Rabobank.be stopt met Business Accounts

Enige tijd geleden besloot Rabobank.be om zich volledig toe te leggen op eenvoudige spaarproducten voor particulieren. Omdat we daar goed in zijn. Omdat we in dat segment meerwaarde bieden aan u, onze klant.

Daarom beslisten wij om vanaf 2 juli 2018 geen nieuwe Rabo Business- en Rabo Business Plus-rekeningen voor bedrijven meer aan te bieden.

Rabobank.be beantwoordt al uw vragen over deze beslissing

Als u een professionele rekeninghouder bent, is dit misschien geen prettige beslissing voor u. Toch kunt u ook nu rekenen op onze professionele dienstverlening. Wij maken de overgang voor u zo makkelijk mogelijk.

Wij staan graag persoonlijk tot uw dienst via info@rabobank.be of op 03 289 28 88, elke werkdag van 8.30u tot 19.00u en op vrijdag tot 18.30u. Voor veel vragen leest u hieronder al een pasklaar antwoord: over het waarom van de beslissing, de verschillende stappen in het proces en de gevolgen voor u.

Tijdlijn

 • 2 juli 2018

  Het is niet meer mogelijk om een Business Account, Business Plus Account of termijnrekening voor professionelen te openen.

 • 4 juli 2018

  Aanpassing van de basisrente naar 0,01% op de Business Account en de Business Plus Account.

 • 31 juli 2018

  Stopzetting en uitbetaling van de lopende professionele termijnrekening. Lees vraag 4 onder 'vragen over rente' onderaan op deze pagina voor meer uitleg over de berekening.

 • 1 oktober 2018

  Kwartaaluitbetaling van de verworven getrouwheidspremie. Raadpleeg de stand van uw getrouwheidspremie op de Rabo Rentecalculator via de secured site.

 • 1 januari 2019

  Jaarlijkse uitbetaling van de basisrente en kwartaaluitbetaling van de verworven getrouwheidspremie. Raadpleeg de stand van uw basisrente en getrouwheidspremie via de Rabo Rentecalculator op de secured site.

 • 1 april 2019

  Kwartaaluitbetaling van de verworven getrouwheidspremie. Raadpleeg de stand van uw getrouwheidspremie op de Rabo Rentecalculator via de secured site.

 • 15 juni 2019

  Einddatum om een nieuwe tegenrekening op te geven voor de overdracht van 1 juli 2019.

 • 1 juli 2019

  Uitbetaling van de basisrente en verworven getrouwheidspremie op uw tegenrekening.

 • 2 juli 2019

  Stopzetting van de activiteiten voor professionele klanten. De professionele rekeningen worden afgesloten. U behoudt toegang tot uw rekeningen tot 31 juli 2019.

 • 31 juli 2019

  Einde toegang tot uw professionele rekeningen

Veelgestelde vragen

Waarom stopt Rabobank.be met Business Accounts?

Zo krijgt u als klant de tijd om een nieuwe bank te zoeken voor uw spaargeld. Tegelijkertijd kunt u de getrouwheidspremie verwerven van alle gelden die u stortte vóór de aankondiging.

Rabobank.be heeft zich door de jaren heen gediversifieerd, zowel in producten als in segmenten. De ervaring leerde ons dat we moeten doen waar we goed in zijn. Daarom besloten we om de focus volledig te leggen op de dienstverlening aan onze particuliere klanten.

Klanten die termijnrekeningen openen, engageren zich om te sparen voor een vaste periode. De meeste termijnrekeningen vervallen na 1 juli 2019. Rabobank.be kiest ervoor om de termijnrekeningen te onderbreken op 31 juli 2018 en te compenseren voor de resterende periode. Zo kunt u als klant meteen een alternatief zoeken voor uw spaargeld.

Eenvoudig: omdat de Rabo Business Account en de Rabo Business Plus Account eenvoudige spaarproducten zijn, en bijgevolg makkelijk overdraagbaar.
Bovendien is aan elke Rabo Business Account reeds een vaste tegenrekening gekoppeld, waardoor de overdracht eenvoudig kan verlopen . 

Neen, integendeel. Rabobank.be nam onlangs de beslissing om zich volledig te richten op particulier sparen. Daar ligt onze meerwaarde voor onze klanten. Daar kunnen we als spaarexpert een cruciale rol spelen op de Belgische spaarmarkt.

Vragen over de rente

Om marktconform te zijn. Rabobank.be was één van de enige banken die haar rente nog niet naar het wettelijke minimum had verlaagd voor professionele spaarrekeningen. Met de verlaging doen we wat andere banken al lang geleden deden.

Bij afsluiting wordt sowieso de basisrente uitbetaald tot de dag van afsluiting, alsook de verworven getrouwheidspremie. De getrouwheidspremies in opbouw worden niet uitbetaald. Dat betekent dat bijkomende stortingen en bedragen die aan een nieuwe opbouw begonnen op of na 2 juli 2018 enkel recht geven op de basisrente. 

