Rabobank.be biedt niet langer de Rabo Gift Account aan

Rabobank.be zet een nieuwe stap in het vereenvoudigen van haar spaarrekeningen. Sinds 14 november 2019 zit de Rabo Gift Account niet langer in ons aanbod. We hebben immers een interessante oplossing voor u: de uitgebreide Rabo Plus Account, die u meer vrijheid biedt.

Belangrijke data over uw Rabo Gift Account

 • 14 november 2019

  Er kunnen geen nieuwe Rabo Gift Accounts meer geopend worden.

 • 2 april 2020

  Nieuwe stortingen en saldi die aan een nieuwe getrouwheidsperiode beginnen op uw Rabo Gift Account worden niet meer uitbetaald, tenzij u een proportionele overdracht uitvoert naar een andere Rabo-spaarrekening op uw naam. Verricht elke nieuwe storting daarom op een Rabo Plus Account, waar u wél verzekerd bent van getrouwheidspremie.

 • 1 april 2021

  Afsluiting van de nog bestaande Rabo Gift Accounts. Hebt u zelf nog niets ondernomen? Dan wordt het geld dat nog op een Rabo Gift Account staat, automatisch overgeschreven naar uw Rabo Spaarrekening.

Nuttig om te weten

 • De rentes werden gewijzigd op 2 maart 2020. Heeft dit een effect op de proportionele overdracht?

  Sinds 2 maart 2020 gelden inderdaad nieuwe rentetarieven, en die kunnen dus een impact hebben op de nog niet verworven getrouwheidspremie indien u een proportionele overdracht uitvoert. Bij een proportionele overdracht geldt het rentetarief van de door u gekozen spaarrekening dat van toepassing is op de dag van de overdracht.

  Een concreet voorbeeld:
  U stortte op 1 juni 2019 1000 euro op uw Rabo Gift Account. De toen geldende getrouwheidspremie was 0,30% op jaarbasis en die blijft 12 maanden gelden, tenzij u het geld afhaalt. Op 1 april 2020 voert u een proportionele overdracht van 1000 euro uit van uw Rabo Gift Account naar een Rabo Plus Account. De opgebouwde getrouwheidspremie van uw storting van 1000 euro blijft behouden, maar door de rentewijziging op de Rabo Plus Account is de geldende getrouwheidspremie nu 0,25% geworden. Dat betekent dat voor de eerste 10 maanden een getrouwheidspremie wordt gehanteerd van 0,30% en voor de resterende 2 maanden een getrouwheidspremie van 0,25%. U krijgt in dit geval dus minder rente. Daarom verwerft u beter eerst uw getrouwheidspremie vooraleer u een proportionele overdracht doet. Zo blijft u optimaal verder sparen.

 • Hoe blijft u optimaal verder sparen?

  Wacht tot uw getrouwheidspremies zijn verworven op uw Rabo Gift Account om zeker te zijn dat u geen rente verliest. Check de Rabo Rentecalculator wanneer dat gebeurt. Daarna kunt u gerust overstappen op de Rabo Plus Account.

 • Wat met nieuwe stortingen?

  Open dan toch alvast uw nieuwe Rabo Plus Account, en verricht daarop elke nieuwe storting. Dan bent u verzekerd van een getrouwheidspremie op deze bedragen. Vanaf 2 april 2020 worden nieuwe stortingen en saldi die aan een nieuwe getrouwheidsperiode beginnen op uw Rabo Gift Account niet langer uitbetaald op uw Rabo Gift Account, tenzij u een proportionele overdracht uitvoert naar een andere Rabo-spaarrekening op uw naam.

 • Vervalt uw Rabo Gift Account vóór donderdag 1 april 2021?

  Dan hoeft u niets te doen. Uw Rabo Gift Account volgt het normale traject en het bedrag wordt overgedragen aan de door u opgegeven begunstigde.

 • Wil u overstappen naar de Rabo Plus Account?

  Maak dan gebruik van een proportionele overdracht om uw opgebouwde getrouwheidspremie te behouden. Let wel: per spaarrekening heeft u ieder kalenderjaar drie transacties ter beschikking, zolang de transactie naar een spaarrekening gaat op naam van dezelfde titularis. Iedere transactie moet telkens minimum €500 bedragen. Bij een proportionele overdracht geldt het rentetarief van de door u gekozen spaarrekening dat van toepassing is op de dag van de overdracht.

 • Maak bij de overstap geen tussenstap

  Rabo Plus Account geopend? Schrijf het geld dan rechtstreeks over van uw Rabo Gift Account naar deze rekening. Zet het saldo bijvoorbeeld niet eerst op uw Rabo Zichtrekening, want dan verliest u uw opgebouwde getrouwheidspremie.

 • Pas uw doorlopende opdrachten aan

  Zorg dat het geld niet meer op uw Rabo Gift Account gestort wordt, maar op uw nieuwe Rabo Plus Account. Storten nog andere mensen geld op uw Rabo Gift Account? Geef hen dan het rekeningnummer door van uw Rabo Plus Account.

De voordelen van een Rabo Plus Account boven een Rabo Gift Account

 • Uw Rabo Plus Account is flexibeler dan uw Rabo Gift Account.

  De rekening kent geen verplichte einddatum en u hoeft geen begunstigde op te geven. Met andere woorden: u behoudt alle vrijheid.

 • U spaart voor elk doel in uw leven.

  Niet alleen voor de toekomst van uw kind of kleinkind, maar ook voor uw verre reis, uw motorfiets of het zwembad in de tuin. Dus u opent zoveel Rabo Plus Accounts als u wenst.

 • U geeft uw Rabo Plus Account een passende naam.

  Laat uw inspiratie de vrije loop, afhankelijk van uw doel.

 • U opent heel gemakkelijk een Rabo Plus Account.

  Dat doet u helemaal online, zonder uw identiteitskaart op te sturen of andere administratieve rompslomp.

Zo gemakkelijk opent u
uw Rabo Plus Account

1. Ga naar uw beveiligde omgeving.

2. Klik op “Open een bijkomende rekening” en volg de eenvoudige stappen.

 

Open uw Rabo Plus Account

Veelgestelde vragen

Wacht tot uw getrouwheidspremies zijn verworven op uw Rabo Gift Account om zeker te zijn dat u geen rente verliest. Check de Rabo Rentecalculator wanneer dat gebeurt. 

Daarna kunt u gerust overstappen op de Rabo Plus Account via een proportionele overdracht om uw opgebouwde getrouwheidspremie te behouden. Let wel: per spaarrekening heeft u ieder kalenderjaar drie transacties ter beschikking, zolang de transactie naar een spaarrekening gaat op naam van dezelfde titularis. Iedere transactie moet telkens minimum €500 bedragen. Bij een proportionele overdracht geldt het rentetarief dat van toepassing is op de dag van de overdracht.
 

De “proportionele overdracht” betekent dat u uw opgebouwde periode van getrouwheidspremie overdraagt naar een andere Rabo-spaarrekening op uw naam. Let op: dit principe geldt dus niet als u het geld op een Rabo Zichtrekening zet. U kunt driemaal per kalenderjaar en per spaarrekening genieten van deze proportionele overdracht, en dat bij transacties van minimum 500 euro.

De proportionele overdracht is niet geldig:

 • bij een overschrijving van minder dan 500 euro,
 • wanneer u in dit kalenderjaar al drie keer een overdracht deed vanaf deze spaarrekening,
 • als u het bedrag niet rechtstreeks tussen de spaarrekeningen overschrijft, maar bijvoorbeeld eerst via een zichtrekening passeert,
 • wanneer u overschrijft naar een rekening die niet op uw naam staat of naar een andere bank.

Bij een proportionele overdracht geldt het rentetarief dat van toepassing is op de dag van de overdracht.

