Hoe beschermt het depositogarantiestelsel uw spaargeld? 

Het lijkt in de media soms alsof de ene crisis de andere opvolgt. Geen wonder dat u dan bezorgd bent over uw spaargeld. En toch, dat hoeft helemaal niet. Lees hier waarom u zelfs tijdens de coronacrisis op beide oren kunt slapen.
  • 19 maart 2020
Hoe beschermt het depositogarantiestelsel uw spaargeld? 

Het depositogarantiestelsel van a tot z toegelicht

Een spaarrekening openen en beheren geeft rust en veiligheid. Uw spaargeld is in goede handen bij een spaarbank. Maar hoe goed is uw spaargeld beschermd als er toch onrust zou uitbreken op de financiële markten?

Het depositogarantiestelsel zorgt voor extra zekerheid. Wat is dit stelsel precies? En waarom is het belangrijk?

Hoe werkt een depositogarantiestelsel?

Alle lidstaten van de EU kennen een depositogarantiestelsel dat voldoet aan Europese richtlijnen. In België heet dit het Garantiefonds. Het Garantiefonds staat in voor de bescherming van uw spaargeld. Als uw bank failliet zou gaan, dan waakt het Garantiefonds er over dat u uw spaargeld terugkrijgt.
Bovendien vermijdt het dat klanten in tijden van financiële spanningen allemaal tegelijk hun geld van de bank afhalen. Dat zou namelijk een eventueel faillissement alleen maar in de hand werken. 

Ook buitenlandse banken in België hebben een vergelijkbare regeling. Als onderdeel van de Coöperatieve Rabobank U.A. valt Rabobank.be onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Ook hier is uw spaargeld gewaarborgd tot 100.000 euro. Onder spaargeld verstaan we de som van al uw zichtrekeningen, termijndeposito’s en spaardeposito’s. U kunt dus op uw beide oren slapen wat de bescherming en veiligheid van uw spaargeld betreft.

Belangrijk om te weten is dat deze bescherming niet geldt voor beleggingen. Sparen is daarom een veiliger alternatief.

Bij banken in Europa is uw spaargeld gewaarborgd tot 100.000 euro per bank, per persoon (niet per rekening!).

Vertaald naar de praktijk

Bij banken in Europa is uw spaargeld gewaarborgd tot 100.000 euro per bank, per persoon (niet per rekening!). Als u meer dan dat bedrag aan spaargeld hebt, kunt u dit kapitaal het best over verschillende banken spreiden.

Als u bijvoorbeeld bij dezelfde bank zowel een spaar- als een zichtrekening hebt, dan zult u bij faillissement van uw bank slechts éénmaal maximaal 100.000 euro ontvangen. Als de zicht- of spaarrekening op naam van twee personen staat (bv. u en uw partner), dan heeft elk van u recht op een vergoeding van maximaal 100.000 euro.

Kijk goed na of uw bank onder een garantieregeling valt. Bent u klant van een niet-Europese bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor uw bank geldt.

Enkele concrete voorbeelden

Hebt u op uw eigen rekening 175.000 euro bij elkaar gespaard? Dan bent u beschermd voor 100.000 euro. Staat deze rekening op twee namen? Dan bent u beschermd voor de volle 175.000 euro. En stel dat u op uw eigen naam 175.000 euro zou hebben, verdeeld over twee banken, dan is dit bedrag ook volledig beschermd. 

Zoals reeds vermeld, kunt u meerdere rekeningen hebben bij één bank. Het depositogarantiestelsel blijft van toepassing zolang het totale kapitaal van uw rekeningen niet meer dan 100.000 euro bedraagt. Bij een bedrag van 200.000 euro wordt de helft niet beschermd. In dit geval is het slim om uw spaargeld onder te brengen bij verschillende banken.

Het depositogarantiestelsel geldt per rekeninghouder. Bij een gezamenlijke spaarrekening wordt verondersteld dat u en uw partner elk de helft bezitten. U kunt dus tot een bedrag van 200.000 euro een volledige vergoeding krijgen. Per rekeninghouder wordt er dan 100.000 euro uitgekeerd.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.