Met de Rabo Rentecalculator op de beveiligde site kunt u checken wanneer uw getrouwheidspremies verworven zijn.

Uw intrest = de basisrente op dagbasis vanaf 01.01.2019 + uw getrouwheidspremie voor bedragen die een volledig jaar op de rekening hebben gestaan.
 

Naast de uitbetaling van de verworven rente tot en met 31/07/2018 ontvangt u ook een herbeleggingsvergoeding. De berekening daarvan staat vermeld in art. 5 van de bijzondere voorwaarden voor vennootschappen, meer bepaald in de volgende paragraaf:

Bij stopzetting van de termijnrekening door de Bank, anders dan in bovenstaande bepaald, wordt de volgende herbeleggingsvergoeding gehanteerd:
Contractuele rente – relevante OLO x hoofdsom x resterend aantal dagen/365

Waarbij onder de relevante OLO (Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) verstaan moet worden deze die qua termijn het nauwst aansluit bij de resterende contractperiode.

Gegevens m.b.t. de relevante OLO
De gegevens kunnen teruggevonden worden op: https://www.tijd.be/markten-live/rente.html.

Bepaling “nauwst aansluit”
De OLO, die qua termijn het nauwst aansluit bij de resterende contractperiode, wordt genomen.

In de praktijk betekent dit per 31 juli 2018:

Einddatum termijnrekening OLO
Voor of op 30/01/2020 1 jaar
Vanaf 31/01/2020 t.e.m. 29/01/2021 2 jaar
Vanaf 30/01/2021 t.e.m. 29/01/2022 3 jaar
Vanaf 30/01/2022 t.e.m. 29/01/2023 4 jaar
Vanaf 30/01/2023 t.e.m. 30/01/2024 5 jaar
Vanaf 31/01/2024 t.e.m. 29/01/2025 6 jaar
Vanaf 30/01/2025 t.e.m. 29/01/2026 7 jaar
Vanaf 30/01/2026 t.e.m. 29/01/2027 8 jaar
Vanaf 30/01/2027 t.e.m. 30/01/2028 9 jaar
Vanaf 31/01/2028 t.e.m. 03/07/2028 10 jaar
Voorbeeld 1: Termijndeposito op 10 jaar
Hoofdsom: 5.000,00 EUR
Start: 04/12/2009
Eind: 04/12/2019
Rente: 4,30%
Per 31/07/2018 nog 491 dagen resterend
Relevante OLO: 1 jaar -> -0,57%
(4,30% + 0,57%) x 5.000,00 x 491/365 = 327,56 EUR  
Roerende voorheffing: 30% x 327,56 EUR = 98,27 EUR  
Netto bedrag herbeleggingsvergoeding: 229,29 EUR  
Voorbeeld 1: Termijndeposito op 6 jaar
Hoofdsom: 50.000,00 EUR
Start: 19/03/2018
Eind: 19/03/2024
Rente: 0,60%
Per 31/07/2018 nog 2.058 dagen resterend
Relevante OLO: 6 jaar -> 0,25%
(0,60% - 0,25%) x 50.000,00 x 2.058/365 = 986,71 EUR  
Roerende voorheffing: 30% x 986,71 EUR = 296,01 EUR  
Netto bedrag herbeleggingsvergoeding: 690,70 EUR  

Geef uw verzoek door aan Rabobank.be. Wij zetten dan alles in gang om uw rekeningen af te sluiten en eventueel kapitaal en intresten te storten op uw tegenrekening. U krijgt sowieso de basisrente tot de dag van afsluiting.

De getrouwheidspremies in opbouw worden niet uitbetaald, want dit kan enkel voor bedragen die gedurende een jaar onafgebroken op de spaarrekening staan. Wilt u voor uw spaarbedrag de getrouwheidspremie ontvangen, dan dient u dit bedrag te laten staan tot deze periode van een jaar is afgelopen.
Bijkomende stortingen en bedragen die aan een nieuwe opbouw begonnen op of na 2 juli 2018 geven enkel recht op de basisrente. 

Met de Rabo Rentecalculator op de beveiligde site kunt u nagaan wanneer uw getrouwheidspremies verworven zijn.

Om een getrouwheidspremie te verwerven, moet uw geld 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staan.
U kunt uiteraard meerdere stortingen per jaar doen, waardoor meerdere getrouwheidspremies gelijktijdig lopen. Deze premies hebben elk een verschillende begin- en einddatum, en verschillen afhankelijk van uw stortingen en afhalingen gedurende de periode.
De uitbetaling van de getrouwheidspremies groeperen we per trimester. Alle verworven premies van het voorbije trimester worden op de eerste dag van het daaropvolgende trimester uitbetaald. In de praktijk is dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Schematisch ziet dat eruit als volgt:

Jaar storting Datum storting Datum verwerving Datum uitbetaling
2017 01-04-2017 t.e.m. 30-06-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2018
01-07-2017 t.e.m. 30-09-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-10-2018
01-10-2017 t.e.m. 31-12-2017 Stortingsdatum + 1 jaar 01-01-2019
2018 01-01-2018 t.e.m. 31-03-2018 Stortingsdatum + 1 jaar 01-04-2019
01-04-2018 t.e.m. 30-06-2018 Stortingsdatum + 1 jaar 01-07-2019

OPGELET: Op 1 juli 2019 sluiten we uw bestaande professionele rekeningen af. Dat betekent dat bijkomende stortingen en bedragen die aan een nieuwe opbouw begonnen op of na 2 juli 2018 enkel recht geven op de basisrente. 

Tip: met de Rabo Rentecalculator krijgt u op elk moment een helder overzicht van:

uw rente
U ziet meteen hoeveel rente uw spaarrekening tot vandaag al opleverde en hoeveel rente u op het einde van het jaar mag verwachten als de situatie op uw rekeningen niet meer wijzigt.
uw getrouwheidspremies
In de “Kalender getrouwheidspremies” ziet u alle lopende en verworven getrouwheidspremies op uw rekening (opgelet: verworven premies na 1 juli 2019 zullen niet meer uitbetaald worden). Met de “Afhalingssimulator” berekent u dan weer welke impact een geldafhaling op uw getrouwheidspremies heeft.
uw intrestafrekeningen
In “Detail intrestafrekening” vindt u uw eerdere intrestafrekeningen in detail. U ziet er hoe Rabobank.be de rente berekende die u in het verleden kreeg.

Zo gebruikt u de Rabo Rentecalculator

 • Log in met uw digipass via 'Mijn rekeningen';
 • Klik in het menu bovenaan op “Rentecalculator”;
 • Selecteer de rekening waarvoor u de renteberekening wil opvragen. Standaard is de Rabo Business Account geselecteerd.

Vragen over het product

Rabobank.be besloot om de focus volledig te leggen op het segment waarin wij de meeste meerwaarde bieden: de dienstverlening aan onze particuliere klanten. Daarom zitten Rabo Business Account en Rabo Business Plus Account niet langer in ons aanbod.

Zo krijgt u als klant de tijd om een nieuwe bank te zoeken voor uw spaargeld. Tegelijkertijd kunt u de getrouwheidspremie verwerven van alle gelden die u stortte vóór de aankondiging.

Dat kan op 2 manieren;

 • Situatie 1.U kunt niet meer inloggen: gebruik dan dit document om uw rekeningen af te sluiten. 
 • Situatie 2. U kunt wel nog inloggen op de beveiligde site  en de vaste tegenrekening bestaat nog: Schrijf dan het saldo van uw Rabo-rekeningen over naar deze tegenrekening. Stuur ons vervolgens een beveiligd bericht – via “Mijn rekeningen” > “Berichten” > “Nieuw bericht” – met daarin de vraag om uw rekeningen af te sluiten.
 • Situatie 3. U kunt wel nog inloggen op de beveiligde site, maar de vaste tegenrekening bestaat niet meer: Stuur ons een beveiligd bericht – via “Mijn rekeningen” > “Berichten” > “Nieuw bericht” – met daarin de vraag om uw rekeningen af te sluiten en met vermelding van de nieuwe tegenrekening op naam van de vennootschap. 

Na ontvangst van de nodige documenten verwerkt Rabobank.be de afsluiting van uw rekeningen. Dit kan enkele dagen duren.
Op de dag van de afsluiting berekenen wij eveneens uw intresten en schrijven deze over naar de rekening die u doorgeeft.
Na de verwerking blijven uw rekeningen nog minimum 5 dagen raadpleegbaar via de beveiligde site. Zo kunt u tijdens minimaal 5 werkdagen uw laatste rekeninguittreksels opvragen en afdrukken.

Sluit u uw professionele rekeningen zelf af voor 1 juli 2019? Dan blijven uw uittreksels minimum 5 dagen beschikbaar. Doet Rabobank.be de overdracht op 1 juli 2019? Dan blijven uw uittreksels beschikbaar tot 31 juli 2019. 

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Klik op 'Rekeninguittreksels',
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Wenst u te beschikken over uw uittreksels die ouder zijn dan 2 jaar? Gelieve contact met ons op te nemen.

Klanten die termijnrekeningen openen, engageren zich om te sparen voor een vaste periode. De meeste termijnrekeningen vervallen na 1 juli 2019. Rabobank.be kiest ervoor om de termijnrekeningen te onderbreken op 31 juli 2018 en te compenseren voor de resterende periode. Zo kunt u als klant meteen een alternatief zoeken voor uw spaargeld.

