Privacyverklaring Rabobank.be

Verwerking persoonsgegevens in het kader van uitreiking Bio-Planet tegoedbon 

 

Bij Rabobank.be hechten we veel belang aan uw privacy en daarom stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken.
Indien u een tegoedbon van Bio-Planet wil verkrijgen, zal Rabobank.be bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten, zij werkt aanvullend op de algemene privacyverklaring van Rabobank.be.
In het geval van tegenstrijdigheden met betrekking tot deze actie zal deze specifieke pricacyverklaring voorrang nemen op de algemene.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
 

Coöperatieve Rabobank U.A., een vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Nederland, 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, en waarvan het bijkantoor is gevestigd in België, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 86, bus 3 ("Rabobank", "we", "onze") is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren indien uw contactpersonen, van wie de contactgegevens op het einde van deze privacyverklaring zijn opgenomen, u geen bevredigend antwoord kunnen verstrekken. 

 

Welke persoonsgegevens ontvangen we en waarom verwerken we ze?
 

In de onderstaande tabel bieden we u een gedetailleerd overzicht van welke persoonsgegevens we verzamelen alsook de doeleinden waarvoor we deze gebruiken. 

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken Aard van de persoonsgegevens die we gebruiken Wettelijke grondslag die ons toelaat uw persoonsgegevens te gebruiken
Verzenden van de tegoedbon of communicatie hieromtrent Persoonlijke identificatiegegevens, met voornaam, achternaam en e-mailadres Toestemming tot deelname aan de uitreiking van een tegoedbon, houdt automatisch uw toestemming in met de gegevensverwerking in dit verband.
Verificatie van de verkregen gegevens tegenover de interne Rabobank klanten-database alvorens de tegoedbon te verzenden Persoonlijke identificatiegegevens, met voornaam, achternaam en e-mailadres Toestemming tot deelname aan de uitreiking van een tegoedbon, houdt automatisch uw toestemming in met de gegevensverwerking in dit verband.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?


Wij bewaren uw gegevens tot maximum 6 maanden na het beëindigen van het tevredenheidsonderzoek door Rabobank. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

 

Wat is de bron van de persoonsgegevens die we verzamelen?


De persoonsgegevens die we verzamelen zijn afkomstig van u.

We verwerken de persoonsgegevens die we rechtstreeks van u ontvangen wanneer u zich voor deze actie heeft opgegeven. 

We verwerken ook persoonsgegevens die we via onze Partners ontvangen. Meer precies werkt Rabobank samen met InSites Consulting om uw gegevens te verzamelen bij het aanvragen van de Bio-Planet tegoedbon en met Colruyt om deze tegoedbonnen te verdelen. 


Welke middelen gebruiken we om uw gegevens te beschermen?


We hechten het grootste belang aan de bescherming van uw gegevens. Daarom hebben we een beveiligingsbeleid ingevoerd, dat beantwoordt aan de toepasselijke standaarden en dat op regelmatige wijze wordt herzien en bijgewerkt. Onze interne databank van persoonsgegevens is een beveiligd systeem met technische maatregelen als codering en authenticatievereisten om toegang te krijgen. 
Daarnaast leggen we ook strenge veiligheidsmaatregelen op aan onze Verwerkers. 

 

Hoe en met wie delen wij uw gegevens?
 

Uw persoonsgegevens worden gedeeld buiten de Rabobank groep met InSites Consulting en Colruyt om de communicatie en opvolging in de context van de verkrijging van de Bio-Planet tegoedbon te voorzien. Ze treden hier op onder de instructies van Rabobank.be als Verwerkers.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
 

U beschikt over rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
In het kader van het recht op informatie over het gebruik van uw gegevens, publiceert Rabobank deze privacyverklaring om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

In het kader van deze verwerking heeft u volgende rechten:

  1. Het recht van inzage in uw gegevens
  2. Het recht om de rectificatie van uw gegevens te vragen
  3. Het recht om de wissing van uw gegevens te vragen
  4. Het recht om de beperking van de verwerking te vragen
  5. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit indien u meent dat Rabobank u geen afdoend antwoord heeft gegeven betreffende uw zorgen of klacht. De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit kunt u terugvinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Voor meer informatie inzake deze rechten wordt verwezen naar de algemene Privacyverklaring van Rabobank die u kunt hier kan raadplegen.

 

Wat gebeurt er indien u weigert uw persoonsgegevens aan ons mee te delen?
 

Indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen dan kunnen wij geen communicatie en opvolging inzake de opgevraagde Bio-Planet tegoedbon voorzien. 

 

Hoe kunt u ons contacteren?
 

Indien u vragen heeft betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is, kunt u ons hier contacteren

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.