Taxshift in 2018: een reden tot juichen?

Uw loonbrief van januari ziet er dankzij de taxshift wat positiever uit. Mogen we allemaal juichen? Of zit er toch een addertje onder het gras? Dit betekent de taxshift voor u in 2018.
  • 17 januari 2018

Taxshift in 2018: reden tot klinken?

De kans is groot dat uw eerste loonfiche van 2018 – zelfs als u geen opslag kreeg – er aantrekkelijker uitziet dan vorig jaar. Een direct gevolg van de taxshift waar de regering-Michel al enkele jaren werk van maakt. Maar is deze tweede fase van deze belastingverschuiving echt een zegen voor de portemonnee, of juichen we te vroeg?

Om de hoge lasten op arbeid te doen dalen, besliste de federale regering in 2015 een taxshift door te voeren. Het uiteindelijke doel van deze belastingverschuiving van arbeid naar vermogen was om de concurrentiekracht van bedrijven te verhogen en jobcreatie in eigen land te stimuleren. Naast een daling van de werkgeversbijdragen beloofde de regering een stijging van de koopkracht door de nettolonen op te trekken. In 2016 steeg uw maandloon al een eerste keer licht. Tijd voor een tweede keer?

Voor wat hoort wat

Toch is de uitdrukking ‘There is no such thing as a free lunch’ hier op zijn plaats. Aan de taxshift hangt wel degelijk een kostenplaatje vast. Tijdens de eerste fase werden in de loop van 2016 al enkele maatregelen doorgevoerd:

  • een verhoging van accijnzen (op bijvoorbeeld frisdranken, ook sommige lightdranken);
  • een algemene verschuiving naar het belasten van vermogens;
  • een herziening van sommige btw-tarieven (zo gaat elektriciteit van 6% naar 21%).

Bij de start van 2018 komen daar een aantal maatregelen bij. Zo betalen dieselrijders aan de pomp door de indexering en accijnsverhoging zo’n 4 euro meer per tankbeurt. Daarmee komt de prijs bijna op gelijke voet met benzine. Ook de tarieven voor aardgas stijgen lichtjes dit jaar.

40 tot 45 euro extra

Terug naar het goede nieuws: uw nettoloon gaat dit jaar wel degelijk met zo’n 1,5 tot 3 procent omhoog. Volgens berekeningen van hr-dienstverlener SD Worx is dat gemiddeld goed voor zo’n 40 à 45 euro extra per maand. Daar komt nog de loonindexering bovenop. 

Verder verdwijnt in deze fase de belastingschijf van 30%. Die komt bij de schijf die aan 25% belast wordt. Zo wordt een groter deel van uw inkomen aan een lager tarief belast. Daarnaast verhoogt het plafond voor de 40%-schijf, ten koste van die van 45%.
Voorts komen de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en de verlaging van de loonkost voor ploegen- en nachtarbeid velen ten goede. Net als de verhoging van de inkomensgrens om recht te hebben op een verhoogde belastingvrije som.

Gepensioneerden gedupeerd?

Toch vergeet de regering een deel van het oudere publiek. Wie een hoog pensioen ontvangt, vanaf zo’n 1.700 euro bruto per maand, heeft reden tot klinken. Maar mensen met een lager pensioen staan stil, of moeten soms zelfs inboeten. Elke pensioenverhoging voor gepensioneerden die tussen 1.200 en 1.300 euro ontvangen, wordt namelijk meteen volledig wegbelast. Met de jaarlijkse gemeentebelastingen zien ze zelfs hun pensioen krimpen.

Kortom, de taxshift zal voor de gemiddelde Belg in 2018 een nettowinst opleveren. Maar of dat gepaard gaat met een verhoging van de koopkracht, de belofte van de taxshift? Het is maar hoe u het bekijkt. Nominaal gaan de Belgische lonen omhoog, maar door de hoge inflatie schiet daar niet veel meer van over. Meer nog, volgens de Britse vakbondskoepel TUC is België met een reële loonstijging van 0,1 procent een van de slechtste leerlingen in de Europese klas. Of: hoe de berg een muis heeft gebaard.

Wie gaat het meest vooruit?

Het grootste voordeel is er voor de laagste inkomens, al gaan ook de hogere lonen erop vooruit. Ter illustratie: een getrouwde werknemer zonder personen ten laste die maandelijks 2.000 euro bruto verdient, houdt volgens SD Worx-berekeningen nu 1.567,68 euro netto over. Dat is een stijging van 45,27 euro of een netto verhoging van 2,97%. Wie bruto meer verdient dan 2.000 euro zal dat percentage gradueel zien zakken tot zo’n 1,46% voor lonen van 5.000 euro bruto per maand of meer. 

Tegelijk zorgt een lichte tweak in het fiscale mechanisme ervoor dat gezinnen met kinderen en een bescheiden inkomen de voordelen van de taxshift duidelijker voelen in hun portemonnee. 

Wij waarderen uw mening

Gelieve uw initialen correct in te vullen.

Gelieve uw reactie correct in te vullen.

Wees er als eerste bij om een reactie te plaatsen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.