Welk type spaarder bent u?

Inzicht in het eigen spaargedrag is altijd interessant. U kunt uw spaargedrag bijsturen waar u dat nodig acht en u staat dichter bij uw eigen geld. Daarbovenop zegt het misschien ook iets meer over uw persoonlijkheid.
 • 29 september 2020

Hangt uw spaargedrag (enkel) af van uw persoonlijkheid?

Uw spaargedrag kan inderdaad deels afhankelijk zijn van uw persoonlijkheid. Onderzoek binnen de economie en psychologie kwam tot dat besluit. Uiteraard moet daarbij de bedenking worden gemaakt dat een persoonlijkheid enkel invloed kan uitoefenen op het spaargedrag indien de persoon in kwestie ook effectief kan sparen, iets wat zeker niet altijd het geval is. Ook socio-demografische factoren spelen onvermijdelijk een rol in het vormen van uw manier van sparen. Recent onderzoek (Gerhard, Gladstone & Hoffman, 2018) stelt dat er naast persoonlijkheid nog vijf andere hoofdfactoren zijn die ons spaargedrag in grote mate mee bepalen:

 • Financiële kennis
 • Zelfcontrole
 • Optimisme
 • Mening over sparen
 • Promotie versus preventie

Zo is de kans bijvoorbeeld groter dat u zeer gedreven en gericht spaart indien u veel financiële kennis bezit, of is de kans groter dat u minder zult sparen voor uw toekomst als u heel optimistisch bent. Als u iemand bent die veel zelfcontrole kent, dan zult u gemakkelijker sparen omdat u minder spontane aankopen doet, maar als u van mening bent dat zuinig zijn en sparen alle genot uit het leven haalt, dan doet u wellicht het omgekeerde. En tenslotte hangt het spaargedrag ook af van uw motivatie; wilt u met behulp van sparen financiële winsten behalen (promotie) of wilt u eerder financiële verliezen vermijden (preventie)? U ziet, er zijn heel wat bijkomstige factoren naast uw persoonlijkheid die bepalen welk type spaarder u bent.

Wat moet u verstaan onder persoonlijkheid?

Als we de gedachte volgen dat onze persoonlijkheid ons spaargedrag kan beïnvloeden, dan moeten we eerst definiëren welke persoonlijkheidstrekken er bestaan. Over het algemeen worden er 5 grote persoonlijkheidstrekken erkend in de psychologie. Deze worden de Big Five genoemd en worden genoteerd als tegengestelde paren. Ook Gerhard, Gladstone en Hoffman onderscheiden deze als volgt:

 • Emotionele instabiliteit versus stabiliteit
 • Extraversie versus introversie
 • Openheid voor ervaring versus geslotenheid
 • Ordelijkheid versus laksheid
 • Vriendelijkheid versus vijandigheid

Binnen deze dimensies van onze persoonlijkheid vallen alle kleinere persoonlijkheidstrekken zoals angstig, hartelijk, ambitieus, etc.

Hoe beïnvloedt uw persoonlijkheid uw spaargedrag?

Voor het doel van dit artikel baseren we ons op het onderzoek van Mosca en McCrory. Zij publiceerden in 2016 onderzoek in het Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) over hoe deze dimensies van persoonlijkheid bij oudere koppels in Ierland overeenstemmen met hun spaargedrag. Daarbij werd o.a. duidelijk dat extraversie en emotionele stabiliteit gelinkt kunnen worden aan een uitgesproken spaargedrag en dat ook ordelijkheid ervoor zorgt dat er meer gespaard wordt. Voor spaargedrag lijkt vriendelijkheid of openheid voor ervaring minder belangrijk.

Welk type spaarder bent u?

Nu u weet dat persoonlijkheden een invloed kunnen uitoefenen op het spaargedrag, bent u misschien benieuwd of deze theorie ook op u van toepassing is. We schetsen hieronder enkele herkenbare spaarders waarmee u zich kunt vergelijken. Met welke spaarder identificeert u zich het meest?

1. De zorgeloze spaarder

Deze spaarder spaart enkel als het echt moet. Hij wil vooral nu van het leven genieten en spenderen. Dit zijn spaarders die vaak maar één spaarrekening hebben en hier nauwelijks naar omkijken. Als ze iets overhebben aan het einde van de maand, dan is dat mooi meegenomen, anders is het voor volgende maand. Doorlopende opdracht van zichtrekening naar spaarrekening? Niet voor deze spaarder.

Mogelijke persoonlijkheid: Emotioneel instabiel, extravert, laks.

2. De spaarder voor tegenslagen

Deze spaarder spaart elke maand, soms aan het begin, soms aan het einde. Hij spaart vooral volgens het principe ‘appeltje voor de dorst’ en is niet zozeer bezig met allerlei spaardoelen, maar hij durft wel meer dan één spaarrekening te hebben, vaak bij twee verschillende banken. Het idee: als er ooit iets gebeurt met mij, dan heb ik een buffer.

Mogelijke persoonlijkheid: Emotioneel instabiel, eerder introvert, ordelijk.

3. De loyale spaarder

Deze spaarder is bezorgd om zijn toekomst en spaart zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, maar alles op één rekening bij één veilige en betrouwbare (familie)bank. Extra’s zoals vakantiegeld of bonussen zet deze spaarder onmiddellijk op die spaarrekening. Uitgaven schuwt hij en sparen doet hij liefst zodra de inkomsten binnenkomen aan het begin van de maand, vaak via doorlopende opdracht.

Mogelijke persoonlijkheid: Emotioneel stabiel, introvert of extravert, ordelijk.

4. De toekomstgerichte spaarder

Deze spaarder heeft veel spaardoelen die hij verwezenlijkt wil zien binnen een bepaalde termijn. Daarvoor heeft hij verschillende spaarrekeningen, en dat ook vaak bij verschillende banken. Deze spaarder spaart aan het begin van de maand via doorlopende opdracht en is niet bang om te snoeien in de uitgaven omdat hij exact weet wat hem te wachten staat. Deze spaarder heeft vaak ook een mooi overzicht over zijn financiën.

Mogelijke persoonlijkheid: Emotioneel stabiel, extravert, ordelijk.

Uw spaargedrag kunt u veranderen

Hebt u een spaarder gevonden die het meeste met uzelf overeenkomt? Dan hebt u nu mogelijk een duidelijker beeld van uw eigen spaargedrag. De vraag die u zichzelf kunt stellen, is of u nu tevreden bent met uw spaargedrag of niet. Zo niet, dan is het niet te laat om er iets aan te veranderen. Het ligt tenslotte niet alleen aan uw persoonlijkheid.

Regelmatig een bedrag opzijzetten lijkt misschien beangstigend, maar het kan helpen om na te denken over een bedrag dat realistisch is voor u. Dit kan dus zeker ook een klein bedrag zijn. Als u last hebt van uitstelgedrag en u wilt daar iets aan doen, dan is misschien een automatische spaaropdracht aan het begin van de maand iets voor u. Zo staat het bedrag al op uw spaarrekening nog voor u het kunt spenderen.

 

Literatuurlijst:

 • Gerhard, P., Gladstone, J.J., & Hoffman, A. (2018). Psychological characteristics and household saving behavior: The importance of accounting for latent heterogeneity.
 • Mosca, I., & McCrory, C. (2016). Personality and wealth accumulation among older couples: Do dispositional characteristics pay dividends?

Bronnen:

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.