Maakt geld gelukkig?

Uw geluk wordt niet bepaald door hoeveel geld u op uw bankrekening hebt. Veel belangrijker is de controle en macht die uw over uw geld hebt. 
  • 07 juni 2017

Een cliché of waarheid?

Is het niet meer dan een cliché dat we met de paplepel ingegoten krijgen, of schuilt er een grond van waarheid in het gezegde dat geld niet gelukkig maakt? Dat vroeg een Amerikaans onderzoeksteam zich af. Hun studie bewijst het zwart op wit: niet onze centen zelf maken ons gelukkig, maar wel de macht die we erover hebben. 

Studie naar geld en geluk

De studie peilde bij honderden mensen naar hun geluksgevoel. Daarbij werden ook twee verschillende stellingen voorgeschoteld: ‘Ik creëer mijn eigen financiële toekomst’ en ‘Ik heb weinig tot geen grip op mijn financiële situatie’. Wat bleek? Wie zelf zijn financiële pad kiest, is door de band genomen gelukkiger dan wie het gevoel heeft weinig of geen grip te hebben op zijn financiële situatie.

Niet de centen, maar de controle

Om hun bevindingen verder te verfijnen, vergeleken de onderzoekers inkomen, leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en financiële gewoontes met de emoties die mensen ondervinden wanneer ze met geld omgaan. En telkens kwamen ze uit op hetzelfde verband tussen geluksgevoel enerzijds en grip op de financiën anderzijds.

De hoogte van het inkomen speelt daarbij geen doorslaggevende rol. Zo bleken mensen die minder dan 10.000 dollar verdienen maar aangaven grip te hebben op hun financiële situatie, gelukkiger dan personen met een inkomen van 20.000 dollar waar ze geen controle over hebben. Dus opnieuw: niet de hoeveelheid centen bepaalt het geluksgevoel, wel de controle of macht erover.

Overal in het dagelijkse leven

Wie soms het gevoel heeft dat hij weinig vat heeft op zijn financiële situatie, focust dus best op de macht die hij wel heeft. Want vaak hebben mensen in de praktijk veel meer controle over de geldzaken dan ze denken, zelfs als ze geen kostwinner zijn. Doordat ze beslissen over de vakantie bijvoorbeeld, of de school van de kinderen. Of door gewoon de dagelijkse boodschappen te doen.

Kortom, controle over geldzaken manifesteert zich in tal van domeinen van het dagelijks leven. Wie die macht herkent en gebruikt, gaat als een gelukkiger mens door het leven.

Wij waarderen uw mening

Gelieve uw initialen correct in te vullen.

Gelieve uw reactie correct in te vullen.

Wees er als eerste bij om een reactie te plaatsen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug