Wat is de impact van inflatie?

Hoe kunt u slim sparen en de invloed van de inflatie op uw spaargeld beperken? Het is een vraag die veel spaarders bezighoudt. Financieel expert Cédric Boitte legt uit wat de impact van de inflatie precies is en hoe u hier mee kan omgaan. 
  • 08 oktober 2018
Cédric Boitte

Cédric Boitte

Financieel redacteur

Bescherming tegen inflatie

Inflatie is één van de economische barometers die de meeste invloed heeft op ons leven omdat ze zowel effect heeft op de waarde van onze inkomsten als op ons spaargeld. Het effect op ons spaargeld is tegenwoordig zeer groot. Daarom moeten we op zoek gaan naar de beste alternatieven voor onze spaarcenten. 

Inflatie confisceert de rijkdom

Volgens het woordenboek betekent inflatie een ‘algemene en continue prijsstijging’. Deze heel eenvoudige definitie verbergt de economische complexiteit van het fenomeen. “Dankzij een voortdurende inflatie kunnen regeringen zonder medeweten van anderen in het geheim een aanzienlijk deel van de rijkdom van hun burgers confisqueren”, verklaarde de bekende econoom John Maynard Keynes al in 1919. Inflatie veroorzaakt een inperking van onze aankoopkracht en met eenzelfde som geld kunnen later minder goederen en diensten gekocht worden.

Een ontoereikende indexatie

In België worden de meeste inkomsten zoals salarissen of pensioenen geïndexeerd. Dit wil zeggen dat ze de evolutie van de inflatie volgen met enige vertraging in de tijd. Indexatie maakt het mogelijk om het verlies aan koopkracht grotendeels te compenseren. Dit systeem is echter niet perfect omdat de index gebaseerd is op de gezondheidsindex, die alcoholische dranken, tabakswaren en motorbrandstof buiten beschouwing laat. Bovendien houden de indexprijzen gehanteerd voor de indexatie, geen rekening met de evolutie van de levensstandaard. Sommige economen zijn dus van mening dat de werkelijke inflatie onderschat wordt door de toepassing van vervangingsprincipes (indien de prijs van een product stijgt, vermindert het gewicht ervan in de index omdat consumenten zich ervan afwenden) en de ‘hedonistische aanpassing’ (de technologische vooruitgang associëren met een prijsdaling).

Indexatie maakt het mogelijk om het verlies aan koopkracht grotendeels te compenseren. Dit systeem is echter niet perfect omdat de index gebaseerd is op de gezondheidsindex.
Ondanks deze onvolkomenheden worden onze inkomsten beter beschermd tegen de inflatie dan onze spaarcenten.

Verlies aan koopkracht

Ondanks deze onvolkomenheden worden onze inkomsten beter beschermd tegen de inflatie dan onze spaarcenten. Geld in kas verliest dag na dag zijn waarde. Door spaargeld te beleggen, behaalt u een rendement waarmee u de depreciatie van de munt ten gevolge van de inflatie kan compenseren. De voorgestelde intresten zijn nu echter veel lager dan een decennium geleden. Na de Grote Recessie van 2008-2009 hebben de centrale banken hun rentetarieven sterk verminderd om de economie te herlanceren en de lidstaten zuurstof te geven. Sommige lidstaten werden namelijk letterlijk verstikt door de intresten die ze op hun schulden moesten betalen. Griekenland, Portugal of Ierland moesten door internationale instanties gered worden.

Oplossingen om spaargeld te beschermen

In deze context moet de spaarder er vooral voor zorgen dat zijn aankoopkracht zo maximaal mogelijk beschermd wordt. Tussen de meest veilige opties, waarbij de spaarder niet blootgesteld wordt aan onder andere de grillen van de markt, vindt men altijd de klassieke spaarproducten zoals het spaarboekje of de termijnrekeningen.

Als spaarder volstaat een afspraak bij uw vertrouwde bankier echter niet meer. Om een rendement te behalen waardoor het effect van de inflatie ingeperkt wordt, moet u zelf op zoek gaan naar het beste marktaanbod met de meest voordelige spaar- en termijnrekeningen. Hou ook rekening met eventuele extra kosten of kijk naar gratis spaarrekeningen. En dit uiteraard zonder ondoordachte risico’s te nemen: het voorbeeld van de IJslandse banken tijdens de crisis van 2008 toonde aan dat een lager rendement met meer veiligheid soms een betere keuze is. Het vergelijken van ratings is dus zeker een goed idee. 

 

Meer informatie

rond inflatie en het maken van de juiste keuzes leest u in de artikels:

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.