Meer consumeren
maakt niet gelukkig ...

We moeten beseffen dat consumptie op zich niet zaligmakend is. Wat is de impact van uw financiële situatie op uw algemeen geluksgevoel en welke rol speelt de overheid hierin?
  • 15 maart 2019
Meer consumeren maakt niet gelukkig ...
 

Prof. dr. Lieven Annemans

Het geluk van de Belg - deel 2

In een vorig artikel gaf professor Lieven Annemans, één van de initiatiefnemers van het Geluksonderzoek, aan dat geld niet gelukkig maakt. Maar een gebrek aan financiële middelen weegt wel op het geluksgevoel en kan zelfs ontwrichtend werken naar de maatschappij toe.

In deze bijdrage gaan we dieper in op de maatregelen die de overheid kan nemen om het geluk van de Belgen te vergroten en welke rol daarin weggelegd is voor het onderwijs.

 

Veel mensen kopen spullen omdat ze denken dat die hen gelukkiger gaan maken. Een fenomeen zoals Black Friday speelt daar handig op in. Maar te veel kopen kan leiden tot financiële problemen. Moet de overheid mensen op dit vlak beschermen tegen zichzelf door regulerend op te treden?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Dat is zeer moeilijk, omdat we nu eenmaal een cultuur hebben waarin consumptie centraal staat. De overheid kan mensen niet verbieden om te consumeren, want dan stort de economie in en dat is al helemaal slecht nieuws voor mensen die het financieel niet breed hebben. Maar het is een feit dat sommige mensen niet weerbaar genoeg zijn om te weerstaan aan reclame of commerciële acties van bedrijven.

Ik zie twee mogelijke oplossingen. Eerst en vooral is het noodzakelijk dat we meer mensen ervan overtuigen dat consumptie op zich niet zaligmakend is. 
Er zijn andere zaken die ons gelukkiger maken, zoals vriendschapsrelaties. Slagen we daarin, dan kunnen we een verschuiving in onze cultuur realiseren, zonder dat dit van bovenuit opgelegd wordt.”

 

 
"Het onderwijs moet zorgen voor meer weerbaarheid bij jongeren, want die nemen ze mee als ze later financieel op eigen benen staan."

Hoe kunnen we zo’n cultuurswitch in de praktijk realiseren?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Geleidelijk. Er gaan nu al meer en meer stemmen op in die richting, denk bijvoorbeeld aan de focus op ecologisch consumeren. Dergelijke ideeën moeten echt wijdverspreid worden. Dat kan via de media, maar ook gewoon door intermenselijke contacten.” 

 

U had ook nog een tweede oplossing?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Ja, ik denk dat het onderwijs hierin een cruciale rol kan spelen. Via het onderwijs kunnen we ervoor zorgen dat jonge mensen, eenmaal ze volwassen zijn, beter gewapend zijn tegen commerciële boodschappen die enkel gefocust zijn op meer consumptie. Het onderwijs moet zorgen voor meer weerbaarheid bij jongeren, want die nemen ze mee als ze later financieel op eigen benen staan.”

 

Ziet u nog bijkomende taken weggelegd voor de overheid?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Absoluut, bijvoorbeeld op het vlak van de inkomensverschillen in ons land. Die zijn te groot, wat zorgt voor meer wantrouwen en criminaliteit, en hebben dus een grote impact op onze samenleving.”

 

Doen andere landen het beter?

Prof. dr. Lieven Annemans: “De Scandinavische landen alvast wel. Denemarken bijvoorbeeld heeft veel kleinere inkomensverschillen en tevens een lagere criminaliteit. Het is ook het land waar de mensen het meest vertrouwen hebben in andere mensen.” 

 

Wat kan de Belgische overheid nog doen?

Prof. dr. Lieven Annemans: “De overheid zou ervoor moeten zorgen dat we gemiddeld gezien gelukkiger zijn. Dat kan door kleinere inkomensverschillen, maar ook door een klimaat te creëren waarin werknemers gerespecteerd worden door hun werkgever.

Ook hier is het onderwijs belangrijk: kinderen moeten aangespoord worden om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze dienen de juiste boodschappen mee te krijgen over hoe een samenleving zou moeten werken. Bijvoorbeeld ook een correcte visie op huistaken en -werk: niet omdat het moét, maar omdat het zinvol is. Dat is niet eenvoudig en wordt ook niet van de ene dag op de andere gerealiseerd.

Maar er is goed nieuws: enkele gemeenten hebben nu al een Schepen van Gezondheid en Geluk. Ik kan dat alleen maar aanmoedigen.”

 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.