Wat betekent het zomerakkoord voor uw spaargeld?

De kogel is door de kerk: er ligt een zomerakkoord op tafel. Maar wat betekent dat voor uw portemonnee? En welke voorstellen halen het tot een wet, welke staan er nog wankel? Een overzicht: 
  • 08 september 2017
Que signifie l’accord de cet été pour votre porte-monnaie?

Zomerakkoord vol hervormingen

Sociaaleconomische hervormingen gaan in ons land zelden zonder slag of stoot. Na wekenlange discussies kwam er eind juli toch een compromis uit de bus. Naast enkele in het oog springende verwezenlijkingen – zoals de lagere vennootschapsbelasting of beleggerstaks – moet nog een kleine stoet nieuwe maatregelen de lasten en lusten eerlijker verdelen. We tonen in grote lijnen hoe het akkoord uw portemonnee beïnvloedt.

Voorstellen liggen op tafel

Dit zijn voorlopig enkel regeringsvoorstellen, nog geen wetten. En of alle nieuwigheden het helemaal zullen uitzingen, weet niemand zeker. Herinner u de speculatietaks vorig jaar – intussen opnieuw afgevoerd en vervangen door enkele andere (kleinere) taksen die spaarders en beleggers treffen. Sommige specialisten namen intussen al de term ‘koterij’ in de mond, maar laat ons het akkoord het voordeel van de twijfel geven. 

Spaarfiscaliteit en roerende voorheffing

De fiscale vrijstelling op de rente die u ontvangt uit spaarboekjes wordt verlaagd van 1.880 naar 960 euro. Boven dat bedrag betaalt u 15% roerende voorheffing. Hoewel die maatregel voor de meeste Belgen relevant is, treft hij slechts een kleine minderheid. Tegen de huidige lage rentevoeten moet u namelijk al stevig wat sparen om jaarlijks 960 euro intrest te bekomen. En dat is precies het doel van de regering: de typische spaarwoede van Belgen wat temperen en hen stimuleren om meer te beleggen.

Let wel: het gaat hier enkel om gereglementeerde spaarrekeningen. Op de intresten van niet-gereglementeerde spaarrekeningen betaalt u altijd 30% roerende voorheffing. Al vanaf de eerste euro rente.

Taksen voor grotere beleggers

In het kader van een ‘eerlijkere fiscaliteit’ betalen beleggende Belgen vanaf 2018 een effectentaks: 0,15% op de totale som op de effectenrekeningen als die de 500.000 euro overstijgen. Voor koppels bedraagt de vrijstelling tweemaal 500.000 euro. Volgens de regering zal die belasting echter minder dan 5% van alle beleggers treffen. Pensioenfondsen tellen trouwens niet mee in de berekening.

Bovendien stijgt de beurstaks, een tarief dat u betaalt zodra u aandelen of obligaties verkoopt: voor aandelen van 0,27 naar 0,35%, en voor obligaties van 0,09 naar 0,12 procent. Tegelijk wil de regering Belgen aanmoedigen om te (beginnen) beleggen. Daarom komt er een vrijstelling van roerende voorheffing (normaal 30%) voor een eerste schijf van 627 euro aan dividenden uit aandelen.

Positief voor ondernemers

Intussen genoegzaam bekend is de afbouw van de vennootschapsbelasting: naar 25% tegen 2020, en specifiek voor kmo’s al in 2018 naar 20% voor de eerste 100.000 euro winst. Iets minder bekend, maar wel relevant voor de meer dan 500.000 Belgische eenmanszaken zijn enkele nieuwigheden die deze ondernemingsvorm aantrekkelijker maken. Zo wordt de aftrekbaarheid van autokosten gelijkgetrokken met vennootschappen en wordt het kostenforfait gelijkgeschakeld met dat van werknemers.

Lichte tweaks in pensioensparen

Ook pensioensparen wordt – weliswaar licht – hervormd. U kunt nu tot 1.200 (voorheen 940 euro) in uw pensioenspaarkorf steken, maar dan daalt het fiscaal voordeel van 30 naar 25%. U kunt er echter ook voor opteren om volgens de bestaande regeling te blijven pensioensparen. Aangezien de lagere aftrekmogelijkheid de stijging van het spaarplafond grotendeels compenseert, zal deze nieuwe mogelijkheid allicht weinig impact hebben op uw portefeuille.

Kleinere financiële stappen

Het zomerakkoord voorziet nog tal van ingrepen die uw financiële plaatje licht kunnen verkleuren. Zo mag u tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen in de vrijetijds- en non-profitsector, op voorwaarde dat u minstens vier vijfde aan de slag bent in een andere sector. Daarnaast komen er hogere taksen op suikerhoudende dranken en worden een aantal bezoeken aan de psycholoog terugbetaald door de ziekenfondsen.

Conclusie?

Voor de meeste spaarders, beleggers en consumenten zal het zomerakkoord niet meteen een aardverschuiving teweegbrengen. Maar de vernieuwingen kaderen wél in een bredere tendens om vermogens te belasten, ondernemen aan te moedigen en sparen fiscaal iets minder aantrekkelijk te maken. En eens te meer geldt het credo: door bewust om te springen met uw (spaar)geld, houdt u de impact van nieuwe wetgeving op uw financiële situatie zo gunstig mogelijk.

Wij waarderen uw mening

Gelieve uw initialen correct in te vullen.

Gelieve uw reactie correct in te vullen.

Wees er als eerste bij om een reactie te plaatsen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug