Rabobank en WNF bundelen hun krachten

Productiebedrijven staan onder druk. Door de stijgende wereldbevolking moet er steeds meer geproduceerd worden terwijl de winstmarges steeds verkleinen. Innoveren om duurzaam te produceren kan dan moeilijk zijn. Rabobank en het Wereld Natuur Fonds wil hen helpen. 
  • 09 september 2019

 

Overal ter wereld moeten internationale productiebedrijven in de food- en agrisector een hoog economisch rendement halen. Aandeelhouders willen hoge winstcijfers. Maar de laatste jaren laten ook andere belanghebbenden van zich horen. Een duurzaam ondernemingsbeleid - met oog voor innovatie en milieubehoud - staat hoog op de agenda. De recente wereldwijde klimaatbetogingen liggen nog vers in ons geheugen. En de strijd begint pas…

Rabobank ondersteunt en begeleidt

Rabobank blijft alvast niet bij de pakken zitten. Dankzij het vertrouwen van onze klanten en de spaargelden in ons beheer, kunnen we initiatieven in duurzame voedselvoorziening maximaal ondersteunen. Niet enkel financieel, maar ook via de lancering van platformen om kennis te delen en innovatieve ideeën te testen.

Wist u bijvoorbeeld dat we wereldwijd aan bedrijven in de hele voedselketen (van supermarkten en voedingsbedrijven tot boeren en tuinders) een totaal krediet van 96   miljard euro verlenen om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te werken? Zuurstof geven aan nieuwe ideeën, daar gaan we voor.

Samen met het Wereld Natuur Fonds

In 2011 ging Rabobank een partnerschap aan met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het doel? Samen met solide partners de schouders zetten onder projecten die voor duurzame voedselvoorziening zorgen.

Voedselproducenten moeten ernaar streven om de voedselopbrengst per hectare op een duurzame manier te vergroten, onder meer door de recuperatie van onvruchtbare grond of de inzet van minder energie en hulpstoffen (zoals water en kunstmest).

 
 
 
In 2010 onderzocht het WNF welke bedrijven wereldwijd het verschil kunnen maken op het vlak van duurzame voedsel-voorziening. Van de 500 geselecteerde bedrijven bleken er 300 bij Rabobank te bankieren.

Aan het roer van wereldwijd duurzaamheidsbeleid

In 2010 onderzocht het WNF welke bedrijven wereldwijd het verschil kunnen maken op het vlak van duurzame voedselvoorziening. Van de 500 geselecteerde bedrijven bleken er 300 bij Rabobank te bankieren.

Rabobank staat dus prominent vooraan bij de ontwikkeling   van een wereldwijd duurzaamheidsbeleid. Welke initiatieven leverde dit al op?

Concrete projecten in de schijnwerpers

Milieuvriendelijke voedselproductie en -voorziening kent geen grenzen. We ondersteunen overal ter wereld uiteenlopende initiatieven, van kweekzalm tot de teelt van suikerriet.

  • In Chili onderzoeken we samen met het WWF hoe ASC-certificering van kweekzalm gerealiseerd kan worden. Dit gebeurt in overleg met twee van de grootste kweekzalmproducenten in Chili.
  • In Brazilië focust Rabobank samen met het WWF op de duurzame teelt van soja, via de wisselbouw met veeteelt en eucalyptusteelt. Tegelijk zetten we volop in op het behoud van een biodivers ecosysteem en het vermijden van ontbossing.
  • Ook in Azië ondernemen we actie. In India bundelen Rabobank, WWF India en twee grote suikerproducenten de krachten om het waterverbruik en de CO2-uitstoot bij de suikerproductie tot een minimum te beperken en de verkleining van het leefgebied van de tijger een halt toe te roepen. 
  • En ook dichtbij huis zitten we niet stil. In Nederland ontwikkelde Rabobank samen met het WNF en FrieslandCampina een biodiversiteitsmonitor. Met dit instrument kunnen landbouwers biodiversiteitsmaatregelen kiezen die passen bij hun regio. Hoe is de samenstelling van de grond? Wat is de waterkwaliteit? Hoe zijn de akkers de afgelopen jaren bewerkt? En op welke natuurlijke manier kan er hierop worden ingespeeld om de biodiversiteit (opnieuw) te stimuleren? 

Trots op de eerste resultaten

Samen met het WNF zijn we zeer trots op deze eerste resultaten. Op 5 juli 2019 organiseerden we daarom een congres waarbij we de projecten uitgebreid voorstelden. Tegelijk konden ondernemers ideeën en ervaringen uitwisselen. Eén ding staat vast: duurzamer werken is geen keuze, maar een noodzaak. We gaan verder op de ingeslagen weg.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.