De Rabo Rentecalculator:

Om u zo goed mogelijk te informeren over de rentesituatie van uw rekeningen, beschikt u op onze beveiligde site over de Rabo Rentecalculator. Met deze handige tool kunt u voor uw rekeningen nagaan wanneer elke getrouwheidsperiode voorbij is.

Opgelet! De Rabobank Groep heeft besloten om de activiteiten van Rabobank.be te beëindigen. Als onderdeel hiervan worden alle gereglementeerde spaarrekeningen afgesloten op 1 juli 2022. Dat betekent dat bijkomende stortingen en bedragen die aan een nieuwe opbouw van getrouwheidspremie beginnen op of na 2 juli 2021 enkel recht geven op de basisrente. Meer informatie vindt u hier.

Welke getrouwheidspremies zijn al verworven?

Op een gereglementeerde spaarrekening kunnen gelijktijdig meerdere getrouwheidspremies lopen of gelopen hebben. De 'Kalender getrouwheidspremies' geeft u een detailoverzicht van alle huidige lopende getrouwheidspremies op uw rekening. U ziet wanneer u die premies zult verwerven (d.i. wanneer u er recht op hebt) en wanneer ze effectief worden uitbetaald. Zo kunt u inschatten welke impact het afhalen van uw spaargeld op uw lopende getrouwheidspremies heeft.

Hoe u de Kalender getrouwheidspremies interpreteert

  Lopende getrouwheids-
premies
Verworven getrouwheids-
premies
Van/tot
De dag waarop de premie begon te lopen en de dag waarop ze verworven zal zijn.
De dag waarop de premie begon te lopen en de dag waarop ze verworven was.
Bedrag
Het bedrag waarop de premie berekend wordt.
Aantal dagen
De volledige duurtijd van de getrouwheidsperiode.
Aantal resterende dagen
Het aantal dagen tot de premie verworven zal zijn.
 
Betaaldatum
De dag van uitbetaling van de premie. Dit gebeurt in het eerste kwartaal volgend op de verwerving ervan.
De datum waarop de premie wordt uitbetaald.
Rentevoet
Het rentepercentage van de premie, van toepassing tijdens de volledige getrouwheidsperiode.
(Voorlopig) resultaat
(voorlopig) resultaat Het premiebedrag dat vandaag al is opgebouwd.
 
Eindresultaat
Het premiebedrag over de volledige getrouwheidsperiode.

Hoe werden de rentes berekend die ik in het verleden uitbetaald kreeg?

Tot slot kunt u een detailberekening opvragen van al uw intrestberekeningen uit het verleden. Zo ziet u hoe Rabobank.be te werk ging om de rentes te berekenen die u al uitbetaald kreeg.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.