Kickstart Food: 4 focuspunten voor duurzame landbouw 

Rabobank focust al jaren op kredietverstrekking in de food- en agrarische sector. Met het Kickstart Food-programma wordt deze steun nog verhoogd, met het oog op een duurzame voedselketen. Innoveren om de wereld duurzaam te laten groeien.  
  • 31 mei 2018
Kickstart Food: 4 focuspunten voor duurzame landbouw

Focus op duurzaamheid

Aarde, verspilling, stabiliteit en voeding: met deze 4 focuspunten gaat het Kickstart Food-programma de uitdaging aan tot het ontwikkelen van duurzame landbouw. Voeding produceren, verwerken en consumeren terwijl de aarde in elke stap centraal blijft staan. Rabobank zet al haar kennis, ervaringen, netwerken en financiële oplossingen in om het programma te laten werken en uit te bouwen tot een wereldwijd succes. 
Elk van de 4 focuspunten wordt grondig bestudeerd en krijgt een eigen plan van aanpak. 

Kickstart Earth: investeren in de aarde

Wereldwijd is meer dan de helft van de landbouwgrond aangetast. Samen met het Wereld Natuur Fonds werkt Rabobank aan oplossingen om de bodem te herstellen en in goede conditie te houden. Dat is essentieel om ook de opbrengst van de gewassen te kunnen verhogen. Kickstart Earth wil deze inspanningen wereldwijd versterken. 

Het doel: ervoor zorgen dat tegen 2030 alle klanten een algemeen geaccepteerd duurzaamheidscertificaat behaald hebben, inclusief eisen rondom duurzaam bodembeheer. 
De Rabobank Foundation zal kleinschalige landbouwers extra ondersteunen om duurzame landbouwmethoden te kunnen inzetten en financieren. 

Kickstart Waste: weg met verspilling

De voedselketen kreunt onder een zware last van verlies en verspilling. In Europa alleen gaat er jaarlijks voor 90 miljard aan waarde verloren, zowel door verspilling bij productie en distributie als bij de consument.

Verspilling in beeld: 90 miljard verlies per jaar

verspilling in beeld
Investeren tegen verspilling loont: elke geïnvesteerde dollar kan 14 dollar opleveren.

Investeren in vernieuwingen en oplossingen om verspilling tegen te gaan loont dus niet enkel voor het milieu, maar ook economisch. Elke geïnvesteerde dollar kan 14 dollar opleveren. Daarnaast staat het tegengaan van verspilling op nummer 3 van de 100 meest substantiële maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Investeren in de strijd tegen verspilling is geen optie, maar een noodzaak.

Kickstart Stability: een stabiele voedselketen

Duurzame landbouw betekent investeren en innoveren in elke schakel van de voedselketen. Enkel zo kan er stabiliteit gegarandeerd worden, en dat is in het belang van iedereen. Daarvoor is een betere afstemming en nauwere samenwerking binnen de productieketens noodzakelijk. Dat bewerkstelligen is echter een complex proces. 
Rabobank wil hier ondersteuning bieden en zet daarom in op toegang tot financiering en markten, bedrijfsopvolging voor agrarische ondernemingen, meer transparantie en eerlijke prijzen. 
Verder wordt er geïnvesteerd in wereldwijd advies rond het opstarten van coöperaties, verkennen van methodieken zoals ‘true pricing’ om het verdienmodel van boeren te verbeteren en verdere bedrijfsopvolging. Want een stabiele voedselketen begint bij de boer. 

Kickstart Nutrition: voeding en gezondheid

Voeding ligt aan de basis van de gezondheid en vitaliteit van mensen. Daarom zet Rabobank een coalitie op met strategische partners uit de voedingsmiddelenindustrie, retail en zorgsector. Zo wordt kennisoverdracht gestimuleerd, wordt er gewerkt aan een breed gedragen visie op voeding en gezondheid en kan er geïnvesteerd worden in startende ondernemingen die producten ontwikkelen. 
Kickstart Food investeert in elke stap van het proces: van veld tot vork, en daar draagt iedereen de vruchten van. 

Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, moeten we 60% meer voedsel produceren.

Wij waarderen uw mening

Gelieve uw initialen correct in te vullen.

Gelieve uw reactie correct in te vullen.

Reacties

Een noodzakelijk

M.S. 30 juli 2018

De landbouw is eigenlijk het begin van alles , goede voeding=goede gezondheid , minder sproeistoffen gebruik = meer biodiversiteit van insecten. persoonlijk ben ik van mening dat er geleidelijk moet afgestapt worden van de landbouw als industrie te beschouwen.
Zodoende komen we bij het bio boeren terecht , de aarde of grond minder bewerken maar naar de mulch methode overstappen , zware regenval of droogte maakt enerzijds het wegspoelen van de vruchtbare laag niet mogelijk en bij droogte krijgt de bodem bescherming , en op deze manier het natuurlijk evenwicht herstellen. Wat echter wel meer handenarbeid verreist maar dit is dan ook terug tewerkstelling.

C.D.E. 30 juli 2018

Een hele hoop algemene doelstellingen maar niets concreet. Duurzame landbouw steunt op een landbouw op mensenmaat, niet op het model om steeds de grootste te steunen en als voorbeeld in beeld te brengen.
duurzame landbouw omoet vanuit boeren zelf komen, niet door zelfverklaarde profeten die niet kerende grondbewerking en biolandbouw als duurzaam beschouwen, deze systemen geven een serieuze minderopbrengst en kan alleen met subsidies in stand worden gehouden.
Duurzaam betekend voor mij als landbouwer de bodem bewerken en bemesten in een langdurige relatie met eigenaars, geen korte seizoenpachten waar enkel kort geldgewin speelt

H.V.D.H. 13 augustus 2018

Ben vooral benieuwd of deze kickstart een voortzetting is van het huidige beleid , i.e. grootschalig en monoculturen of dichtbij huis en permacultuur? Ik heb op mijn 3 are meer opbrengst en minder voedselverspilling dan wie ook

H.G.D. 13 augustus 2018

Dit zijn thema's die een bewust levende burger in de 21ste eeuw nauw aan het hart liggen. Dit engagement kan een goed begin zijn. Ik kijk vooral uit naar een meer concrete invulling van deze mooie principes, zodat het niet bij loze beloftes blijft. Ik blijf intussen de onafhankelijke bankwijzers op internet in de gaten houden.

H.V. 15 augustus 2018
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.