Dit is een rekening bij een andere financiële instelling, die u ons doorgaf wanneer u uw Rabo Business (Plus) Account opende. U kunt deze tegenrekening raadplegen door een overschrijving te simuleren. Bij begunstigde ziet u dan de door u opgegeven tegenrekening.

Dat doet u makkelijk door ons een beveiligd bericht te sturen met vermelding van de nieuwe tegenrekening op naam van de vennootschap. We zorgen dan meteen voor de aanpassing.

Op alle roerende inkomsten moet roerende voorheffing betaald worden. Voor de meeste inkomsten is dit 30%. Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen – zoals de Rabo Business Account en Rabo Business Plus Account – genieten een voordeeltarief van 15%.
Betaalt uw onderneming geen vennootschapsbelasting, zoals het geval is voor een vzw of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid? Dan geldt de roerende voorheffing als definitieve belasting.
Voor alle overige bedrijven worden de intresten bij de inkomsten van de onderneming gerekend. Ze zijn dan onderworpen aan de gewone vennootschapsbelasting. Zo kan de betaalde roerende voorheffing als een voorafbetaling op de gewone vennootschapsbelasting gezien worden.

Algemene vragen

De wetgeving wordt alsmaar strenger. Dat verplicht Rabobank.be om regelmatig na te gaan of alle informatie die wij over u hebben nog actueel is.
Zo verplicht de wet van 18 september 2017 (“de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering”) de banken tot identificatie van de zogenaamde “Uiteindelijk Begunstigden” van hun klanten. Deze informatie verandert snel, en daarom moeten we deze steeds actueel houden in onze bestanden.
De wet van 16 december 2015 (“wet over de automatische uitwisseling van inlichtingen aan de Belgische fiscus”) verplicht ons dan weer om bijkomende gegevens bij u op te vragen om u te kunnen classificeren, bijvoorbeeld als actieve of passieve NFE. Deze classificatie is nodig om – indien nodig – correct te kunnen rapporteren aan de Belgische fiscale autoriteiten. Zij moeten deze informatie op hun beurt doorspelen aan de lokale fiscale autoriteiten.
 

Dat kan op 2 manieren;

 • Situatie 1.U kunt niet meer inloggen: gebruik dan dit document om uw rekeningen af te sluiten. 
 • Situatie 2. U kunt wel nog inloggen op de beveiligde site  en de vaste tegenrekening bestaat nog: Schrijf dan het saldo van uw Rabo-rekeningen over naar deze tegenrekening. Stuur ons vervolgens een beveiligd bericht – via “Mijn rekeningen” > “Berichten” > “Nieuw bericht” – met daarin de vraag om uw rekeningen af te sluiten.
 • Situatie 3. U kunt wel nog inloggen op de beveiligde site, maar de vaste tegenrekening bestaat niet meer: Stuur ons een beveiligd bericht – via “Mijn rekeningen” > “Berichten” > “Nieuw bericht” – met daarin de vraag om uw rekeningen af te sluiten en met vermelding van de nieuwe tegenrekening op naam van de vennootschap. 

Na ontvangst van de nodige documenten verwerkt Rabobank.be de afsluiting van uw rekeningen. Dit kan enkele dagen duren.
Op de dag van de afsluiting berekenen wij eveneens uw intresten en schrijven deze over naar de rekening die u doorgeeft.
Na de verwerking blijven uw rekeningen nog minimum 5 dagen raadpleegbaar via de beveiligde site. Zo kunt u tijdens minimaal 5 werkdagen uw laatste rekeninguittreksels opvragen en afdrukken.

Sluit u uw professionele rekeningen zelf af voor 1 juli 2019? Dan blijven uw uittreksels minimum 5 dagen beschikbaar. Doet Rabobank.be de overdracht op 1 juli 2019? Dan blijven uw uittreksels beschikbaar tot 31 juli 2019.

Op de beveiligde site vraagt u als volgt uw rekeninguittreksels op:

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’,
 • Klik op ‘Bekijk’ naast de gewenste rekening,
 • Kies de periode en klik op 'Download'.

Wenst u te beschikken over uw uittreksels die ouder zijn dan 2 jaar? Gelieve contact met ons op te nemen.

Dat doet u makkelijk door ons een beveiligd bericht te sturen met vermelding van de nieuwe tegenrekening op naam van de vennootschap. We zorgen dan meteen voor de aanpassing.

Wanneer uw onderneming verhuist dient u ons daarvan op de hoogte te brengen. Dit kunt u doen door het versturen van een beveiligd bericht of een e-mail via info@rabobank.be. Wij kijken vervolgens dit adres na, dus is het van het grootste belang dat de adreswijziging is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad . 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
Geef uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.