar niet kan bereiken. Zolang het geld bij de DCK blijft, krijgt het spaargeld (momenteel) geen intrest.

Banken hebben een opsporingsplicht voor slapende rekeningen met een saldo hoger dan 60 euro. Dat betekent dat zij verplicht zijn een poging te ondernemen om de rekeninghouder te verwittigen van zijn slapende rekening(en). Bij slapende rekeningen met een saldo kleiner dan 60 euro mag het bedrag onmiddellijk overgedragen worden aan de DCK. Maar bij Rabobank.be verwittigen we ook deze rekeninghouders, op voorwaarde dat het saldo groter is dan 0 euro. 

Hoe weet u of u slapende rekeningen hebt?

Als u wilt nagaan of u een slapende rekening hebt, kunt u terecht op de online databank van de DCK op de website www.myminfin.be. Na een identificatie met uw identiteitskaart klikt u op ‘eigendom’ en daarna op ‘slapende tegoeden’.

Hoe vermijdt u een slapende rekening?

De gemakkelijkste manier is om in de loop van 5 jaar in te loggen op het online platform van uw bank waar de rekening zich bevindt. Bij Rabobank.be hebt u als klant de geruststelling dat wij u tijdig vragen om in te loggen op uw online account.

Een andere mogelijkheid is zelf contact op te nemen met de bank (via brief, e-mail of telefoon) met de vraag om uw slapende rekening(en) opnieuw te activeren. 

Hoe helpt Rabobank.be u hierbij?

Om te vermijden dat uw spaargeld indommelt, helpt Rabobank.be u graag verder. Bent u titularis en dreigt uw rekening slapend te worden? Dan wordt u door Rabobank.be via e-mail gecontacteerd en kunt u aangeven of u uw rekening nog actief zult gebruiken. Door vervolgens in te loggen op uw rekening of door een mail terug te sturen, wordt uw rekening opnieuw leven ingeblazen. Dit inloggen op uw online account of elke andere vorm van contact is vereist, want bijvoorbeeld een geldtransactie van een andere bank naar uw slapende rekening is niet voldoende voor reactivatie.

Als u niet antwoordt op die eerste e-mail of Rabobank.be op geen andere wijze contacteert (inloggen inbegrepen), dan ontvangt u een herinneringsbrief en tenslotte een aangetekende brief op voorwaarde dat het saldo van uw rekening 60 euro of meer bedraagt. Als deze ook zonder gevolg blijft, dan is Rabobank.be wettelijk verplicht om uw rekening af te sluiten en uw spaargeld over te maken aan de DCK (zoals hierboven vermeld).

Stel dat het geld van uw slapende rekening wordt overgedragen aan de DCK, kunt u het terug opeisen?

Als rechthebbende hebt u enkel voor rekeningen met een saldo van meer dan 60 euro de mogelijkheid om bij de DCK uw spaargeld op te eisen tot 30 jaar na de overdracht van het geld. Na de termijn van 30 jaar verdwijnt uw spaargeld onherroepelijk in de staatskas. Intussen staat er zo al meer dan 545 miljoen euro bij de DCK geparkeerd. Rekeningen met een saldo kleiner dan 60 euro, worden al na 5 jaar overgedragen aan de fiscus. Dit leverde de staatskas de afgelopen jaren al 5,4 miljoen euro op. Dat is zonde van het geld.

Wat gebeurt er als een rekeninghouder overlijdt?

Bij een overlijden moeten de erfgenamen de bank(en) zo snel mogelijk verwittigen. Een rekening kan ook slapend worden wanneer een titularis overlijdt en de bank hiervan niet verwittigd werd. Een erfgenaam kan eventueel zelf contact opnemen met de DCK om een schriftelijke aanvraag in te dienen.

 

 
 

Bronnen:

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.