Rabobank investeert in kringloopeconomie

Grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken: het is niet langer een optie, maar een noodzakelijke ingreep. Rabobank wil de kringloopeconomie extra ondersteunen en investeert in innovatieve projecten. Want de wereld heeft nood aan minder afval. 
  • 28 januari 2019
Rabobank investeert in kringloopeconomie

Kringloopeconomie: maximaal hergebruik

Zero afval is misschien optimistisch, maar de kringloopeconomie of circulaire economie streeft wel naar een maximaal hergebruik van alle grondstoffen. De aarde geraakt immers langzaam maar zeker uitgeput. De grondstoffen slinken en dat beïnvloedt nu al talloze productieprocessen.

Tijd voor actie dus. Rabobank wil de uitbouw van de circulaire economie stimuleren en investeert in tal van vernieuwende projecten.  

 
Elke sector zal vroeg of laat geconfronteerd worden met een gebrek aan natuurlijke grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven op zoek gaan naar innovatieve productieprocessen.

Afval verminderen

In een traditioneel productieproces worden bij aanvang basisgrondstoffen gebruikt en blijft er op het einde restafval over. In de huidige context met de spanningen rond het klimaat en de beperkte voorraden van natuurlijke grondstoffen is die aanpak niet langer houdbaar.

Elke sector zal op korte of langere termijn geconfronteerd worden met een gebrek aan natuurlijke grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven op zoek gaan naar innovatieve productieprocessen die de afhankelijkheid van de huidige natuurlijke bronnen doen dalen. 

Meer dan afval recycleren

De circulaire economie is een perfect voorbeeld van zo’n vernieuwend denkpatroon. Het is een economisch en industrieel systeem waarin natuurlijke grondstoffen niet uitgeput worden, maar waarbij reststoffen maximaal hergebruikt worden. Dankzij dit hergebruik krijgen natuurlijke bronnen de tijd om te herstellen en wordt het doemscenario van een uitgeputte aarde afgewend. Het is dus veel meer dan enkel het recycleren van afval.

Concrete voorbeelden van circulair ondernemen

Wat kan zo’n circulair productieproces bijvoorbeeld opleveren als verkoopbaar product?

  • autodashboards gemaakt uit overtollige tomatenvelletjes
  • eindeloos herbruikbare werkkleding
  • tweedekwaliteitsgroenten als voeding voor de consument

Banking for Food

Met het project Banking for Food schreef Rabobank een visie neer op voedsel en landbouw tot 2050. Een visie die ook in de praktijk concreet moet worden. Zo wil Rabobank boeren wereldwijd helpen om meer, efficiënter en duurzamer te produceren.

Rabobank engageerde zich er al in 2016 toe (via het programma Champions 12.3) om mee te werken aan de halvering van de wereldwijde voedselverspilling tegen 2030. Jaarlijks gaat immers een derde van het voedsel verloren. Voedselverspilling verminderen en voedselresten hergebruiken, is één van de prioriteiten in de Banking for Food-agenda van Rabobank. Tegelijk is het ook een voorbeeld van de kringloopeconomie. 

Rabobank investeert al jaren in verschillende projecten in de  kringloopeconomie, en dat zowel in Nederland als daarbuiten. Het gaat onder andere om projecten die de levensduur van bedrijfsmiddelen verlengen door een betere revisie en renovatie, om projecten met het oog op een betere logistiek en opslag van landbouwproducten in Afrika en een aantal andere niet-Westerse landen. 

Duurzaamheid: daar draait het om. Met het programma 'Banking for Food'  helpt Rabobank klanten in de voedselketen de wereldbevolking (people) gezonde voeding te bieden, schadelijke CO2-uitstoot en uitputting van onze natuurlijke grondstoffen te reduceren (planet) en álle ondernemers in de voedselketen een beter rendement te garanderen (profit).

Sterkere bedrijven

Bedrijven die circulair ondernemen, kunnen sneller en beter inspelen op veranderingen in hun omgeving en markten. Ze hebben meer veerkracht, omdat ze op een nieuwe manier kijken en denken. Bovendien creëert een circulaire economie nieuwe kansen voor bedrijven, en dus ook nieuwe banen. In dat kader helpt Rabobank bedrijven om hun businessmodellen circulair te maken.

Bij Rabobank bent u dus zeker dat uw geld niet alleen veilig kan groeien, maar dat het ook geïnvesteerd wordt in duurzame projecten die streven naar een betere toekomst. 

 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.