Actiereglement

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
 

Rabobank.be, met hoofdzetel in de Uitbreidingstraat 86 bus 3 te 2600 Berchem, België en met ondernemingsnummer 0426.220.671, hierna ‘Rabobank.be’ genoemd, is de organisator van de actie ‘Vul de tevredenheidsenquête in en krijg een waardebon van 10 euro van Bio-Planet’, hierna genoemd ‘de actie’. 
Het huidige reglement van de actie preciseert de regels en voorwaarden voor deelname. Wie aan de actie deelneemt, aanvaardt onvoorwaardelijk en volledig het huidige reglement en de bijhorende privacy notice.

 

Artikel 2: Duur van de actie 
 

De actie is beperkt tot een aantal van 4000 waardebonnen. Indien de voorraad uitgeput is, zullen geen waardebonnen meer verdeeld worden.  De actie loopt van maandag 14 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021. Rabobank.be behoudt zich het recht voor om de actietermijn in te korten of te verlengen in functie van de beschikbare voorraad waardebonnen.

 

Artikel 3: Voorwaarden voor de deelname 
 

Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor meerderjarige natuurlijke personen die klant zijn bij Rabobank.be en de tevredenheidsenquête volledig hebben ingevuld in eer en geweten. Elke natuurlijke persoon kan maar 1 keer deelnemen. 
Deelname aan de tevredenheidsenquête is mogelijk via de QR code die zich bevindt in de krant ‘vandaag & morgen’ editie december 2020 of via de link rabobank.be/tevreden. Indien de deelnemer van de enquête zich wenst in te schrijven voor de actie, vult deze zijn/haar contactgegevens correct en volledig in. Elke deelnemer garandeert dat de ingevulde gegevens correct zijn. Elke valse verklaring of het vermoeden hiertoe, leidt tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer zonder afzonderlijke communicatie daaromtrent.

 

Artikel 4: Waarde en levering van de waardebon
 

De waardebon heeft een waarde van 10 euro. De waardebon is inwisselbaar in alle  vestigingen van Colruyt, Bio-Planet of Okay en is uitsluitend geldig voor het bio-assortiment. De waardebon kan niet worden uitbetaald in cash geld.

De waardebon zal elektronisch worden doorgestuurd 15 kalenderdagen na afsluiting van de actie. 

De waardebon zal uitsluitend worden doorgestuurd naar een e-mailadres gekend bij Rabobank.be. U vindt uw mailadres dat bij ons gekend is door in te loggen in de beveiligde site via ‘Mijn rekeningen’ in uw contactgegevens bij ‘Instellingen’.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid
 

Rabobank.be is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen bij de aanvraag van de waardebon of voor het niet kunnen bezorgen van de waardebon wanneer de deelnemer onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
Daarnaast kan Rabobank.be niet aansprakelijk gesteld worden in geval de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. Rabobank.be sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst. 
Rabobank.be is tevens niet aansprakelijk indien enige onregelmatigheid vastgesteld werd bij de uitgereikte waardebon. 

 

Artikel 6: Fraude
 

Bij vermoeden van fraude volgt uitsluiting van deze actie zonder afzonderlijke communicatie daaromtrent.

 

Artikel 7: Verwerking van persoonlijke gegevens
 

De verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de verklaring tot gegevensbescherming.

 

Artikel 8: Geschillen
 

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.