Wat is Precision Farming?

Als klant bij Rabobank.be, steunt u onder meer innovatieve en duurzame projecten die instaan voor een betere wereld.
Projecten die doen aan Precision Farming vallen onder die noemer.
Maar wat is Precision Farming en waarom is dit zo innovatief en duurzaam?
  • 03 januari 2020
Wat is Precision Farming?

Precision Farming: meer produceren met minder

Precision Farming maakt gebruik van technologie en data om meer gecontroleerd aan landbouw te doen.

Sensoren en drones monitoren bodem- en plantparameters in real time, terwijl voorspellende software de boeren helpt om de beste teeltrotatie, het efficiëntste bodembeheer en de meest ideale zaai- en oogsttijden te kiezen.

precision farming

Precision Farming produceert meer met minder. Dit heeft een gunstige impact op landbouwers, hun gemeenschappen en het milieu.

Welke resultaten oogst Precision Farming?

Precision Farming is toekomstgericht omdat het toelaat om duurzaam en efficiënt voedsel te produceren. Het biedt een aantal voordelen, zowel voor de landbouwer, de maatschappij als het milieu. 

  • Omdat Precision Farming zorgvuldiger omspringt met grondstoffen zoals water, en tegelijk minder meststoffen en pesticiden vergt, is de ecologische voetafdruk kleiner.
  • Precision Farming produceert meer met minder. Meer opbrengst met minder inspanningen. Met andere woorden: de return on investment voor de landbouwer ligt hoger.
  • Hoewel het starten met Precision Farming nog een relatief grote investering vraagt, wordt deze landbouwmethode steeds toegankelijker voor kleinere familiebedrijven. Via hun smartphone kunnen ook zij ermee aan de slag.
  • Het hogere rendement van precisielandbouw is ook goed nieuws voor landbouwgemeenschappen in ontwikkelingslanden. Zij voelen het effect niet alleen op korte termijn, maar worden er ook op langere termijn beter van. Doordat hun landbouw meer opbrengt en een efficiënter tijdsgebruik mogelijk maakt, kunnen deze gemeenschappen bijvoorbeeld hun kinderen (langer) naar school laten gaan.

Maar Precision Farming blijft wel een grote financiële investering. Voor kleinere landbouwers kan dat een drempel zijn.

Daarnaast vergt Precision Farming heel wat extra werk, zeker wanneer het komt tot het verzamelen en analyseren van data.

Bovendien zijn de resultaten pas op lange termijn zichtbaar en voelbaar. Belangrijk dus voor landbouwers om te zien wat binnen het mogelijke ligt. 

Wat heeft Rabobank te maken met Precision Farming?

De missie van Rabobank luidt: ‘Growing a Better World Together’.
In de optiek van deze missie en vanuit onze historische verankering in de landbouwsector besteden we onder meer bijzondere aandacht aan duurzame landbouw. Precision Farming is een van de typische ontwikkelingen die we ondersteunen. 

Met een gratis online spaarrekening bij Rabobank.be, ondersteunt u  onder meer de ondernemingen en projecten van de toekomst. 

 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.