Sparen voor een kind:
wat zijn uw opties?

Als u wilt sparen voor uw kind, moet u een keuze maken: spaart u op uw naam of opent u een rekening op naam van uw kind? Of gaat u voor de combinatie? Hoe u spaart bepaalt hoe uw kind én u kunnen omgaan met het geld. 
  • 25 april 2018
Sparen voor een kind: wat zijn uw opties?

Sparen voor uw kind: maak de juiste keuze

Een financiële reserve kan later een groot verschil maken in het leven van uw kinderen. Een dure studie volgen, een lening afsluiten voor een eigen woning, een eigen zaak starten… Sparen voor uw kind is dus altijd een goed idee. Maar hoe pakt u dat doordacht aan? 

Hoe kunt u bijvoorbeeld vermijden dat uw kind al uw spaargeld er in één keer doorjaagt op zijn of haar achttiende verjaardag? En hoe zorgt u ervoor dat uw kind zo weinig mogelijk successierechten moet betalen op het geld dat u bijeen hebt gespaard? Om het antwoord op deze en andere vragen te kennen, moet u weten dat u over drie mogelijkheden beschikt om een spaarrekening te openen voor uw kind: een spaarrekening op uw eigen naam, een spaarrekening op naam van uw kind en een spaarrekening met derdenbeding. Elk van deze drie opties heeft zijn specifieke voor- en nadelen. We zetten ze even voor u op een rij.

1. Een spaarrekening op naam van uw kind

Als de spaarrekening op naam van het kind staat, is al het geld op deze rekening ook effectief van het kind. Overlijdt u vóór uw kind achttien wordt, dan valt het spaargeld buiten de nalatenschap en hoeft uw kind er dus geen successierechten op te betalen. Enkel de stortingen van de laatste drie jaar voor het overlijden komen in de nalatenschap terecht.

U kunt beroep doen op het geld van de rekening zolang uw kind geen achttien jaar is. De wetgever gaat ervan uit dat de sommen op de rekening gebruikt worden in het belang van het kind. Wees u er wel van bewust dat uw kind later deze gebruikte bedragen kan aanvechten voor de vrederechter. Voor de meerderjarigheid van uw kind kunnen ook derden bij twijfel van correct gebruik dit aangeven bij de vrederechter. U zult dan moeten bewijzen dat u het geld hebt aangewend in het belang van het kind. 

Bovendien verliest u alle zeggenschap over de doeleinden van dit spaargeld van zodra uw kind achttien is. Wil uw kind er zichzelf mee trakteren op een luxevakantie, dan is dat dus perfect mogelijk.

2. Een spaarrekening op eigen naam

Met een spaarrekening op eigen naam behoudt u veel meer controle. U haalt geld af wanneer u dat noodzakelijk vindt, en u schenkt het geld pas aan uw kind wanneer het er volgens u klaar voor is.

Met een spaarrekening op eigen naam behoudt u veel controle. Overlijdt u echter voor de schenking, dan moeten er successierechten op betaald worden.

Overlijdt u echter voor de schenking, dan moeten er successierechten betaald worden op al het spaargeld en wordt het spaargeld bovendien verdeeld over al uw erfgenamen. Ook als u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zal het kind successierechten moeten betalen op de volledige schenking.

3. Een spaarrekening met een derdenbeding

Bij een spaarrekening met een derdenbeding opent u een spaarrekening op eigen naam, maar wijst u daarbij uw kind als derde begunstigde aan. Daarnaast kiest u zelf de datum waarop het spaargeld automatisch eigendom wordt van die begunstigde. Dat kan de achttiende verjaardag zijn van uw kind, maar ook veel later. Zolang die einddatum niet is verstreken, blijft de rekening en het spaargeld van u. Tot die dag kunt u dus naar eigen goeddunken geld van de rekening halen, de einddatum wijzigen of zelfs de begunstigde veranderen. Overlijdt u echter voor die zelfgekozen einddatum of binnen de drie jaar erna, dan zal de begunstigde successierechten moeten betalen op het volledige bedrag dat op de spaarrekening staat.

Wij waarderen uw mening

Gelieve uw initialen correct in te vullen.

Gelieve uw reactie correct in te vullen.

Wees er als eerste bij om een reactie te plaatsen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.