Dat doet u heel eenvoudig, helemaal online:

 • log in met uw digipass,
 • klik op ‘Open een bijkomende spaarrekening’,
 • selecteer de rekeninghouder,
 • kies voor de ‘Rabo Plus Account’, geef een passende naam en bevestig met uw digipass,
 • schrijf het geld van uw Rabo Gift Account rechtstreeks over naar uw nieuwe Rabo Plus Account. Zo behoudt u de reeds opgebouwde getrouwheidspremie. cfr. “proportionele overdracht”

Inderdaad, en dat voor alle stortingen en saldi die aan een nieuwe getrouwheidsperiode beginnen vóór 2 april 2020. Na die datum wordt geen getrouwheidspremie meer uitbetaald op uw Rabo Gift Account omdat het geld geen volledig jaar op de rekening staat, tenzij u een proportionele overdracht uitvoert naar een andere Rabo-spaarrekening op uw naam. Daarom stort u het geld beter op een andere spaarrekening, waar u wel verzekerd bent van getrouwheidspremie.

Staat er op 1 april 2021 nog geld op uw Rabo Gift Account? Dan wordt dat automatisch overgeschreven naar uw Rabo Spaarrekening.

In dat geval worden de op dat ogenblik opgebouwde periodes van getrouwheidspremie niet overgedragen naar uw Rabo Spaarrekening. U hebt immers geen proportionele overdracht uitgevoerd.

Wijzig de doorlopende opdracht, zodat het geld op uw nieuwe Rabo Plus Account gestort wordt in plaats van op uw Rabo Gift Account. Vraag andere mensen, die ook geld storten op uw Rabo Gift Account, om hetzelfde te doen. Geef hen het rekeningnummer door van uw Rabo Plus Account.

Uw Rabo Gift Account blijft zichtbaar in uw overzicht totdat deze wordt afgesloten. Dat gebeurt automatisch ten laatste op 1 april 2021. Ziet u dat graag vroeger gebeuren? Vraag dan zelf de afsluiting van uw Rabo Gift Account via een beveiligd bericht. Zorg er dan wel voor dat u eerst al het geld overschrijft naar uw Rabo Plus Account.

Een beveiligd bericht verstuurt u door in te loggen op uw rekeningen en in het menu te kiezen voor ‘Berichten’ en vervolgens ‘Nieuw bericht’. Gelieve in het bericht het af te sluiten rekeningnummer op te geven en te vermelden op welke rekening (Rabo Zichtrekening/Rabo Spaarrekening/Rabo Plus Account) we de reeds verworven intresten mogen overschrijven.

Indien het gaat om het afsluiten van een gezamenlijke Rabo Gift Account, moet iedere rekeninghouder afzonderlijk een beveiligd bericht te sturen. Dit betekent dat elke rekeninghouder dient in te loggen met zijn eigen digipass om zo een beveiligd bericht te kunnen sturen.

U kunt uw rekeninguittreksels tot 2 jaar na datum online terugvinden:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Klik op 'Rekeninguittreksels',
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Hebt u uittreksels nodig die ouder zijn 2 jaar? Geen probleem Rabobank.be bewaart ze 10 jaar voor u. Contacteer de Klantendienst, en wij zorgen ervoor.

Omdat schenkingen complexe materie zijn, raden we u aan om contact op te nemen met uw notaris.

Neen. Indien u overlijdt, komt het geld op uw Rabo Plus Account in uw nalatenschap terecht. U kunt wel steeds bedragen als schenking registreren. Uw notaris geeft u daarover graag alle informatie.

U hoeft hier niets voor te doen. Op de eindvervaldag brengen wij de begunstigde op de hoogte en storten we het gespaarde kapitaal, inclusief de intresten, op de door hem of haar opgegeven rekening. De eventuele roerende voorheffing op de laatst uitgekeerde intresten zijn ten laste van de begunstigde. Daarna sluiten wij uw Rabo Gift Account af.

 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.