Blockchain, de toekomst voor de voedingssector? 

Krijgt de consument dankzij blockchain straks gemakkelijk inzicht in de oorsprong en het productieproces van zijn voedsel? Kunnen kleinere bedrijven dankzij blockchain sneller het vertrouwen van de consument winnen? De technologie creëert heel wat kansen op het vlak van voedselproductie en -veiligheid.
  • 29 april 2019
blockchain en voedselproductie
 
 
“Blockchain vergroot de transparantie over productoorsprong, kwaliteit en productie.”

Gemeenschappelijk digitaal kasboek

Blockchain is een elektronische manier om transacties tussen partijen te vergemakkelijken. Ze vinden digitaal plaats en de informatie over elke transactie wordt opgeslagen in een ‘block’. Dat block wordt vastgemaakt aan een ‘keten’ van andere blocks met data over vorige transacties. Iedereen heeft een kopie van die keten én wordt op de hoogte gebracht van elke beweging. Het werkt een beetje zoals een gemeenschappelijk kasboek. 

De meeste nieuwe digitale technologieën in de agrarische sector kunnen alleen gebruikt worden in één onderdeel van de voedings- en landbouwketen: bij boerderijen bijvoorbeeld, of in supermarkten. “Met blockchain is het anders”, zegt Wesley Lefroy, analist bij RaboResearch. “De technologie kan elke transactie in de keten opslaan en verifiëren. Op die manier vergroot ze de transparantie over productoorsprong, kwaliteit en productie.” Dat is interessant voor de consument, maar even belangrijk voor boeren die willen meespelen in de consumentgerichte marktverandering.

 

Graansector aan de slag met blockchain

Graanhandelaars zoals CBH, GrainCorp, Cargill en Dreyfus zijn initiatieven gestart om blockchain te testen. Elke transactie van graanproducten, financiële en product specifieke data wordt vastgelegd in het blockchain-systeem. Wesley Lefroy: “Dankzij dit gedeelde digitale kasboek krijgen telers toegang tot informatie over tijd en plaats van aankoop, de vraag in de markt en consumentenvoorkeuren. Hierdoor kunnen zij hun productie afstemmen op de vraag. Omgekeerd krijgen supermarkten en - tot op zekere hoogte - consumenten meer inzicht in de herkomst van producten.” 

Kleinere bedrijven, die niet het imagovoordeel van de marktleiders genieten, kunnen meerwaarde creëren uit de transparantie van blockchain. Vertrouwen in een product zal immers minder afhankelijk zijn van vertrouwen in een grote merknaam, maar meer van de beschikbare informatie in de blockchain.

De voordelen van blockchain

Naast transparantie creëert blockchain ook efficiëntievoordelen. “Er hoeft geen kruiscontrole meer plaats te vinden op gegevens die van verschillende bronnen afkomstig zijn. Daar zorgt de technologie voor”, legt Wesley Lefroy uit. 

“Een ander voordeel van blockchain is dat betalingsrisico’s worden geëlimineerd. Wanneer een transactie in de blockchain wordt afgerond, wordt eerst gecontroleerd of het geld beschikbaar is vóórdat de fysieke overdracht van het product plaatsvindt. Overdracht en betaling kunnen dus gelijktijdig gebeuren.”

Harry Smit, Senior Analyst – Farming and Farm Inputs, wijst op het mogelijke voordeel van blockchain bij de aanpak van voedselveiligheidskwesties. “Producten terugroepen kan veel eenvoudiger wanneer de gehele keten transparant is.” Er kan immers perfect nagekeken worden welke producten er dezelfde weg hebben afgelegd en waar er iets is misgelopen. 

Ten slotte biedt blockchain ook kansen voor het ontwikkelen van producten en diensten gebaseerd op informatie. Op basis van data zal bijvoorbeeld het succes van een product voorspeld kunnen worden. Met het gevolg dat businessmodellen kunnen veranderen van reactief naar risicogebaseerd en voorspellend.

Waar liggen de uitdagingen?

Harry Smit. “Wil blockchain succesvol worden, dan moeten processen binnen bedrijven en tussen bedrijven eerst gedigitaliseerd en gestandaardiseerd worden.”

Een andere drempel voor de grootschalige invoer van blockchain is volgens Wesley Lefroy dat alle partijen in de voedselketen overtuigd moeten raken van de toegevoegde waarde en dan ook alle digitale gegevens op dezelfde manier moeten gaan toevoegen aan dezelfde blockchain.

Maar als deze drempels genomen worden, biedt blockchain transparantie en ongelofelijk veel kansen in de gehele voedselwaardeketen.

 
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.