Een rekening openen

Klant worden bij Rabobank.be is gratis en eenvoudig.

Ga naar "Klant worden" voor het openen van een rekening. Kies voor wie u een rekening wenst te openen, voer de gevraagde gegevens in en identificeer uzelf.
U ontvangt automatisch een gratis zichtrekening wanneer u een spaarrekening opent.
Eenmaal uw rekeningen zijn geopend ontvangt u per post uw rekeningnummers, uw gebruikersnummer en uw digipass.

Voor u aan de slag kunt, moet u nog het volgende doen:

 • Activeer uw digipass. Surf hiervoor naar www.rabobank.be en kies ‘Mijn rekeningen’. Daar klikt u op ‘Uw digipass activeren’. Met uw gebruikersnummer en uw geboortedatum vraagt u een opstartpincode aan om de digipass te activeren.
 • U ontvangt de code onmiddellijk via e-mail of SMS.
 • Stel met de opstartpincode uw persoonlijke pincode in.
 • Eens u toegang hebt tot de beveiligde site, kunt u makkelijk andere rekeningen openen.

Open een rekening

Een Rabo Junior Account openen voor een minderjarig kind, gebeurt door één van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. Die treedt op als mandataris voor het beheer van de rekening. Tot zijn 18e verjaardag mag het kind dat namelijk niet zelf doen. Op de 18e verjaardag wordt het beheer van de rekening aan het kind overgedragen.

Een Rabo Junior Account opent u heel eenvoudig.
Ga naar 'Klant worden' voor het openen van een rekening voor een minderjarige, voer de gevraagde gegevens in en identificeer uzelf.
U ontvangt automatisch een gratis zichtrekening wanneer u een spaarrekening opent.

Bent u al klant? Eenmaal de rekeningen zijn geopend ontvangt u als mandataris een bevestigingsmail en kunt u de rekening gebruiken.

Open een rekening

Bent u al klant bij Rabobank.be? Dan kunt u zelf online een of meer Rabo Plus Accounts aanmaken via uw persoonlijke rekeningen iedere rekening afzonderlijk een zelfgekozen naam geven naargelang uw spaardoel.

Zo gaat u te werk:

 • Log in met uw digipass via 'Mijn rekeningen'
 • Kies voor 'Open een bijkomende spaarrekening',
 • Selecteer 'Rabo Plus Account',
 • Bevestig met uw digipass.

Uw rekening wordt onmiddellijk aangemaakt en u kunt ze dadelijk gebruiken.

Bent u nog geen klant bij Rabobank.be? Open dan eerst een Rabo Spaarrekening op uw naam of op die van u en uw partner. Dit is eenvoudig en gratis.

Zodra uw rekening actief is, maakt u gratis een Rabo Plus Account aan zoals hierboven beschreven staat.

Een internetrekening bij Rabobank.be kost u helemaal niets. U betaalt geen beheerskosten en ook de digipass is volledig gratis (waarde: 15 euro).

Wij zijn een 100% internetbank, met vaste lage kosten en een coöperatieve structuur. Daardoor kunnen wij u jaar na jaar een goede rente en gratis dienstverlening garanderen. Zonder voorwaarden, vanaf de eerste dag.

Wanneer u klant wordt krijgt u automatisch 1 zichtrekening en 1 spaarrekening toegewezen. U kan bijkomend meerdere Rabo Plus Accounts en Rabo Termijnrekeningen openen.

Ook samen met andere personen kunt u gezamenlijke rekeningen openen. 

Open een rekening

U kunt als particulier een rekening openen bij Rabobank.be als uw officiële en fiscale woonplaats in België is. Dit geldt ook voor:

 • Minderjarigen, waarbij een ouder of wettelijk vertegenwoordiger de rol van mandataris vervult en de rekening beheert tot het kind 18 jaar wordt.
 • Gezamenlijke rekeningen op naam van 2 meerderjarige personen.

Bent u een ‘US-person’?
FATCA, kort voor ‘Foreign Account Task Compliance Act, is een Amerikaanse wet die internationale belastingontduiking moet tegengaan. In het kader daarvan zijn ook Belgische banken wettelijk verplicht om de gegevens van zogeheten ‘US Persons’ – personen met de Amerikaanse nationaliteit of met fiscale verplichtingen in de VS - door te geven aan de belastingadministratie. Die rapporteert de informatie vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst.
Check meteen of u een ‘US-person’ bent

Omdat we bij Rabobank.be al het nodige doen om uw veiligheid te garanderen, dient u eveneens een rekening te hebben bij een andere Belgische bank. We zullen u immers vragen om vanuit deze rekening een eerste storting te doen, vooraleer we uw rekeningen bij Rabobank.be kunnen activeren.

Open een rekening

Als internetbank werken wij uitsluitend online. Uw bankzaken regelt u zelf, via het internet, waar en wanneer het u past. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

Precies omdat we geen (duur) kantorennetwerk hebben, kunnen we onze algemene kosten laag houden. En u een goede rente en gratis dienstverlening garanderen. Een rekening openen, beheren en afsluiten is volledig gratis bij Rabobank.be.

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder.

Contacteer onze klantendienst

Rabobank.be is voor 100% een internetbank. U regelt zelf al uw bankzaken, zonder onze tussenkomst. Een volmacht verlenen op uw rekening is dus niet mogelijk.

Lees meer over veilig internetbankieren

Een persoon heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting. In welk land u als particuliere klant fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Onder “Fiscale woonplaats” wordt verstaan de woonplaats die in aanmerking genomen wordt voor de toepassing van de belastingwetgeving. U kunt deze regels navragen bij uw Belastingdienst, boekhouder of fiscaal adviseur. Een loutere inschrijving in het bevolkingsregister op dat adres, volstaat op zich niet om het tot de fiscale woonplaats te maken. Of u fiscaal inwoner bent van een land hangt onder meer af van onderstaande feitelijke omstandigheden:

 • Waar u het meeste van uw tijd bent;
 • Waar u uw woonadres heeft;
 • De plaats van waaruit het fortuin wordt beheerd;
 • Waar uw partner en/of kinderen wonen;
 • Van welk land U een fiscaal nummer van de Belastingdienst van dat land hebt ontvangen;
 • Waar uw kinderen naar school gaan;
 • Waar u verzekerd bent;
 • Waar u een huisarts hebt;
 • Waar u lid bent van één of meer verenigingen

Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer. Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer – of BTW-nummer voor vennootschappen – en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen).

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.