Wanneer krijg ik rente uitbetaald op mijn spaarrekening?

Door te sparen bouwt u niet alleen een buffer op. Uw geld brengt ook méér geld op, door het zo lang mogelijk op uw spaarrekening te laten staan. Daarvoor ontvangt u een vergoeding, de zogenaamde rente. Maar hoelang moet uw geld precies blijven staan om optimaal van de rente te genieten? En wanneer wordt de rente uitbetaald?
  • 20 september 2018

Basisrente

Dit is de rente die u ontvangt voor uw spaargeld vanaf dag 1. Voor elke dag dat een bedrag op uw rekening staat, ontvangt u een bepaald percentage als vergoeding. De rente wordt dus berekend op dagbasis en wordt één keer per jaar uitbetaald. U ontvangt de verworven basisrente van het afgelopen kalenderjaar op 1 januari. Kiest u ervoor uw rekening vroeger af te sluiten? Dan wordt op dat moment de basisrente die u tot dan verworven hebt, uitgekeerd.

Getrouwheidspremie

Het loont de moeite om uw geld minstens 12 maanden onaangeroerd op dezelfde spaarrekening te laten staan. Dan ontvangt u namelijk een – in veel gevallen hogere – getrouwheidspremie. Dit is dus een rente die u beloont voor uw spaargedrag op langere termijn. 

De getrouwheidspremie wordt betaald op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum waarop u de premie verwerft. Concreet betekent dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bijvoorbeeld

U stort op 1 januari 2018 10.000 euro op uw spaarrekening die een basisrente biedt van bijvoorbeeld 0,15%. Op 15 september haalt u 1.000 euro af voor een aankoop. Op 1 januari van het volgende jaar ontvangt u een totale basisrente van 14,55 euro.

0,15% op 10.000 euro x 257 dagen = 10,56 euro
0,15% op 9.000 euro x 108 dagen = 3,99 euro

Stort u 10 000 euro op uw spaarrekening op 1 juni? Dan wordt het percentage van de getrouwheidspremie (bijvoorbeeld 0,30%) 12 maanden vastgeklikt en laat u dat bedrag ook best tot minstens 1 juni van het volgende jaar staan. In voorkomend geval wordt de getrouwheidspremie dan op 1 juli uitbetaald.

Bij afhaling na 11 maanden: 0 euro getrouwheidspremie 
Bij afhaling na 12 maanden: 0,30% x 10.000 euro = 30 euro getrouwheidspremie

Tip

Een getrouwheidspremie kan in bepaalde omstandigheden bewaard blijven bij overdrachten tussen spaarrekeningen binnen dezelfde bank en behorend aan dezelfde titularis.

Plan uw uitgaven met de Rabo Rentecalculator

Geld afhalen zonder opgebouwde voordelen te verliezen? Check dan eerst hoelang uw geld best op uw spaarrekening blijft staan met de handige Rabo Rentecalculator die u terugvindt op onze beveiligde site. Deze tool maakt in één oogopslag duidelijk wanneer u getrouwheidspremie verwerft, op welk kapitaal en hoeveel precies. Met de ingebouwde afhalingssimulator berekent u bovendien de impact van een geldafhaling op uw getrouwheidspremies. Zo kan u uw geldafname bewust plannen en uw spaarkracht optimaliseren. Lees hier hoe u als klant de Rabo Rentecalculator kan gebruiken. 

Wanneer stort u best voor een optimale winst?

Een aanpassing van de basisrente wordt onmiddellijk doorgevoerd en is meteen vanaf de volgende dag van toepassing. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt op het moment van storting sowieso 12 maanden vastgeklikt. Elk moment is dus het beste moment om te sparen. Wilt u geld overmaken van een spaarrekening van een andere bank? Kijk dan eerst na of u uw getrouwheidspremies hebt ontvangen. 

Tip

Een storting vlak vóór een nieuw kwartaal garandeert een iets snellere uitbetaling van de getrouwheidspremie (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Wanneer haalt u geld af zonder renteverlies?

De basisrente is een kortetermijnrente. U ontvangt rente voor het aantal dagen dat uw kapitaal op uw spaarrekening staat. Voor de basisrente maakt het dus niet uit: u kunt uw geld opvragen wanneer u maar wilt.

De getrouwheidspremie daarentegen is rente die loopt over een langere periode. U ontvangt pas een premie als uw geld minstens 12 maanden onaangeroerd op uw spaarrekening staat. Haalt u eerder geld af? Helaas. Dan verliest u de volledige opgebouwde rente voor die bepaalde schijf. Hierdoor is een rekening met een hogere getrouwheidspremie ideaal voor geld dat u langere tijd kunt missen. Denkt u dat u uw spaargeld toch regelmatig zult aanspreken? Dan kiest u beter voor een rekening met een hoge basisrente. Zo verdient u toch rente op uw spaarbedrag op dagbasis en loopt u geen hoge getrouwheidspremies mis.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.