Het abc van de gezamenlijke spaarrekening

U gaat samenwonen? Of u wilt samen met een vriend of familielid sparen voor een gemeenschappelijk doel? Dan is de gezamenlijke spaarrekening een goede keuze. Zo kunt u niet enkel uw financiën goed beheren, maar ook samen sparen. Hoe werkt dit?
 • 19 september 2019
samenwonen

Naar een goed beheer van uw geldzaken

De beslissing om te gaan samenwonen is een spannend en emotioneel moment. Toch besteedt u best voldoende aandacht aan een correct financieel beheer. Het zorgvuldig bijhouden en analyseren van alle inkomsten en uitgaven in uw huishouden is een eerste belangrijke stap. Een klare kijk op uw budget vermijdt namelijk dat er vervelende discussies zouden ontstaan over geldzaken. 

De volgende logische stap is dat u ook samen gaat sparen en dat biedt heel wat voordelen:

 • u kunt samen sparen voor een gemeenschappelijk project (huis, reis,…)
 • een gezamenlijke rekening bevordert het onderling overleg, wat dan weer leidt tot weloverwogen (financiële) beslissingen;
 • u leert budgetteren, zowel individueel als gezamenlijk.

Goede afspraken maken goede vrienden

Maar vooraleer u een gezamenlijke rekening opent, maakt u best enkele onderlinge afspraken hoe u deze rekening gaat voeden. 

 • Spreek af wie welk bedrag stort.
  Het klinkt misschien logisch dat elk hetzelfde bedrag stort, maar u kunt dit ook anders bekijken. Misschien is het logischer dat elke partner eenzelfde bedrag van zijn loon overhoudt. In dat geval heeft de partner die meer verdient een grotere inbreng op de gezamenlijke rekening.
 • Spreek af met welke regelmaat u het afgesproken bedrag stort.
  Gaat u elke maand storten? Of zal het ervan afhangen of het elke maand mogelijk is? En wat als het gedurende een periode voor de ene partner wel mogelijk is, maar voor de andere niet? Of moet elke partner ervoor zorgen dat die jaarlijks eenzelfde totaalbedrag spaart op de gezamenlijke spaarrekening, ongeacht het moment waarop die dat doet?
 • Hou allebei uw inkomsten en uitgaven in het oog. 
  Hebt u een concreet doel voor ogen en weet u welk bedrag u hiervoor moet sparen? En wanneer u dat wil bereiken? Of spaart u om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden of simpelweg voor later? Als u uw inkomsten en uitgaven regelmatig in het oog houdt, krijgt u een goed zicht op welk spaarbedrag u samen kunt sparen. 

Nu bent u klaar voor het starten van een gezamenlijke spaarrekening.

Samen sparen: wat is het?

Een gezamenlijke spaarrekening is een spaarrekening op naam van 2 meerderjarige personen (ook wel titularissen genoemd). Met deze rekening bouwen bijvoorbeeld gehuwden of samenwonenden een gemeenschappelijk kapitaal op.

Een gezamenlijke spaarrekening is nuttig als u samenwoont, getrouwd bent of met iemand anders (vriend, kennis, familielid …) wilt sparen voor gemeenschappelijke kosten of plannen.

Naast een gezamenlijke spaarrekening kunt u zonder probleem uw persoonlijke spaarrekening behouden.
 

Dient u rekening te houden met uw burgerlijke stand?

Bij Rabobank.be is er geen onderscheid tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die samen sparen op een gezamenlijke rekening. Dat betekent dat u bij het beheren van een gezamenlijke rekening volledige vrijheid geniet, want de bank komt niet tussenbeide. U kunt dus elk afzonderlijk van elkaar financiële verrichtingen uitvoeren. Dat doet u elk met behulp van uw persoonlijke digipass. Dit is een compact beveiligingstoestel waarmee u gemakkelijk al uw rekeningen zelf beheert, ook uw gezamenlijke rekening(en).

Overheidsbelasting op uw gezamenlijke spaarrekening?

Voor het geld op een gereglementeerde spaarrekening bent u elk vrijgesteld van belastingen tot een jaarlijks rentebedrag van 980 euro. Voor gereglementeerde, gezamenlijke spaarrekeningen komt dit dus neer op een bedrag van 1.960 euro. Dit heten we dubbele vrijstelling. Rente boven dit bedrag wordt belast aan 15%. Meer informatie over belasting op intrest van uw (gezamenlijke) spaarrekening vindt u in het artikel ‘Betaal ik belasting op de intrest van mijn spaargeld?'.

Opgelet, voor dubbele vrijstelling is uw burgerlijke stand wel van belang. Wanneer u als gehuwden of wettelijk samenwonenden een gezamenlijke spaarrekening opent, dan past Rabobank.be automatisch de dubbele vrijstelling van roerende voorheffing toe. In alle andere gevallen dient u ons daarvoor eerst een getekend attest te bezorgen. Pas daarna wordt de dubbele vrijstelling op de rekening(en) toegekend.

Welke bescherming geniet uw gezamenlijke spaarrekening?

Het depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat spaargeld wettelijk beschermd is bij een eventueel faillissement van uw bank. Bij Rabobank.be is uw kapitaal gewaarborgd tot 100.000 euro per persoon (niet per rekening dus). 

Bij een gezamenlijke spaarrekening heeft elke titularis daarom recht op een vergoeding van maximum 100.000 euro. Elke titularis wordt dus individueel uitbetaald. Hebt u 160.000 euro op de gezamenlijke rekening staan, dan krijgt u elk 50% hiervan, namelijk 80.000 euro. Hebt u echter 220.000 euro op de gezamenlijke spaarrekening, dan krijgt u elk het maximumbedrag, dus 100.000 euro. Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel, verwijzen wij u naar het artikel ‘Wat is een depositogarantiestelsel?’.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.