Weet u hoeveel uw geld waard is?

Een loonsverhoging betekent niet automatisch meer koopkracht. Laat u niet beïnvloeden door geldillusie. Behoud inzicht in de situatie en weet wat uw geld echt waard is.
  • 09 juli 2018
Weet u hoeveel uw geld waard is?
 
Econoom Irving Fisher omschreef geldillusie als ‘de onmacht van het publiek om te zien dat de dollar, of welke munteenheid dan ook, in waarde groeit of daalt'.

De illusie van waarde

Geeft een loonsverhoging u het idee dat u meer te besteden hebt? Dan hebt u waarschijnlijk te maken met ‘geldillusie’. Meer inkomen betekent immers niet noodzakelijk meer koopkracht. Wanneer de loonstijging minder bedraagt dan de inflatie, bent u er niet op vooruit gegaan. Integendeel. U laat u beetnemen door geldillusie: de reflex om over geld na te denken in nominale termen, zonder rekening te houden met de realiteit en bijhorende context.

Wat is winst?

Geldillusie kan makkelijk aangetoond worden door een herkenbaar voorbeeld. 
Stel: drie broers – Pierre, Laurens en Yves – erven elk een stuk grond van 200.000 euro. Elke grond ligt in een ander land.  De broers besluiten elk om na 1 jaar hun grond te verkopen. 

  • Pierre verkoopt zijn grond voor 154.000 euro. 23% minder dan de aankoopprijs. Er heerst een prijsdeflatie van 25%. 
  • Laurens verkoopt voor 198.000 euro. 1% minder dan wat hij ervoor betaald heeft. Er is geen inflatie of deflatie. 
  • Yves verkoopt zijn grond voor 246.000 euro. 23% meer dan wat hij betaald heeft. Er heerst een prijsinflatie van 25%.  

Wie heeft de beste keuze gemaakt en houdt het meest over na verkoop van de grond? 
Instinctief lijkt Yves het best af te zijn. Dat is in realiteit echter niet het geval. De grote winnaar is Pierre. Hij verkoopt zijn grond voor 23% minder, terwijl de prijzen over het algemeen met 25% daalden. Een koopkrachtwinst van 2,67%. 
Laurens volgt met een nominaal en reëel verlies van 1%. Yves eindigt laatst. De nominale waarde steeg dan wel met 23%, maar door een inflatie van 25% lijdt hij een koopkrachtverlies van 1,6%.

De invloed van context

In de gedragspsychologie wordt geldillusie gezien als een voorbeeld van ‘frame dependence’. We laten ons in onze beslissingen beïnvloeden door hoe iets geformuleerd wordt, en verliezen spelen vaak een te grote rol in onze beeldvorming. 

We reageren automatisch en emotioneel op dat aspect wat het hardst opvalt: een verandering in nominale waarde. Zeker als die nominale waarde in negatieve zin verandert. De context – zoals de inflatie – meerekenen is te moeilijk en vraagt te veel tijd, dus die nemen we niet mee in onze automatische reactie. We houden vast aan getallen zonder rekening te houden met wat deze getallen eigenlijk betekenen.

Staar u niet blind op cijfers

Hou dus niet te hard vast aan harde bedragen, maar hou rekening met de invloed van de inflatie. Rekening houden met inflatie en veranderend economisch klimaat kan complex lijken, maar geeft u meer inzicht en vertrouwen in uw financiële situatie.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.