U spaart en geeft Rabobank de kans mee te helpen aan een betere wereld

Rabo Partnerships gaat veel verder dan het verlenen van financiële steun. Zo voorziet ze boeren in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld ook van advies en werkt ze samen met hen concrete projecten uit.
 • 17 februari 2020
Rabo Partnerships neemt in Vietnam initiatieven waardoor boeren hun productie in hoogtechnologische serres kunnen verbeteren.

Rabo Partnerships draagt bij aan een duurzamere voedselproductie over de hele wereld

Rabo Partnerships biedt boeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten, zoals Vietnam, voedselzekerheid dankzij concrete initiatieven en professioneel advies. Daarnaast versterkt Rabo Partnerships de lokale banken, waardoor lokale boeren toegang krijgen tot financiële steun, innovatie en groeiperspectieven.

Wie is Rabo Partnerships?

Rabo Partnerships is een adviesbedrijf binnen de Rabobank groep met als doel om een bijdrage te leveren aan voedselzekerheid, financiële inclusie[1] en rurale ontwikkeling.

Wat doen we concreet?

Enerzijds verlenen we onze financiële – en managementexpertise aan banken in het buitenland die bereid zijn te investeren in de food- en agrisector. Dit zijn financiële instellingen in opkomende markten die de ambitie hebben om een verschil te maken, maar niet beschikken over het nodige kapitaal of bancaire expertise. Samen met hen ontwikkelen we een langetermijnstrategie voor financiële inclusie van de lokale bevolking.

Anderzijds geven we o.a. boeren en coöperaties toegang tot financiële dienstverlening door oplossingen op maat te ontwikkelen waarbij de risico’s voor de banken ingeperkt worden en de operationele kosten verlaagd worden. 

Dankzij die extra kennis kunnen de lokale banken uitgroeien tot grote spelers en zijn de lokale boeren in staat om hun rendabiliteit met gerichte ingrepen te verhogen.

Waarom is dat belangrijk?

Een drijvende maar duurzame economie begint bij een goed georganiseerde rurale gemeenschap met toegang tot financiële middelen. Maar in ontwikkelingslanden knelt daar vaak het schoentje. Lokale banken durven niet te investeren in de landbouw, want banken ervaren dit als te risicovol. Verder zijn de operationele kosten te hoog om kleine boeren te voorzien in financiële diensten.

Rabobank streeft naar een duurzamere voedselproductie over de hele wereld. Daarom helpt ze zowel banken als partners in de Food & Agribusiness, waaronder de boeren in ontwikkelingslanden. Dat is niet enkel positief voor hen, maar ook voor onze planeet. Dankzij Rabo Partnerships draagt Rabobank zo bij aan een betere wereld voor iedereen.

Welke voordelen levert het op?

De voordelen zijn vooral zichtbaar op langere termijn. Een langetermijnvisie is dan ook cruciaal in de visie van Rabo Partnerships. Nog al te vaak ligt de focus op kortetermijnopbrengsten. Zo verwachten boeren meteen meer winst te hebben, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Drie voorbeelden:

 • Door het verhogen van de financiële kennis van de boeren, kunnen ze betere leefomstandigheden creëren voor hun familie. Dat betekent ook dat kinderen minder ingezet moeten worden in het bedrijf en dat ze (langer) naar school kunnen gaan. Om kinderarbeid volledig te bannen, zal er echter meer tijd en moeite nodig zijn. Maar het is in elk geval een grote stap in de goede richting.
 • Digitale landbouwtools en nieuwe productiemethoden geven lokale boeren op langere termijn een verhoogde productie. Ze krijgen dan een grotere oogst voor minder middelen. Daarvoor moeten ze uiteraard eerst leren omgaan met een nieuwe manier van werken en moeten ze ook durven investeren.
 • Door spaarzamer met meststoffen en water om te gaan, dragen ze positief bij tot het milieu. De bodem- en water kwaliteit verbetert en vergt minder van de lokale fauna en flora. Ook deze gevolgen hebben tijd nodig om zichtbaar te worden.

Vietnam als voorbeeld

In Vietnam neemt Rabo Partnerships bijvoorbeeld initiatieven om de productie in serres te verbeteren. Het productieniveau ligt er immers vrij laag, productiemethoden zijn vaak niet duurzaam en er is weinig toegang tot financiële dienstverlening. Daarom voorziet Rabobank in innovatieve financiële oplossingen en helpt ze Vietnamese boeren om een businessplan op maat op te stellen. 

De ondersteuning in dit voorbeeld verloopt in vijf stappen:

 1. Selecteren van lokale boeren met voldoende groeipotentieel
 2. Uitkiezen van een bank die wil investeren in de lokale food- en agrisector 
 3. Uitwerken van een businessplan op maat van alle deelnemende boeren
 4. Ontwikkelen van kredietbeoordelingtools voor de bank
 5. Opvolgen van de samenwerking en hulp bij opleidingen en implementatie van het project

De resultaten zijn zeer positief. 

 • uitgekiend businessplan voor de boeren;
 • voedselzekerheid: het hele jaar door kwalitatieve groenten;
 • milieuvriendelijke productiemethodes: minder waterverbruik en minder chemicaliën;
 • versterking marktpositie in de food- en agrisector van een leidende bank.

Ook u kunt uw steentje bijdragen

Als u een spaarrekening bij Rabobank.be opent, toont u dat u ook gelooft in een wereld met meer voedselzekerheid en duurzamere landbouw. En dat helpt ons om o.a. duurzame projecten zoals die van Rabo Partnerships mogelijk te maken.

 

[1]1Financiële inclusie betekent mensen en bedrijven toegang geven tot financiële producten en diensten. Nog veel mensen hebben bijvoorbeeld geen bankrekening. Hoe meer mensen die toegang wel hebben, hoe beter een maatschappij kan groeien, maar ook hoe beter deze mensen hun financiën kunnen managen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.