Sparen voor uw kind: maak de juiste keuze

Als u wilt sparen voor uw kind, moet u een keuze maken: spaart u op uw naam of opent u een rekening op naam van uw kind? Hoe u spaart bepaalt hoe uw kind én u kunnen omgaan met het geld. 
  • 23 januari 2020
Sparen voor een kind: wat zijn uw opties?

Sparen voor uw kind: wat zijn uw opties?

Een financiële reserve kan later een groot verschil maken in het leven van uw kinderen. Een dure studie volgen, een lening afsluiten voor een eigen woning, een eigen zaak starten… Sparen voor uw kind is dus altijd een goed idee. Maar hoe pakt u dat doordacht aan?

Hoe kunt u bijvoorbeeld vermijden dat uw kind al het spaargeld er in één keer doorjaagt op zijn of haar achttiende verjaardag? En hoe zorgt u ervoor dat uw kind zo weinig mogelijk successierechten moet betalen op het geld dat u bijeen hebt gespaard? Om het antwoord op deze en andere vragen te kennen, moet u weten dat u over twee mogelijkheden beschikt om een spaarrekening te openen voor uw kind: een spaarrekening op uw eigen naam of een spaarrekening op naam van uw kind. Elk van deze twee opties heeft zijn specifieke voor- en nadelen. We zetten ze even voor u op een rij.

 

1. Een spaarrekening op naam van uw kind

Als de spaarrekening op naam van uw kind staat, is al het geld op deze rekening ook effectief van uw kind. Bij uw overlijden – ook al is uw kind nog geen achttien - blijft het spaargeld dan buiten uw nalatenschap en hoeft uw kind er dus geen successierechten op te betalen. Enkel de stortingen van de laatste drie jaar voor het overlijden komen in principe in uw nalatenschap terecht.

U kunt beroep doen op het geld van de rekening zolang uw kind geen achttien jaar is. Maar de wetgever gaat er wel vanuit dat u de sommen op de rekening gebruikt in het belang van uw kind. Wees u ervan bewust dat uw kind de gebruikte bedragen later kan aanvechten voor de vrederechter. Zolang uw kind niet meerderjarig is, kunnen ook derden naar de vrederechter stappen als er twijfel is over het correct gebruik van het spaargeld. U zult dan moeten bewijzen dat u het geld hebt aangewend in het belang van uw kind. 

Bovendien verliest u alle zeggenschap over het spaargeld van zodra uw kind achttien is. Wil uw kind er zichzelf mee trakteren op een luxevakantie, dan is dat dus perfect mogelijk.

2. Een spaarrekening op eigen naam

Met een spaarrekening op uw eigen naam behoudt u veel meer controle. U spaart wanneer en hoeveel u wilt en kiest zelf wanneer u het geld schenkt aan uw kind. U kunt ook de rekening volledig overdragen aan uw kind wanneer het er volgens u klaar voor is.

Met een spaarrekening op eigen naam behoudt u veel controle. Overlijdt u echter voor de schenking, dan moeten er successierechten op betaald worden.

Overlijdt u echter voor de overdracht, dan behoort het spaargeld tot uw nalatenschap. Het zal dan samen met de rest van uw erfenis verdeeld worden onder uw erfgenamen volgens de geldende regels. Hierop zijn de normale successierechten van toepassing. 

Ook als u kort na de overdracht overlijdt, is er mogelijk erfbelasting verschuldigd. Bij uw overlijden wordt het geld dat u de laatste drie jaar hebt geschonken aan uw kind opgeteld bij zijn/haar erfdeel en wordt dit meegeteld voor de berekening van de successierechten.

Of u nu kiest voor een spaarrekening op naam van uw kind of op uw eigen naam, u begint er best zo vroeg mogelijk mee. Want hoe sneller u begint te sparen, hoe meer spaargeld er later beschikbaar zal zijn voor uw kind.

Het is belangrijk spaarzaam te zijn voor onze kinderen, maar ook voor hun kinderen. Zij verdienen net als ons een leefbaar leven en dat begint bij een leefbare planeet. Daarom draagt ook Rabobank.be haar steentje bij aan de wereld van morgen. Ontdek hier hoe wij dat doen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.