Nee, geld (alleen)
maakt niet gelukkig ...

Geld maakt niet gelukkig, maar geen geld maakt wel ongelukkig.
Wat is de precieze impact van uw financiële situatie op uw algemeen geluksgevoel? 
  • 26 februari 2019
Nee, geld (alleen) maakt niet gelukkig ...
 

Prof. dr. Lieven Annemans

Het geluk van de Belg - deel 1

Hoe gelukkig is de Belg? En waardoor wordt zijn geluk beïnvloed?

Het Geluksonderzoek van UGent en levensverzekeraar NN brachten het ‘geluk van België’ in kaart.

Wij vroegen aan Lieven Annemans, professor, gezondheidseconoom en één van de initiatiefnemers van de studie, welke rol geld daarbij speelt. Zijn stelling is alvast duidelijk: “Geld maakt niet gelukkig. Maar een gebrek eraan maakt wel ongelukkig.” 

Het grote Geluksonderzoek

Hoe verliep het onderzoek precies?

Prof. dr. Lieven Annemans: “We hebben bijna 3.800 mensen anoniem bevraagd over hoe tevreden ze waren met hun leven. Ze kregen in totaal meer dan 80 vragen voorgeschoteld over hun geluksgevoel en de link met hun gezondheid, inkomen, sociale relaties, persoonlijke kenmerken …

Dit bezorgde ons een schat aan informatie. Hoewel we heel wat verbanden gevonden hebben, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van harde conclusies. Soms zit de relatie tussen de verschillende factoren complex in elkaar. Gezonde mensen zijn bijvoorbeeld gemiddeld gelukkiger, maar gelukkige mensen zijn gemiddeld ook gezonder. Dat maakt het moeilijk om te spreken in termen van oorzaak en gevolg.

De vragenlijst was een momentopname en geeft ons een inzicht in de verhoudingen op dat moment. Willen we echt verbanden leggen volgens het type oorzaak-gevolg, dan moeten we mensen jarenlang kunnen opvolgen.”

 
"Veruit de meeste mensen met te weinig geld, zijn ongelukkig."

Impact van geld op het geluksgevoel

Het cliché wil dat geld niet gelukkig maakt. Blijkt dit ook uit het onderzoek?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Het verband tussen geld en geluk speelt vooral bij mensen die te weinig financiële middelen hebben om aan hun fysieke en psychologische behoeften te voldoen. 1 Belg op 5 zit op of onder de armoedegrens. Slechts 8% daarvan is zeer tevreden met zijn of haar leven. Met andere woorden, veruit de meeste mensen met te weinig geld, zijn ongelukkig.” 

 

Geen geld hebben, maakt dus ongelukkig. Betekent dit ook dat wel geld hebben toch gelukkig maakt?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Neen, zo eenvoudig is het niet. De gemiddelde levenstevredenheid stijgt met het inkomen, maar vanaf een bepaald inkomensniveau stabiliseert dit en begint ze volgens sommige van onze berekeningsmodellen zelfs licht terug te dalen. Bij een netto genormaliseerd inkomen van € 4.000 à € 4.500 per maand bereikt de tevredenheid een piek. Bij hogere inkomens zwakt de tevredenheid met het leven terug wat af.
Ook de sociale relaties en tevredenheid dalen lichtjes vanaf een bepaald inkomensniveau. Hoe dit komt, kunnen we niet meteen verklaren. Mogelijk worden mensen anders bekeken als hun loon hoger is, of kijken ze zelf anders naar anderen, hebben ze af te rekenen met meer werkdruk … Feit is dat deze drie aspecten dezelfde lijn volgen.”

 

Wat is dat netto genormaliseerd inkomen precies?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Dat komt neer op het netto gezinsinkomen dat via bepaalde wegingsfactoren rekening houdt met het aantal gezinsleden.
Ik geef een voorbeeld. Een man woont samen met zijn vriendin. Hun gezamenlijk netto-inkomen bedraagt € 3.000. Voor de man nemen we factor 1, zijn vriendin krijgt factor 0,5. Samen maakt dat 1,5. We delen vervolgens het totale netto-inkomen (€ 3.000) door 1,5 en komen zo uit op een netto genormaliseerd inkomen van € 2.000.”

“Aan kinderen kennen we een factor 0,3 toe. Stel dat een vrouw samenwoont met haar twee kinderen en per maand netto € 1.600 verdient. Dan delen we dat bedrag door 1,6 (1 + 0,3 + 0,3) en komen we uit op een netto genormaliseerd inkomen van € 1.000.”

 

Sparen en schulden

Verhoogt sparen het geluksgevoel?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Ja. Als twee personen hetzelfde inkomen hebben, waarbij de ene persoon zekerheid inbouwt door te sparen en de andere niet, dan zien we een kleine positieve impact op de levenstevredenheid bij de eerste persoon.”

 

Doen schulden de tevredenheid over het leven dan dalen?

Prof. dr. Lieven Annemans: “Niet noodzakelijk. Ik maak een onderscheid tussen positieve en negatieve schulden. Positieve schulden, zoals een lening voor de aankoop van een huis, hebben geen invloed op de levenstevredenheid. Maar negatieve schulden, zoals schulden om andere rekeningen te betalen of schulden die als te zwaar ervaren worden, hebben een opvallend negatieve impact op de tevredenheid.” 

 

In een tweede bijdrage gaan we dieper in op de conclusies die Prof. dr. Lieven Annemans trekt uit de resultaten van het Geluksonderzoek, en meer specifiek op de taak die hij weggelegd ziet voor het onderwijs.

 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.